QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Nieznacznie ujemny wynik Warimpexu w I kw. 2018 roku

wykres


Pomniejszone zasoby nieruchomości na skutek sprzedaży części portfela i związane z tym niższe wyniki z działalności operacyjnej oraz straty wynikające z różnic kursowych dają w efekcie wynik finansowy netto okresu w wysokości -3,0 mln EUR. Wzrost i odbudowa zasobów nieruchomości będzie wyraźnym celem na rok 2018 i kolejne lata i pierwsze kroki już poczynione. Nowe przepływy pieniężne są przewidywane w połowie roku dzięki zakupowi w Budapeszcie i ukończeniu projektu w Łodzi.


Udana transakcja sprzedaży udziałów w ośmiu hotelach dokonana w ubiegłym roku dla spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG oznaczała jednocześnie utratę obiektów generujących przychody. Konsekwencją tej transakcji był niewielki spadek wyników z działalności operacyjnej w I kwartale 2018 roku, co w połączeniu ze stratami wynikającymi z różnic kursowych dało ujemny wynik w wysokości -3,0 mln EUR. Obecnie firma ponownie skupia się na odbudowie zasobów nieruchomości, aby zapewnić sobie dalszy wzrost.


- Osiągniemy wyznaczone cele działając zgodnie z naszą strategią - poprzez finalizację bieżących projektów deweloperskich oraz rozpoczęcie nowych, a także dzięki zakupowi aktywów z potencjałem na przyszłość, generujących przepływy pieniężne. Jednocześnie dzięki sprzedaży wybranych nieruchomości na korzystnych warunkach będziemy mogli uzyskać przychody, które umożliwią nam szybkie podejmowanie się kolejnych inwestycji“, wyjaśnia Prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch.


Strategiczne zakupy i sprzedaże widać szczególnie wyraźnie na przykładzie Budapesztu, gdzie po dniu bilansowym Warimpex zawarł umowę kupna obiektu B52 Office. Jest to w całości wynajęty biurowiec klasy A o powierzchni ponad 5200 m², dzięki czemu od momentu zakończenia transakcji – prawdopodobnie jeszcze przed końcem II kwartału – będzie generował bieżące wpływy. Zdaniem Franza Jurkowitscha, w Budapeszcie tkwi duży potencjał, ponieważ lokalny rynek powierzchni biurowych znajduje się właśnie w fazie wzrostu stawek czynszowych. Niezależnie od tego w maju 2018 r., także w Budapeszcie Warimpex sprzedał działkę deweloperską, uzyskując przychód w wysokości 5,4 mln EUR.


Wynik za I kwartał 2018

Brak udziałów w ośmiu hotelach uwidocznił się w pełni w działalności operacyjnej po raz pierwszy w I kwartale 2018 r.: w konsekwencji tej sprzedaży obroty z hoteli spadły z 9,5 mln EUR do 2,4 mln EUR. W I kwartale 2017 r. w przychodach ze sprzedaży zawierały się jeszcze przychody sprzedanych hoteli. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z 2,5 mln EUR do 3,8 mln EUR, głównie z powodu ukończenia w całości wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg. Łącznie przychody Grupy ze sprzedaży spadły z 12,4 mln EUR do 6,7 mln EUR.


Okrojone portfolio spowodowało również spadek wskaźnika EBITDA z 2,3 mln EUR do 1,3 mln EUR. Wskaźnik EBIT zmniejszył się z 3,4 mln EUR do 1,2 mln EUR. W związku ze stratami wynikającymi z różnic kursowych, wynik z działalności finansowej spadł z 2,4 mln EUR do -4,1 mln EUR. W efekcie, wynik finansowy netto za zwykle słabszy I kwartał wyniósł -3,0 mln EUR (2017: 4,7 mln EUR).


Projekty deweloperskie w Łodzi, Krakowie i Białymstoku

W obszarze projektów deweloperskich prace budowlane przy obiekcie Ogrodowa Office w Łodzi, podobnie jak przy Mogilska Office w Krakowie, przebiegają zgodnie z planem. Dla obu tych biurowców zostały już podpisane umowy najmu na część powierzchni. Od ukończenia pod koniec II kwartału, Ogrodowa Office zacznie generować pierwsze przepływy pieniężne. Także w Krakowie Warimpex planuje budowę biurowca o powierzchni ok. 21 000 m² na działce deweloperskiej położonej obok hotelu Chopin. W Białymstoku Warimpex jest w posiadaniu działki budowlanej, powiększonej o dokupione w ubiegłym roku sąsiadujące parcele. Mają tu powstać cztery nieruchomości biurowe w kilku fazach inwestycyjnych.


Perspektywy

- W bieżącym roku obrotowym oczekujemy wyraźnego spadku kosztów z tytułu odsetek, w związku z przedterminowym wykupem obligacji i brakiem kredytów projektowych. W połączeniu z realizowanymi obecnie projektami i sprzyjającymi uwarunkowaniami w obszarze inwestycji nieruchomościowych, nastraja nas to bardzo optymistycznie na dalszą część roku - podsumowuje Jurkowitsch.


Źródło: Warimpex

30.05.2018


Tagi: deweloper, wyniki finansowe, wyniki sprzedaży