QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Poprawa wyników Grupy MIRBUD

wykres


Na koniec III kwartału Grupa MIRBUD uzyskała przychód na poziomie 805 mln zł, czyli o 227 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubr. i utrzymała zysk netto na zbliżonym do poziomu w ubr. Największy wzrost przychodów, bo aż o ponad 180 mln zł zanotowano w segmencie budowlano-montażowym.


To właśnie wyniki w tym segmencie miały największy wpływ na wynik Grupy. Na utrzymanie rentowności Grupy znaczny wpływ miała rentowność segmentu deweloperskiego i działalności związanej z najmem nieruchomości. Z obszaru działalności budowlano-montażowej pozytywnie wyróżnia się segment budownictwa powierzchni przemysłowych, handlowych i usługowych, w szczególności budowa obiektów magazynowych i produkcyjnych.


- Zauważalne duże ożywienie na rynku budowlanym zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na nasze wyniki. Obecnie koncentrujemy się na rentownych, krótkoterminowych kontraktach w obszarze budownictwa kubaturowego, gdzie wzrost cen materiałów i podwykonawców łatwiej uwzględnić przy bieżącym ofertowaniu. Martwią mnie jedynie występujące problemy z realizacją kontraktów drogowych i kolejowych. W ostatnim czasie coraz częściej zdarza się, iż firmy odstępują od podpisywania umów na wygrane przetargi z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Zdarza się również, że zrywają podpisane umowy. Uważam, że w najbliższym czasie coraz częściej będzie dochodziło do takich sytuacji, ze względu na istotny wzrost kosztów realizacji tych projektów i brak ich ustawowej waloryzacji.” – podsumowuje Jerzy Mirgos.


Obecny portfel zamówień dla Grupy MIRBUD wynosi ponad 900 mln zł. Ponadto Spółki z Grupy startują w przetargach na kwotę ponad 4 mld zł, co do wiosny przyszłego roku powinno przynieść efekt w postaci pozyskania kolejnych zleceń.


- Mając na uwadze możliwy dalszy wzrost cen materiałów i usług ogólnobudowlanych w latach 2019-2020, staramy się by nasz portfel zawierał w szczególności kontrakty krótkoterminowe, a co za tym idzie również i bezpieczne. Mam także nadzieję, że Ministerstwo Infrastruktury podejmie stosowne działania dające możliwość ustawowej waloryzacji wszystkich kontraktów drogowych i kolejowych, co pozwoliłoby ustabilizować sytuację na rynku robót infrastrukturalnych. Jeżeli to nie nastąpi, liczę się z tym że w latach 2019-2020 rentowność spółki PBDiM Kobylarnia będzie bliska zeru. Pomimo to z optymizmem patrzę w przyszłość. Grupa ma zabezpieczony portfel zamówień na przyszły rok i jesteśmy przygotowani na gorsze wyniki w segmencie drogowym- dodaje Jerzy Mirgos.


Źródło: MIRBUD

28.10.2018


Tagi: firma budowlana, wyniki finansowe