QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Comarch – wyniki finansowe za 3 kwartał 2017

wykres


Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r. W ciągu dziewięciu miesięcy Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 751,6 mln złotych, czyli o 11,2 mln więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Natomiast przychody ze sprzedaży za trzeci kwartał tego roku były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie w 2016 roku o 36,5 mln zł i osiągnęły poziom 260,5 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 7,2 mln zł. wobec 10,5 mln zł przed rokiem.


Dobre wyniki w trzecim kwartale 2017 zostały osiągnięte głównie dzięki zwiększonej sprzedaży usług do klientów do odbiorców z sektora TMT z krajów pozaeuropejskich, które wyniosły 64,9 mln zł, co oznacza wzrost o 28,8 mln zł, tj. o 79,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Wzrost o 9,3 mln PLN, tj. 27,9 proc. zanotowała sprzedaż w sektorze finanse i bankowość. Klienci zakupili produkty i usługi o wartości 42,6 mln zł. Z kolei kontrakty z firmami MSP w Polsce przełożyły się na przychody w wysokości 28,9 mln złotych, czyli o 5 mln zł, tj. 20,8 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2016. Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi spadły o 6,9 mln zł, tj. o 14,4 proc. W trzecim kwartale 2017 roku utrzymywała się stagnacja na rynku zamówień publicznych, przychody utrzymały się na niskim i zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie 16,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego wzrosły o 0,8 mln zł, tj. o 22,6 proc.


Po trzech kwartałach zysk operacyjny wyniósł 2,9 mln zł, zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 7,2 mln zł. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 49,3 mln zł PLN, niższej o 43,8 mln zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.


Intensywna działalność biznesowa na rynkach zagranicznych, głównie w Ameryce Południowej i Azji, przełożyła się na wzrost sprzedaży eksportowej w ciągu dziewięciu miesięcy o 2,5 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu w 2016. Sprzedaż zagraniczna nadal stanowi większą część całości przychodów Grupy, osiągając poziom prawie 59 proc. Dodatkowo Comarch poprawił sprzedaż na rynku polskim o blisko 9 mln złotych. Taki wynik został osiągnięty głównie dzięki kontraktom z klientami z sektora finansowego. Całość sprzedaży produktów i usług Comarch do branży finansowej zarówno w kraju, jak i zagranicą wzrosła o 33,3 mln PLN, tj. 32,7 proc i wyniosła 135 mln zł.


Największą część przychodów, czyli 174,3 mln zł stanowiła sprzedaż do sektora telekomunikacji i mimo spadku o 7,2 mln zł nadal jest największą częścią całości przychodów Grupy. Od kilku lat stabilnie rozwija się sprzedaż do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Od początku roku przychody wyniosły 83 mln złotych, co stanowi wzrost o 10 mln złotych, czyli 13,6 proc rok do roku. Pozytywnie rozwijała się również sprzedaż do klientów z sektora przemysłowego, która wzrosła w porównaniu do 2016 roku o 4,6 mln złotych, tj. o 5 proc.


W okresie 9 miesięcy 2017 roku przychody ze sprzedaży do klientów z sektora publicznego były niższe o 13,6 mln PLN, tj. o 26 proc., co jest efektem utrzymującego się zastoju na rynku zamówień publicznych. Spadek odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora MSP-DACH (o 8,0 mln PLN, tj. 9,6 proc.) oraz do pozostałych klientów (spadek o 3,1 mln PLN, tj. 14,0 proc.). Spadek przychodów w sektorze MSP-DACH jest efektem przejściowym i wynika z innej sytuacji projektowej w roku bieżącym, a także z umocnienia się złotego w 2017 roku.


- Trzeci kwartał bieżącego roku uznajemy za udany. Grupa Comarch zwiększyła znacząco przychody ze sprzedaży i osiągnęła dodatni wynik operacyjny, porównywalny z ubiegłorocznym. Stało się tak mimo braku w tym okresie znaczących pozostałych przychodów operacyjnych, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Zwraca uwagę sytuacja w sektorze publicznym: bieżący rok jest słaby pod względem przychodów ze sprzedaży, co widać w wynikach Grupy Comarch, jednak widzimy pewnie oznaki ożywienia w tym segmencie. Dzięki pozyskanym ostatnio kontraktom (m.in. z Ministerstwem Sprawiedliwości) znacząco wzrosła wartość portfela zamówień na przyszły rok. Oferta Comarch została również wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na utrzymanie KSI ZUS. Niezależnie Grupa rozwija stale działalność na rynkach zagranicznych, rozpoczynając prowadzenie biznesu w kolejnych krajach. Tylko w tym roku uruchomiliśmy spółki w Arabii Saudyjskiej, Japonii i Meksyku. W krajach Ameryki Łacińskiej zatrudniamy już ok. 80 osób, ponieważ chcemy jeszcze bardziej zwiększyć tam naszą obecność. Jednocześnie rozwijamy portfolio produktów dla klientów z rynku polskiego zarówno prywatnych przedsiębiorców, jak i administracji rządowej oraz samorządowej – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch SA.


W ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 3,2 proc., głównie w wyniku przeprowadzenia programu letnich staży studenckich. Na dzień 30 września 2017 roku Grupa Comarch, bez pracowników MKS Cracovia SSA zatrudniała 5 475 osób, tj. o 171 osób więcej niż 31 grudnia 2016 roku.


Dodatkowo Comarch kontynuuje rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje w rozbudowę własnej infrastruktury. W Krakowie trwa budowa biurowca SSE7, która powinien zostać oddany do użytku w czwartym kwartale 2017 roku, a we francuskim mieście Lille realizowana jest inwestycja w kolejny ośrodek Comarch Data Center. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na początek 2018 roku.


Źródło: Comarch

20.11.2017


Tagi: wyniki finansowe