QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Comarch – wyniki finansowe za 4 kwartał 2017

wykres


Grupa Comarch ogłosiła wyniki finansowe za cztery kwartały 2017 roku. W okresie dwunastu miesięcy przychody ze sprzedaży Comarch wyniosły 1,1 mld złotych i były niższe o 11,2 mln złotych niż w analogicznym okresie rok temu. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 43,1 mln złotych i był niższy o 29,9 mln złotych niż w 2016 roku, a wynik operacyjny wyniósł 34,5 mln złotych, czyli 82,4 mln złotych mniej niż rok wcześniej. Grupa wypracowała zysk EBITDA na poziomie 98,6 mln złotych.


Przychody ze sprzedaży za sam czwarty kwartał 2017 roku osiągnęły poziom 350 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 31,6 mln złotych. Natomiast wynik netto osiągnął wartość 35,9 mln zł. Comarch zwiększył zatrudnienie. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Grupie Comarch pracowało 5 542 osób, czyli 45 osób więcej niż na koniec 2016 roku.


Grupa Comarch prowadzi działalność biznesową w ponad 60 krajach na całym świecie i na jej wyniki finansowe ma wpływ zarówno sytuacja ekonomiczna w Polsce, jak i zjawiska w skali globalnej. Blisko 60 proc. przychodów Comarch generuje na rynkach zagranicznych.


– Na wynik finansowy Grupy duży wpływ miało zjawisko ujemnych różnic kursowych, związane ze znacznym umocnieniem złotego wobec walut obcych oraz utrzymujący się zastój na rynku zamówień publicznych z sektora administracji oraz służby zdrowia. Dodatkowo odczuwamy presję płacową, co znacznie podnosi koszty działalności. Mimo słabszych od ubiegłorocznych wyników finansowych, sytuacja finansowa Comarch pozostaje bardzo dobra i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie. Grupa świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, a także rozwijania działalności na nowych rynkach zagranicznych, głównie z Azji i Ameryce Południowej, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.


Największy wzrost przychodów ze sprzedaży w 2017 roku nastąpił w przypadku klientów z sektora finanse i bankowość. Dzięki pozyskaniu nowych kontraktów na rynku krajowym i zagranicznym przychody ze sprzedaży rozwiązań wzrosły w ciągu dwunastu miesięcy o 21,9 mln zł, czyli 13,4 proc. Bardzo dobrze rozwijała się sprzedaż do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, dzięki sprzedaży systemów ERP, w efekcie czego wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 19,4 mln zł, tj. 16,6 proc. Nadal największą część przychodów Grupy stanowi sektor TMT, mimo spadku poziomu sprzedaży w porównaniu do 2016 roku, spowodowanej mniejszą ilością kontraktów realizowanych w krajach Europy Zachodniej. Spadek odnotowała sprzedaż do klientów z sektora przemysł i utilities (o 4,3 mln zł, tj. o 2,9 proc.) oraz handlowo-usługowego (o 9 mln zł, tj. o 4,9 proc.). Mimo pewnej poprawy sytuacji w czwartym kwartale 2017, w całym roku utrzymywała się stagnacja na rynku zamówień publicznych. Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora publicznego były niższe o 9,5 mln zł, tj. o 13,1 proc. Natomiast przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego wzrosły o 2,8 mln zł, tj. o 21,5 proc.


– Jednym z ważnych elementów strategii biznesowej Comarch jest rozwój nowych technologii oraz obszarów biznesowych, zwłaszcza w zakresie internetu rzeczy i medycyny. Stale rozwijamy produkty informatyczne dla placówek medycznych i liczymy, że wraz z uruchomieniem środków unijnych z nowej perspektywy, ten sektor biznesu zacznie przynosić zyski. Jednak nie skupiamy się tylko na rynku krajowym, zgodnie z przyjętą w Comarch geograficzną dywersyfikacją działalności, wychodzimy z ofertą e-zdrowia poza Polskę, prowadzimy projekty w Niemczech, pozyskujemy kontrakty we Włoszech i krajach kaukaskich – uzupełnia Konrad Tarański.


W 2017 roku Comarch zakończył rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje w rozbudowę własnej infrastruktury. W Łodzi został oddany do użytku budynek biurowy, w Krakowie zakończyła się budowa biurowca SSE7 oraz hali laboratoryjno-produkcyjnej IoT Lab, a w Lille wkrótce zostanie uruchomiony kolejny ośrodek Data Center.


Źródło: Comarch

02.03.2018


Tagi: wyniki finansowe