QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Dobre wyniki Grupy BGŻ BNP Paribas w 2018 roku

wykres


Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wypracowała 319,5 mln zł zysku netto, czyli o 38,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kw. zysk wyniósł 130,9 mln zł, czyli o 26,9% więcej niż II kw.


– Zysk netto w III kw. kolejny raz wyraźnie przekroczył 100 mln zł, co jest potwierdzeniem kontynuacji trendu, jaki zasygnalizowaliśmy na półmetku 2018 r. Pozyskujemy nowych klientów we wszystkich segmentach działalności i obserwujemy pozytywne tendencje w sprzedaży kredytów. Cieszy nas wzrost liczby użytkowników aplikacji GOmobile, którą cały czas wzbogacamy o nowe funkcjonalności. W ramach transformacji technologicznej wspólnie z firmą Autenti zaproponowaliśmy podpis elektroniczny, co pozwoliło usprawnić procesy kredytowe. Ponadto, kontynuowaliśmy digitalizację oddziałów Banku i do końca września otworzyliśmy 6 placówek w nowym formacie, w tym flagowy oddział w dawnym Sezamie w Warszawie. Weszliśmy na ścieżkę wzrostu, a kolejnym znaczącym krokiem zwiększającym skalę działalności Banku jest integracja z podstawową działalnością Raiffeisen Bank Polska, która umocni naszą pozycję w ekstraklasie polskich banków – komentuje Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


31 października br. nastąpiło formalne zakończenie procesu przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL) rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie wzmocni pozycję Banku na rynku, w szczególności w obszarach MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu, jak również bankowości prywatnej.


Wynik z działalności bankowej w III kw. wzrósł w porównaniu do II kw. br. o 5,7% do 727,7 mln zł, a w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 2,07 mld zł i był o 1,2% wyższy od wyniku osiągniętego po III kw. 2017 r. pomimo dekonsolidacji faktoringu w 2017 r. W III kw. 2018 r. w porównaniu do II kw. br. wynik odsetkowy wzrósł o 2,4%, co było efektem wzrostów wolumenów kredytowych oraz poprawy marży na depozytach, odnotowany wynik z prowizji był stabilny. W ujęciu narastającym, w pierwszych trzech kwartałach br. wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,45 mld zł i utrzymał się na zbliżonym poziomie rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 3,5% do 384,7 mln zł.


Koszty funkcjonowania Grupy (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. nieznacznie wzrosły o 0,7% do 1,26 mld zł. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto po trzech kwartałach 2018 r., w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. było niższe o 17,4% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło 219,1 mln zł.


Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 0,55% w porównaniu do 0,63% odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, na co przede wszystkim wpływ miał niski poziom odpisów kredytowych w I półroczu 2018 r.


Wartość kredytów netto wg stanu na koniec września 2018 r. wyniosła 54,2 mld zł i wzrosła o 2,4 % od początku roku i o 1,82% kdk. Z kolei zobowiązania wobec klientów na koniec III kw. 2018 r. wynosiły 53,06 mld zł i zmniejszyły się o 1,76% w porównaniu do końca czerwca 2018 r. i o 5,8% w porównaniu do końca grudnia 2017 r. Obniżenie poziomu depozytów jest efektem podjętych działań optymalizacji źródeł finansowania w związku z przejęciem podstawowej działalności RBPL. W skutek tych działań suma bilansowa Grupy, według stanu na koniec września 2018 r., wyniosła 71,82 mld zł, co oznacza spadek o 1,3% w porównaniu do końca 2017 r.


Poziom kapitałów własnych razem wg stanu na 30 września 2018 r. wynosił 7,34 mld zł i uwzględniał emisję akcji o wartości 800 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2018 r. wyniósł 15,22%, a współczynnik kapitału Tier I 12,32%. Zaraportowany poziom współczynników kapitałowych kształtował się powyżej wymogów regulacyjnych.


– Połączenie z podstawową działalnością Raiffeisen Bank Polska otwiera nowy rozdział w historii Banku. Ten krok nie byłby możliwy bez wsparcia i zaufania, jakim obdarzyła nas Grupa BNP Paribas. Po połączeniu powstał Bank z sumą bilansową powyżej 100 mld zł, co plasuje nas wśród wiodących banków w Polsce – mówi Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku na koniec września 2018 r. wynosiło 7 523 etatów i było o 184 etaty niższe niż na koniec września 2017 r. Na koniec III kw. 2018 r. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał 2,9 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 471 placówki w całym kraju oraz 103 punkty obsługi klienta.


Źródło: Grupa BGŻ BNP Paribas

15.11.2018


Tagi: bank, wyniki finansowe, wyniki sprzedaży