QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

8 trendów na rynku magazynowo-logistycznym w Polsce

wykres


Rynek magazynowy ma za sobą kolejny okres stabilnego wzrostu po stronie popytu i podaży. W jakim kierunku będzie rozwijał się sektor, co będzie decydowało o dalszym jego wzroście, a jakie czynniki będę stały na przeszkodzie? Eksperci AXI IMMO wskazują trendy rynkowe, które będę kluczowe dla sektora magazynowego w Polsce w kolejnych latach.


Efekt Amazon działa i będzie działał

E-commerce zmienia rynek magazynowo-logistyczny w skali globalnej. Wykorzystanie kanału sprzedaży on-line obserwujemy we wszystkich dziedzinach związanych z konsumpcją. Według danych z Digital Market Outlook Statista , całkowita wartość rynku e-commerce na świecie wzrosła w ciągu ostatniego roku o 15%, co dało wartość 1,78 biliona dolarów. Łącznie on-line kupuje już 1,8 miliarda osób, w Polsce około 15 mln i ta liczba stale rośnie. Wartość krajowego e-commerce w 2018 r. osiągnęła wynik ponad 40 mld zł, a w 2020 przekroczy 70 mld zł.


Nowy hegemon sposobu konsumpcji sprawia, ze niemal wszystkie trendy w sektorze magazynowym związane będą z dostosowaniem produktu i operacji logistycznych do potrzeb tej wymagającej branży. Na naszych oczach zmieniają się standardy powierzchni magazynowej, transformacji ulegają łańcuchy dostaw, obsługa konsumenta i digitalizacja procesów magazynowo-logistycznych.


Magazyny wracają do miast

Rosnące oczekiwania konsumentów będą wymagały dalszej transformacji łańcuchów dostaw, czego efektem będzie zwiększone zapotrzebowanie na projekty miejskie, aby efektywnie realizować usługi związane z dostawą następnego lub tego samego dnia. Wyzwaniem dla deweloperów będzie dostępność terenów inwestycyjnych w mieście i na jego obrzeżach, zwłaszcza, że przez ostatnie lata zauważalny był postępujący proces wychodzenia sektora poza miasta. Tereny przemysłowe przeznaczane były na osiedla mieszkaniowe, biura i obiekty handlowe.


W łańcuchu dostaw nadal będą popularne ponadregionalne centra dystrybucyjne, ale jednocześnie wsparte przez sieć podmiejskich centrów zajmujących się dostawami w krótkim cyklu.


Inteligentny magazyn

Niekonwencjonalne narzędzia wspomagające obsługę w magazynie i dostawy produktów będą się rozwijać. Dziś drony dostarczające przesyłki czy autonomiczne samochody to ciekawostki technologiczne pozostające w Polsce na etapie testów, jednak w tym kierunku będzie zmierzał rynek.


Magazyn typu smart będzie zakładał również szerokie wykorzystanie różnego typu narzędzi softwarowych, gdzie dzięki połączeniu pracy urządzeń i ludzi za pomocą aplikacji, czujników, bezprzewodowej łączności zwiększy się skuteczność w zarządzaniu produktami w zakresie ceny, czasu i miejsca.


Przewidywana wartość rynku narzędzi automatyzacji w 2020 r. wyniesie 149 mld dolarów, a do 2024 r. wzrośnie nawet do 321 mld dolarów.


Lokalizacja, lokalizacja…i pracownicy

Najniższy od 25 lat poziom bezrobocia na poziomie 5,8% odnotowany na koniec grudnia 2018 r. , w połączeniu z niskimi wskaźnikami aktywności zawodowej, starzeniem się społeczeństwa i niskim wiekiem emerytalnym, powodują, że w kolejnych latach możliwość pozyskania pracowników będzie kluczowa zwłaszcza dla firm produkcyjnych i e-commerce. Dlatego też z punktu widzenia najemców oraz inwestorów lokalizacja obiektów magazynowych przy głównych szlakach autostradowych nadal będzie istotna, ale już nie pierwszoplanowa, najważniejsza będzie dostępność kadr. Efektem tego będzie rozwój nowych lokalizacji magazynowych w byłych miastach wojewódzkich, gdzie możliwości pozyskania kadr są większe.


Operacja tuning magazynu

Zmniejszające się zasoby gruntów, rosnące stawki czynszów, ograniczona dostępność kadr oraz związany z tym postępujący proces robotyzacji i automatyzacji operacji na powierzchni magazynowej będzie wpływał na parametry techniczne budowanych obiektów magazynowo-logistycznych. Standard 10 m wysokości odejdzie w zapomnienie. Najemcy zgodnie z indywidualnie projektowanymi procesami będą oczekiwali od deweloperów realizacji obiektów ze zwiększoną mocą, projektowaną pod roboty posadzką czy dachem-ogrodem dla pracowników.


Eco-friendly magazyn

Rosnące koszty mediów i strategie wielu najemców zwracających uwagę na proekologiczne rozwiązania zmieniają standard energetyczny obiektów magazynowych. Już dziś wprowadzane jest oświetlenie LED, lepiej izolowane ściany, kolejny krok to fotowoltanika i jeszcze bardziej wydajne systemy zarządzania mediami. Certyfikacja obiektów, podobnie, jak w sektorze biurowym, stanie się standardem rynkowym.


Czas na kolej i wykorzystanie nowego Jedwabnego Szlaku

Szlak drogowy, ale również kolejowy łączący Chiny z Europą to strategiczna inicjatywa chińskiego rządu. Aktualnie 90% ładunków z kierunków azjatyckich jest dostarczanych do Europy drogą morską, ale import towarów koleją z Chin w ciągu pięciu lat wzrósł ponad dwukrotnie i nadal rośnie, podobnie w przypadku eksportu do Azji. Rocznie z Polski do Chin drogą kolejową transportuje się 30 ton towarów. Jest to skromny wynik, ale potencjał wzrostu w kolejnych latach duży.


Polska z racji swojego położenia geograficznego ma szansę stać się pomostem łączącym rynki zachodnie z Centralną Azją. Kwestią, która stoi na przeszkodzie są procedury administracyjne, braki w infrastrukturze i jej niewydolność.


Magazyn równoprawnym członkiem „klubu inwestycyjnego”

W kolejnych latach zainteresowanie produktami magazynowymi wśród inwestorów będzie rosło. Polski rynek magazynowy, dzięki rozwojowi sprzedaży on-line, konkurencyjnym stawkom czynszów, położeniu na przecięciu najważniejszych szlaków transportowych Europy ma stabilne podstawy do wzrostu. Dodatkowo, rynek jest coraz bardziej dojrzały, czego efektem są zmiany w strukturach najmu, gdzie zaczynają przeważać umowy na okres 5 i więcej lat.


Nowy azjatycki kapitał płynie do regionu CEE i Polski szerokim strumieniem, czego pierwsze efekty już są widoczne. Ponad 20% rynku powierzchni magazynowych w Polsce należy do funduszy z kapitałem azjatyckim. Produkty magazynowe po latach są oceniane jako równie wartościowe co inwestycje biurowe i handlowe.


Źródło: AXI IMMO

27.06.2019


Tagi: rynek magazynowo-logistyczny, trendy