QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Impel - wyższe marże i inwestycje w nowe technologie w usługach

foto

Grupa Impel - największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu - wypracowała przez dziewięć miesięcy 2018 roku przychody na poziomie 1 589 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 38,4 mln zł i jest wyższy w stosunku do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku o 13,4%. Zysk netto po dziewięciu miesiącach osiągnął poziom 16 mln zł.


Przychody ze sprzedaży wyniosły 1 589 mln zł i są niższe niż analogiczne w roku ubiegłym o około 5%. Między innymi jest to efekt strategii konsekwentnego wycofywania się z kontraktów nierentownych lub nisko rentownych. W 2018 roku Grupa obniża zadłużenie przygotowując się do finansowania nowych rentownych usług i projektów rozwojowych, w tym współfinansowanych ze środków UE.


- Wyniki operacyjne potwierdzają, że działamy skutecznie na rzecz poprawy wyników. Wypowiedzenie ponad 500 kontraktów zwiększyło rentowność Grupy, a aktywna współpraca z naszymi partnerami biznesowymi oparta o segmentację, prospecting, sprzedaż pakietową i oczywiście efektywność ekonomiczną realizowaną na wyższych marżach pozytywnie wpłynęła na finanse Grupy - mówi Wojciech Rembikowski, Wiceprezes Zarządu Impel S.A.


- Obecna sytuacja na rynku pracy, prognozy dotyczące jego rozwoju i wzrost znaczenia kryteriów poza cenowych wymagają od nas nowego podejścia do procesów realizacji usług. Dodatkowo na otoczenie biznesowe naszej branży ogromny wpływ ma konieczność dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości prawnej. Od roku 2015 stale angażujemy zasoby handlowe, operacyjne, administracyjne, które generują wysokie koszty funkcjonowania na rynku. Bardzo ważne jest, aby nastąpiła stabilizacja. Naszą strategią jest rozwój dotychczasowych usług w oparciu o nowe technologie. Poszukujemy i równocześnie tworzymy innowacyjne rozwiązania na wszystkich poziomach naszej organizacji. Dotyczy to zarówno kształtu usług, ich rodzajów, jakości, jak i naszej wewnętrznej organizacji pracy. Wykorzystujemy rozwiązania technologiczne, cyfrowe, zwiększające efektywność usług, ale również zwiększamy specjalizację obsługi wewnętrznych procesów biznesowych. Tylko stabilność prawa pozwoli nam tę strategię skutecznie wdrażać - mówi Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu Impel S.A.


Facility Management

Największy udział w skonsolidowanych przychodach Grupy Impel, stanowią przychody segmentu FM, które wynoszą 1 112 mln zł. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 19,57 mln zł. - Grupa w trzecim kwartale pozyskała nowe kontrakty na usługi fizycznej ochrony mienia na rzecz spółek Grupy PKP, obejmujące obsługę wszystkich dworców kolejowych w województwie lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Natomiast w obszarze usług porządkowych premium rozpoczęliśmy obsługę prestiżowego obiektu biurowo-handlowego w Warszawie - podkreśla Jakub Dzik, Wiceprezes Impel S.A.


Dzięki rozpoczęciu współpracy z firmą Amic Polska, operatorem sieci stacji paliw Lukoil, Grupa Impel wzmocniła swoją pozycję w zakresie usług świadczonych dla sieci paliwowych. Kontrakty dotyczą dostarczania materiałów higienicznych i biurowych, odzieży roboczej, produktów do utrzymania czystości, a dodatkowo Grupa świadczy usługę utrzymania czystości na terenach zewnętrznych dla 115 stacji Lukoil w Polsce.


- Branża paliwowa poszukuje partnerów, którzy zapewnią im kompleksową obsługę. Jesteśmy otwarci na łączenie usług, szukanie synergii, możliwości integracji. Obecnie świadczymy usługi z obszaru facility management dla podmiotów zarządzającymi takimi markami jak ORLEN, Shell, Moya i Lukoil - podsumowuje prezes Dzik.


Industrial Services

Segment Industrial Services w skonsolidowanych wynikach uzyskał przychody na poziomie 220 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 3,11 mln zł.


