QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Kolejny stabilny kwartał dla Grupy FAMUR

wykres


Przychody Grupy za pierwszy kwartał 2019 roku wyniosły 473,6 mln zł i były niższe w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego (501,5 mln zł). Zróżnicowany mix produktowy wpływający na wartość przychodów w połączeniu z ciągłym doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz dbaniem o niski poziom kosztów zaowocował poprawą rentowności raportowanych wyników.


Pierwsze trzy miesiące 2019 r. minęły głównie pod znakiem realizacji kontraktów na rynek krajowy, a udział sprzedaży eksportowej wyniósł 31,1%. Wolumen zawartych od początku 2019 r. umów wskazuje, że kolejne kwartały 2019 r. powinny się charakteryzować wyższą dynamiką przychodów.


Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły ponad 210 mln zł w pierwszym kwartale 2019 roku. FAMUR zmniejszył zadłużenie netto o 109 mln zł, a wskaźnik dług netto do EBITDA osiągnął w pierwszym kwartale wynik 0,3x.


- Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają stabilną sytuację spółki oraz wysoką efektywność w obszarach doskonalenia modelu operacyjnego i zarządzania kosztami produkcji, co przełożyło się na wyższy poziom zysku niż w porównywalnym okresie 2018 roku. Grupa efektywnie wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe intensyfikując aktywność w obszarze sprzedażowym. Od stycznia do marca 2019 konsekwentnie budowaliśmy portfel zamówień krajowych i zagranicznych, podpisując umowy m.in. z PGG na dostawę przenośników do Oddziałów KWK Piast-Ziemowit i KWK ROW, a także na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Shahtinskaya w Kazachstanie. – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA.


Segmentem mającym największy udział w strukturze przychodów Grupy jest Underground. Osiągnął on w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku 308,9 mln zł przychodów, co stanowi 65,2 proc. ogółu przychodów Grupy FAMUR. Wynik ten jest niższy o 13 proc r/r. Charakterystyka działalności i realizowanych umów może powodować różnice w dynamice sprzedaży w poszczególnych kwartałach, uzależnione od cyklu produkcyjnego kontraktów długoterminowych. Na przełomie roku 2018 i 2019, FAMUR zawarł liczne kontrakty, co powinno przekładać się na wzrost wyniku tego segmentu w kolejnych okresach.


Segment Surface wypracował przychody na poziomie 69,5 mln zł, które były niższe o 2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2018. Z kolei segment Elektryka osiągnął wyższy o 96 proc. wynik po stronie przychodowej, osiągając poziom 23,2 mln zł, co jest efektem realizacji większej ilości zamówień w branży sprzedaży systemów informatycznych i automatyki, aparatury przeciwwybuchowej i urządzeń metanometrycznych. Ostatni segment, Usług Górniczych, zanotował 18 proc. wzrost r/r i przychody w wysokości 71,9 mln zł.


- Konsekwentnie realizujemy założenia pięcioletniej strategii, skupiającej się na aktywizacji sprzedaży eksportowej, rozbudowie obszaru aftermarketu oraz dywersyfikacji rynkowej. Jednocześnie stale rozbudowujemy portfolio o rozwiązania inteligentne i poprawiamy efektywność operacyjną, tak by móc elastycznie dostosowywać działalność do zmieniającego się rynku. Już po okresie pierwszego kwartału – w dniu 20 maja br. została zawarta umowa sprzedaży PBSz S.A. na rzecz JSW. Tym samym zakończyliśmy trwający ponad 1,5 roku proces dezinwestycyjny przewidziany już na etapie zawierania Umowy Restrukturyzacyjnej przez Grupę Kopex. Całość wpływów ze sprzedaży PBSz została przeznaczona na przedterminową spłatę zadłużenia przypisanego do Transzy B Umowy Restrukturyzacyjnej w kwocie około 210 mln zł. – dodaje Mirosław Bendzera.


Eksport osiągnął 147,3 mln zł w pierwszym kwartale 2019 r., to o 5,7 proc. mniej, niż w porównywalnym okresie 2018 roku. Udział eksportu w ogóle przychodów Grupy wyniósł ponad 31 proc., co wpisuje się w przyjętą przez FAMUR Strategię na lata 2019 – 2023. Największym zagranicznym odbiorcą produktów Grupy FAMUR jest obecnie Rosja i kraje WNP, których udział w całkowitej strukturze przychodów wynosi 16,5 proc. (78,0 mln zł). Istotnym rynkiem dla produktów i usług GK FAMUR są także kraje Unii Europejskiej, a ich udział w ogóle przychodów wynosi łącznie 11,0 proc. (52,1 mln zł).


Źródło: Grupa FAMUR

30.05.2019


Tagi: deweloper, wyniki sprzedaży, wyniki finansowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...