QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za 3 kwartały 2017 r.

wykres


Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas za 9 miesięcy 2017 roku wyniósł 230,6 mln zł, o 155,7 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kw. zysk netto wyniósł 109,8 mln zł i po raz pierwszy w historii połączonego Banku przekroczył próg 100 mln zł. Istotny wpływ na poprawę wyników miały: wzrost marży odsetkowej, obniżenie kosztów integracji w związku z finalizowaniem procesu łączenia banków oraz spadek kosztów ryzyka.


- Możemy być zadowoleni z wyników, ponieważ w samym trzecim kwartale zysk netto był bliski osiągniętemu w całym pierwszym półroczu tego roku. Ponosimy już zdecydowanie niższe koszty integracji w związku z finalizacją procesu połączenia operacyjnego. Bank odnotował również spadek pozostałych kosztów działania, co jest efektem zrealizowanego programu integracji. Cieszy nas również ograniczenie kosztów ryzyka przy jednoczesnym wzroście wolumenów kredytowych oraz poprawa kwartalnej marży odsetkowej – mówi Jean-Charles Aranda, Członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, nadzorujący obszar finansów. -Trzeci kwartał był okresem finalizacji procesów integracji banków, w październiku z sukcesem dokonaliśmy migracji operacyjnej klientów dawnego Sygma Banku Polska. Koncentrowaliśmy się również na dostarczeniu klientom bankowości detalicznej nowoczesnych rozwiązań bankowości osobistej. Efekty tych prac to przede wszystkim wdrożenie w październiku nowej bankowości mobilnej GOmobile. W III kwartale uruchomiliśmy także pilotażowy oddział w formacie bezgotówkowo-cyfrowym, a także udostępniliśmy klientom usługę Android Pay, umożliwiającą płatności bezgotówkowe za pomocą telefonu. Po okresie integracji, na którym byliśmy skoncentrowani od ponad 2 lat, Bank BGŻ BNP Paribas wchodzi w fazę transformacji – dodaje Jean-Charles Aranda.


Wolumen kredytów i pożyczek netto wzrósł od początku roku o 2,7% do 56,5 mld zł. Z kolei depozyty klientów ukształtowały się na poziomie zbliżonym do końca ubiegłego roku i wynosiły 55,3 mld zł.


Wynik odsetkowy Grupy za 9 miesięcy 2017 roku wyniósł 1,45 mld zł wobec 1,36 mld zł w analogicznym okresie 2016 roku. W okresie I-III kw. 2016 roku wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji wyniósł 371,6 mln zł, wobec 375,6 mln zł po 9 miesiącach 2016 roku.


Ogólne koszty administracyjne Grupy wraz z amortyzacją od stycznia do września 2017 roku wyniosły 1.250,5 mln zł, czyli spadły o 163,2 mln zł (o 11,5%) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, głównie dzięki dobiegającemu końca procesowi połączenia banków: BGŻ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Sygma Bank Polska S.A. Łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez Grupę za 9 miesięcy 2017 roku wyniosła 24,9 mln zł wobec 146,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po wyłączeniu kosztów integracji łączna suma kosztów administracyjnych i amortyzacji obniżyła się o 5,0%.


W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 265,2 mln zł, co oznacza spadek kosztu ryzyka kredytowego o 7 pb w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (do poziomu 63 pb).


Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na koniec września 2017 roku wyniósł 13,71%, a współczynnik kapitału Tier1 10,66%. Kapitał własny Grupy na koniec III kwartału wynosił 6,47 mld zł. Bank podejmuje działania zmierzające do optymalizacji pozycji kapitałowej i poziomu wypłacalności. 30 października 2017 roku Rada Nadzorcza Banku wyraziła zgodę na sprzedaż spółki zależnej - BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., która planowana jest na IV kwartał 2017 roku. Finalizacja transakcji poprawi współczynniki wypłacalności Banku w ujęciu skonsolidowanym (TCR o 0,48 pp., Tier I o 0,38 pp. - przyjmując do kalkulacji dane na koniec czerwca 2017 roku).


Bank w dalszym ciągu analizuje najkorzystniejsze rozwiązania pozwalające na poprawę wskaźników kapitałowych przy realizacji ambitnych celów biznesowych.


Sieć oddziałów Banku na 30 września br. liczyła 479 placówek oraz 113 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank). Na dzień 30 września br. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał blisko 2,7 mln klientów.


Źródło: Grup Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas

09.11.2017


Tagi: bank, wyniki finansowe