- Najważniejszy kontrakt w obszarze Industrial Services to realizacja budowy nowoczesnej sieci szerokopasmowej w rejonach szczecińskim i nowotarskim, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zarówno prace projektowe jak i realizacja prac inwestycyjnych przebiegają zgodnie z harmonogramem i oczekiwaniami inwestora. Realizowane działania obejmują budowę 1800 km sieci światłowodowej i 138 węzłów dostępowych. Efektem inwestycji będzie podłączenie do nowoczesnej sieci FTTH 300 jednostek oświatowych i ponad 41 tys. gospodarstw domowych. Szacowana łączna wartość dwóch zamówień to ponad 120 mln zł realizowanych w okresie ponad 30 miesięcy. Dostrzegamy dalszy rozwój Grupy Produktowej Rebranding, zajmującej się m.in. produkcją oznakowania np. dla stacji paliwowych Grupy Lotos. Prowadzimy cały proces od projektu przez produkcję, a kończąc na montażu na miejscu u klienta. W tym obszarze finalizujemy trzy duże kontrakty. Dalszy rozwój tej Grupy Produktowej zagwarantuje nam planowana automatyzacja procesów produkcyjnych - podkreśla Jakub Dzik, wiceprezes zarządu Impel S.A.


W obszarze Industrial Services sukcesywnie rezygnujemy z niskomarżowych kontraktów angażujących kapitał. Koncentrujemy się na usługach dla branży energetycznej, szczególnie dla energetyki przemysłowej.


- Nasza przyszłość w tym segmencie to rozwój usług polegających na budowie lub modernizacji infrastruktury niskiego i średniego napięcia. Posiadamy silne zaplecze projektowe do realizacji wysokospecjalistycznych zadań. Kompetencje, to przewaga, na której budujemy rozpoznawalne know how - podkreśla Jakub Dzik.


Digital Services & Business Process Outsourcing

W ramach Digital Services & Business Process Outsourcing Grupa Impel uzyskała przychody na poziomie 344,7 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 5,09 mln zł.


Spółka Impel Business Solutions rozpoczęła automatyzację procesów z wykorzystaniem robotyzacji. Sukcesywne wprowadzenie robotów do wykonywania zadań operacyjnych pozwoliło spółce poprawić procesy wewnętrzne Grupy Impel, a także stworzyć ofertę dla klientów, którym zależy na efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i automatyzacji prostych czynności. Robotyzacja implementowana przez Impel Business Solutions polega na zastępowaniu w całości lub w części zadań i procesów wykonywanych dotychczas przez pracowników, wykorzystując zaawansowane algorytmy zaprogramowane w technologii UIPath.


- Obecnie w spółce uruchomiliśmy 30 zrobotyzowanych procesów z obszaru kadrowo-płacowego, a 50 kolejnych czeka na implementację. Wśród wdrożonych warto wyróżnić takie procesy jak: generowanie zgłoszeń pracowników do ZUS, księgowanie wyciągów bankowych, wystawianie ulg na PFRON czy wystawianie zaświadczeń. Mamy ambicję stać się w przyszłości innowacyjnym, zrobotyzowanym centrum procesowym. Jesteśmy przekonani, że duże zainteresowanie wprowadzonymi przez nas rozwiązaniami z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów przełoży się na nowe płaszczyzny współpracy z obecnymi klientami Grupy Impel, a także na pozyskanie nowych partnerów - podsumowuje Jakub Dzik, wiceprezes Zarządu Impel S.A.


Spółka SI-Consulting buduje kompetencje w tworzeniu autorskich rozwiązań opartych na technologii Blockchain przeznaczonych dla rynku reklamowego.


- Autonomiczny system zarządzania procesami reklamowymi w transporcie to projekt, który na rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych buduje rozwiązanie pozwalające na zautomatyzowanie procesu biznesowego związanego z wyświetlaniem reklam na środkach transportu i precyzyjnym dostosowaniu oferty reklamowej dla zleceniodawców i odbiorców. Dzięki zastosowaniu IoT i algorytmów analizy zbieranych danych, system określa, jakie reklamy powinny zostać wyświetlone w miejscu, w którym obecnie znajduje się pojazd. Weryfikując zdefiniowane czynniki, np. porę dnia, obszar, przez który przemieszcza się pojazd, planowane zgromadzenia ludzi, system dynamicznie określa opłatę za daną reklamę. Dzięki zastosowaniu technologii Blockchain całość procesu przypieczętowana jest automatycznym podpisaniem tzw. SmartContractu. Szukamy nowoczesnych rozwiązań dla wielu branż, dlatego coraz bardziej usługi w Grupie Impel będą związane z nowymi technologiami - podkreśla Jakub Dzik.Źródło: Impel

16.11.2018


Tagi: wyniki finansowe