QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Wyniki finansowe Cloud Technologies za III kwartał 2018 r.

wykres


Cloud Technologies, polski lider analityki Big Data i jeden z największych na świecie dostawców anonimowych danych o użytkownikach Internetu, miał w III kwartale 2018 r. 10,2 mln zł przychodów i 1,7 mln zł straty netto. Wyniki Grupy po trzech kwartałach 2018 r. to 33,3 mln zł przychodów i 2,4 zysku netto. Kolejnym etapem przeprowadzanej w Grupie transformacji biznesu jest wyodrębnienie nowych segmentów odzwierciedlających zaktualizowany profil działalności.


– Transformacja działalności Cloud Technologies przebiega zgodnie z naszymi założeniami, ale cały czas ma istotny wpływ na osiągane wyniki. Trzeci kwartał, ze względu na sezonowość branży jest zwykle najsłabszy w roku, dlatego uważamy że najtrudniejszy moment mamy już za sobą. Optymistycznie patrzymy więc na kolejne okresy – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. – W ostatnich miesiącach zwiększyliśmy zasięg analizowanych danych, tym samym nasz najcenniejszy zasób jakim jest zbiór danych został istotnie powiększony i przetwarzamy obecnie ponad 27 mld anonimowych profili internautów. W minionym kwartale otrzymaliśmy dofinansowanie dwóch naszych projektów rozwojowych, myślimy również o zakupie technologii, które pozwolą na istotne obniżenie kosztów. Jednym z rozwiązań jest zakup licencji na platformę DSP – dodaje prezes.


Przychody ze sprzedaży usług Grupy zmniejszyły się w III kwartale 2018 r. o 43% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. Najistotniejszy wpływ na dynamikę przychodów ma konsekwentnie realizowana przez Grupę transformacja biznesu w stronę danych, która znacząco wpłynęła na strukturę przychodów Grupy. W dalszym ciągu największy udział w generowanych przychodach mają sieci afiliacyjne (4,4 mln zł), ale w rezultacie świadomego ograniczania współpracy z tą grupą odbiorców, zmniejszyły się one w III kw. 2018 r. o 66,9%. W analizowanym okresie nieznacznie spadły również przychody od brokerów powierzchni reklamowych (spadek o 12,7%) oraz agencji reklamowych i domów mediowych (spadek o 7,0%). Zgodnie z założeniami rosną natomiast przychody od klientów bezpośrednich (wzrost o 507,9%) oraz dystrybutorów danych i technologii (wzrost o 96,7%).


Grupa odnotowała w III kwartale 2018 r. stratę EBITDA na poziomie 0,7 mln zł oraz stratę EBIT w wysokości 1,0 ml zł. Na wyniki Grupy w minionym kwartale negatywnie wpłynęły także różnice kursowe oraz koszty pozyskiwania danych z nowych rynków i koszty operacyjne związane rozpoczęciem działalności operacyjnej spółki zależnej OnAudience LTD i związane z tym otwarcie biura w Londynie.


Zmiana prezentacji segmentów działalności

Kolejnym etapem prowadzonej aktualnie transformacji biznesu jest zmiana prezentacji segmentów działalności. Raportowane dotychczas segmenty zostały zastąpione przez nowe, które lepiej odzwierciedlają obecny profil działalności Grupy i w czytelny sposób uporządkowują wyniki generowane przez określone grup klientów:


Data acquisition obejmujący działalność prowadzoną w celu pozyskania anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które wykorzystywane są w innych segmentach działalności Grupy. Do tego segmentu przypisano przychody z realizacji kampanii reklamowych na rzecz sieci afiliacyjnych oraz z pośrednictwa zakup brokerów powierzchni reklamowych.


Data consulting obejmujący działalność usługową realizowaną z wykorzystywaniem anonimowych danych o użytkownikach Internetu. Świadczone usługi obejmują w szczególności realizację precyzyjnie targetowanych internetowych kampanii reklamowych. Głównymi odbiorcami usług są agencje reklamowe oraz klienci bezpośredni, działający przeważnie w segmencie B2C.


Data enrichment to działalność obejmująca monetyzację cyfrowych informacji poprzez sprzedaż anonimowych danych o użytkownikach Internetu oraz autorskiej technologii Data Management Platform (DMP). W tym segmencie raportowane są przychody od dystrybutorów danych oraz technologii.


– Począwszy od tego kwartału, zdecydowaliśmy się na pokazywanie naszego biznesu przez pryzmat grup klientów z którymi współpracujemy. Pozwoli nam to w jasny i precyzyjny sposób pokazać działalność Grupy naszym akcjonariuszom. Nowy, bardziej czytelny i transparentny sposób umożliwi lepszą analizę wyników osiąganych przez Grupę Cloud Technologies – przekonuje Piotr Prajsnar.


Największe znaczenie w przychodach ze sprzedaży Grupy ma segment Data acquisition, który odnotował spadek o prawie 60%. Przychody segmentu Data consulting wzrosły o blisko 38%, a segmentu Data enrichment aż o ponad 93%. Taka dynamika poszczególnych segmentów jest zgodna z przeprowadzaną aktualnie w Grupie transformacją biznesu. Ze względu na świadome ograniczenie skali realizacji kampanii dla sieci afiliacyjnych, wynik segmentu Data acquisition był na niewielkim plusie. Stratę operacyjną w III kwartale 2018 r. na poziomie 0,4 mln zł odnotował również segment Data consulting, co było spowodowane przede wszystkim wyższymi kosztami zakupu mediów. W segmencie Data enrichment odnotowano natomiast poprawę rentowności EBITDA do 0,2 mln zł.


Źródło: Cloud Technologies

15.11.2018


Tagi: wyniki finansowe, wyniki sprzedaży