QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Satysfakcjonujące wyniki Grupy Santander Bank Polska za I kw. 2019

wykres


W I kw. 2019 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 351 mln zł.


- Rezultaty I kwartału są satysfakcjonujące, choć pod wpływem kosztów jednorazowych. Dobra sytuacja kapitałowa pozwoliła nam zarekomendować przeznaczenie na dywidendę łącznie kwoty ponad 2 mld zł z niepodzielonego zysku za lata 2016-17 oraz z zysku za 2018 r. Grupa Santander Bank Polska notuje szybkie tempo wzrostu - należności brutto od klientów zwiększyły się o ponad 25% r/r, depozyty o ponad 30%, aktywa urosły do ponad 208 mld zł. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe pozostają na wysokim, bezpiecznym poziomie Osiągnęliśmy solidny wzrost biznesu, w I kw. zwiększyliśmy sprzedaż kredytów, szczególnie dla klientów indywidualnych. Coraz więcej klientów korzysta z banku przez kanały cyfrowe Pracujemy z fintechami, aby wprowadzać nowe rozwiązania i udogodnienia dla naszych klientów, szczególnie w obszarze płatności - mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.


WYNIKI ZA I KW. 2019 ROKU:

 • Dochody ogółem - wyniosły 2,2 mld zł, i były wyższe o 13 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,6 mld zł i wzrósł o 16% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 520 mln zł i wzrósł o 1% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze kredytów, wymiany walut).
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,2 mld zł i zwiększyły się o 28% r/r przy pod wpływem zaksięgowania obowiązkowej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 1kw. 2019 roku.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1 kw. 2019 wynoszą łącznie 334 mln zł, z czego 142 mln zł to podatek bankowy i 192 mln podatku dochodowego.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 263 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 81 pb. i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 4,3% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (2018 wyniósł 5,99%; 4,9% w ujęciu porównywalnym)

KAPITAŁY Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,47% (15,98% na 31 grudnia 2017 r.) oraz Tier1: 14,11%( zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.


KLIENCI Należności brutto od klientów zwiększyły się o 25% r/r do 143,3 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 28% r/r do 75,9 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 22% r/r do 67,4 mld zł. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 30% r/r, przy czym depozyty bieżące o 33%, terminowe również o 26% r/r. Depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 35% r/r, a biznesowe o 23% r/r.


Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 93,9% na koniec marca 2019 roku.


TRANSFORMACJA CYFROWA Rozwój cyfrowych kanałów kontaktu i wykorzystaniem ich do akwizycji skutkował znaczącym wzrostem sprzedaży kredytów gotówkowych. W kanałach zdalnych nadal wprowadzano systematycznie udogodnienia – zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i firmowych – m.in. prostsze przelewy podatkowe. O 23% wzrosła w ciągu roku liczba klientów, korzystających z aplikacji mobilnej, o ponad 80% liczba transakcji w tym kanale.


LINIE BIZNESOWE. Z nowego Konta Jakie Chcę na koniec kwartału korzystało prawie1,4 mln klientów, wzrosła liczba kart dodanych do portfeli cyfrowych. W bankowości korporacyjnej wzrosły dochody w liniach strategicznych, bankowość inwestycyjna notuje wzrost wyniku segmentu. Spółki leasingowa i faktoringowa także zanotowały satysfakcjonujące wyniki.


BANKOWOŚĆ DETALICZNA W I KW. 2019 R.:

 • 3,66 mln kont osobistych w złotych
 • 1,4 mln otwartych Kont Jakie Chcę
 • 504 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay, FitBit Pay (+216% r/r)
 • 2,4 mln (+14% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,4 mln klientów mobilnych (+23% r/r)
 • 14,6 mln transakcji w bankowości mobilnej (+84% r/r) w I kw.
 • wzrosty portfela kredytowego r/r: kredyty gotówkowe 54% r/r do poziomu 12,1 mld; kredyty hipoteczne 35% r/r do poziomu 47,9 mld
 • co trzeci produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany był w aplikacji mobilnej (32% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne).
 • 14,5 mln transakcji w bankowości mobilnej w Q1; wzrost o +15% q/q
 • wzrost wolumenu depozytów o 37% r/r do poziomu 82,5 mld
 • w I kwartale uruchomiono 3 kolejne oddziały w nowym innowacyjnym formacie

MŚP1 W I KW. 2019 R.:

 • wzrost wolumenu kredytów o 22% r/r do poziomu 12,6 mld;
 • wzrost wolumenu depozytów o 27% r/r do poziomu 13,1 mld
 • leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 17%
 • wzrost przychodów prowizyjnych kredytowych o 40% r/r
 • wzrost przychodów odsetkowych o 19% r/r

BANKOWOŚĆ BIZNESOWA I KORPORACYJNA W 2018 R.:

 • 25% wzrost przychodów w sektorach strategicznych r/r
 • 20% wzrost przychodów w obszarach biznesu międzynarodowego
 • Wsparcie ekspansji eksporterów – m.in. kolejna edycja Programu Rozwoju Eksportu, misje handlowe
 • Usprawnienia w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej iBiznes24

GLOBALNA BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA I INWESTYCYJNA W I KW. 2019 R.:

 • 50% wzrost przychodów z produktów finansowania handlu
 • 13% wzrost przychodów z finansowania przejęć i projektów
 • wezwania na skup akcji spółek z sektora przemysłowego i hotelarskiego
 • dwie serie emisji zielonych euroobligacji dla podmiotu z sektora publicznego
 • limit finansowania łańcucha dostaw dla spółki z branży handlu detalicznego

LEASING W I KW. 2019 R.:

 • wartość portfela leasingowego 9,13 mld zł, wzrost +15% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości portfela
 • wzrost dochodu +19% r/r
 • wzrost zysku przed opodatkowaniem +36% r/r
 • Wartość sfinansowanych aktywów netto w I kwartale 2019 roku to 1,13 mld zł

FAKTORING W I KW. 2019 R.:

 • obroty wyniosły 7,1 mld zł, wzrost +15% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł +30% r/r i osiągnął poziom 5,1 mld zł;
 • pod względem uzyskanych obrotów Spółka zajmuje czwartą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,2%, nadal jest liderem w zakresie finansowania dostawców posiadając 29% udziału w rynku
 • sprzedaż na koniec I kwartału roku wyniosła 0,5 mld zł.

SANTANDER CONSUMER BANK W I KW. 2019 R.:

 • należności kredytowe netto 16 mld zł, wzrost w skali kwartału o 1,6%,
 • Zobowiązania wobec klientów 8,9 mld zł, i pozostały na stabilnym poziomie.
 • sprzedaż spisanego portfela pożyczek gotówkowych oraz kredytów ratalnych o łącznej wartości 103,6 mln zł z wpływem na rachunek wyników w wysokości 10,2 mln zł brutto (8,3 mln zł netto).
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,2 mld zł
 • Zysk netto 128 mln zł.

Źródło: Santander Bank Polska

30.04.2019


Tagi: bank, wyniki finansowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...