QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Znaczący wzrost przychodów Grupy FAMUR w ciągu 9 miesięcy 2018 r.

wykres


Grupa FAMUR w ciągu 9 miesięcy br. odnotowała ponad dwuipółkrotny wzrost zysku netto i prawie dwukrotny wzrost wyniku EBITDA. Skonsolidowane przychody wyniosły ponad 1,7 miliarda złotych, czyli o ponad 78% więcej niż rok wcześniej.


Grupa FAMUR skutecznie wykorzystuje dobrą koniunkturę w sektorze górniczym w kraju i za granicą. Dzięki rosnącej skali działalności i sukcesywnemu wzrostowi efektywności działania Grupa FAMUR w ciągu 9 miesięcy tego roku wypracowała zysk EBITDA w wysokości 360,2 mln zł oraz wynik netto w kwocie ponad 163 mln zł. W samym trzecim kwartale tego roku efektywne wykorzystanie synergii wynikających z pełnej integracji z aktywami Kopex rozszerzyło potencjał ofertowy Grupy i wpłynęło na dalszy wzrost wyników. Zysk EBITDA wyniósł 140,3 mln zł, zaś zysk netto - 65,2 mln zł, przy przychodach na poziomie 650,8 mln zł.


- Dobre wyniki i dynamiczny wzrost przychodów całej Grupy FAMUR po dziewięciu miesiącach tego roku to potwierdzenie skuteczności realizacji założonej strategii oraz optymalnego dopasowania się do wymagających warunków rynkowych, zwłaszcza wzrostu kosztów pracy, energii i surowców. Wykorzystujemy w pełni efekty synergii wynikające z integracji z Kopex rozbudowując portfolio rozwiązań i usług, wzbogacając je zwłaszcza o aftermarket, innowacyjne technologie i profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji klienta. W trzecim kwartale pozyskaliśmy dwa kolejne kontrakty z krajowych spółek wydobywczych, które umacniają naszą współpracę z sektorem i pozwalają unowocześniać polskie górnictwo w długiej perspektywie. Grupa FAMUR niezmiennie zachowuje bezpieczny poziom długu, a dzięki stabilnemu wzrostowi dochodów może skutecznie realizować zaplanowane działania rozwojowe. Satysfakcjonujący zysk netto po dziewięciu miesiącach, lipcowa wypłata dywidendy dla akcjonariuszy i ogólne, dobre wyniki finansowe to silne podstawy uwiarygadniające realizację naszych celów strategicznych, zawartych w nowej, zaprezentowanej we wrześniu strategii rozwoju na lata 2019 – 2023. – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu Grupy FAMUR.


Grupa FAMUR po 9 miesiącach tego roku o 67% zwiększyła poziom przychodów z segmentu Underground dzięki rozbudowaniu portfela zamówień w segmencie górnictwa podziemnego oraz włączeniu do tego segmentu, w ramach integracji, maszynowej części działalności Kopexu. Przychody segmentu Surface w ciągu 9 miesięcy tego roku wzrosły o 35% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. W związku z realizacją zawartej w strategii dywersyfikacji przychodów Grupa FAMUR zamierza konsekwentnie utrzymywać silną pozycję również w przemyśle elektromaszynowym dla kopalni odkrywkowych i energetyki, a także dalej zwiększać obecność w segmencie przeładunkowym.


Sprzedaż eksportowa Grupy FAMUR w okresie 9 miesięcy 2018 r. stanowiła ok. 35% przychodów ze sprzedaży ogółem i osiągnęła poziom 610 mln zł. Jest to wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 51,5%. W samym trzecim kwartale tego roku, sprzedaż eksportowa stanowiła ponad 38% sprzedaży ogółem, największy udział w sprzedaży całościowej, wynoszący prawie 25% dotyczył rynku rosyjskiego i krajów WNP, odbiorcy z Unii Europejskiej stanowili ponad 10%, a ok 3% to pozostali zagraniczni kontrahenci.


Źródło: Grupa FAMUR

06.11.2018


Tagi: wyniki finansowe, wyniki sprzedaży