QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Poprawa wyników Grupy MIRBUD

wykres


Na koniec III kwartału Grupa MIRBUD uzyskała przychód na poziomie 805 mln zł, czyli o 227 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubr. i utrzymała zysk netto na zbliżonym do poziomu w ubr. Największy wzrost przychodów, bo aż o ponad 180 mln zł zanotowano w segmencie budowlano-montażowym.


To właśnie wyniki w tym segmencie miały największy wpływ na wynik Grupy. Na utrzymanie rentowności Grupy znaczny wpływ miała rentowność segmentu deweloperskiego i działalności związanej z najmem nieruchomości. Z obszaru działalności budowlano-montażowej pozytywnie wyróżnia się segment budownictwa powierzchni przemysłowych, handlowych i usługowych, w szczególności budowa obiektów magazynowych i produkcyjnych.


- Zauważalne duże ożywienie na rynku budowlanym zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na nasze wyniki. Obecnie koncentrujemy się na rentownych, krótkoterminowych kontraktach w obszarze budownictwa kubaturowego, gdzie wzrost cen materiałów i podwykonawców łatwiej uwzględnić przy bieżącym ofertowaniu. Martwią mnie jedynie występujące problemy z realizacją kontraktów drogowych i kolejowych. W ostatnim czasie coraz częściej zdarza się, iż firmy odstępują od podpisywania umów na wygrane przetargi z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Zdarza się również, że zrywają podpisane umowy. Uważam, że w najbliższym czasie coraz częściej będzie dochodziło do takich sytuacji, ze względu na istotny wzrost kosztów realizacji tych projektów i brak ich ustawowej waloryzacji.” – podsumowuje Jerzy Mirgos.


Obecny portfel zamówień dla Grupy MIRBUD wynosi ponad 900 mln zł. Ponadto Spółki z Grupy startują w przetargach na kwotę ponad 4 mld zł, co do wiosny przyszłego roku powinno przynieść efekt w postaci pozyskania kolejnych zleceń.


- Mając na uwadze możliwy dalszy wzrost cen materiałów i usług ogólnobudowlanych w latach 2019-2020, staramy się by nasz portfel zawierał w szczególności kontrakty krótkoterminowe, a co za tym idzie również i bezpieczne. Mam także nadzieję, że Ministerstwo Infrastruktury podejmie stosowne działania dające możliwość ustawowej waloryzacji wszystkich kontraktów drogowych i kolejowych, co pozwoliłoby ustabilizować sytuację na rynku robót infrastrukturalnych. Jeżeli to nie nastąpi, liczę się z tym że w latach 2019-2020 rentowność spółki PBDiM Kobylarnia będzie bliska zeru. Pomimo to z optymizmem patrzę w przyszłość. Grupa ma zabezpieczony portfel zamówień na przyszły rok i jesteśmy przygotowani na gorsze wyniki w segmencie drogowym- dodaje Jerzy Mirgos.


Źródło: MIRBUD

28.10.2018


Tagi: firma budowlana, wyniki finansowe