QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Wyniki finansowe Alior Banku za III kwartał 2017 r.

wykres


Zysk netto Alior Bank w III kwartale wyniósł 190 mln zł i przewyższył o 36 mln zł oczekiwany konsensus rynkowy (154 mln zł). Wynik jest też istotnie lepszy od najwyższej prognozy analityków (172 mln zł) i o 90 proc. wyższy niż w II kwartale 2017 r.


W III kwartale br. Alior Bank znacznie poprawił poziom zwrotu z kapitału własnego (ROE). Osiągnął on 11,7 proc., podczas gdy w II kwartale wskaźnik ten wynosił 6,3 proc. Po uwzględnieniu docelowych synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH (i po korekcie o koszty integracji), ROE w III kwartale wyniosłoby 11,9 proc. Wynik ten zbliża Alior Bank do osiągnięcia założonego w planie wdrożenia strategii „Cyfrowego buntownika” poziomu 14 proc. w 2019 r.


W III kwartale Alior Bank utrzymał wysokie tempo wzrostu, a jego wolumen kredytowy brutto (uwzględniający spłaty kredytów) zwiększył się o 1,4 mld zł. Tym samym w ciągu dziewięciu miesięcy od początku roku Bank udzielił finansowania brutto w wysokości 5 mld zł, co oznacza, że już po trzech kwartałach zrealizował strategiczny cel wynoszący 5-6 mld zł rocznie.


Bank zakończył z sukcesem najważniejsze projekty w ramach procesu restrukturyzacji oraz integracji, związanego z przejęciem wydzielonej części Banku BPH, a także dokonał ostatecznego rozliczenia ceny nabycia. Koszty integracji okazały się o 62 mln zł niższe niż pierwotnie zakładano łącznie na lata 2016-2017, podczas gdy docelowe synergie do 2019 r. wyniosą 381 mln zł w stosunku do wcześniej planowanych 374 mln. Sprawnie poprowadzona restrukturyzacja i integracja pozwoliły na rozwiązanie rezerwy na kwotę 21 mln zł.


W III kwartale br. nastąpiło trwałe ograniczenie kosztów działania Banku o kwotę 55 mln zł dzięki uzyskanym efektom synergii z połączenia z wydzieloną częścią Banku BPH oraz innym działaniom ograniczającym koszty.


Bank wzmocnił pozycję kapitałowa, dzięki m.in. udanej emisji obligacji podporządkowanych (600 mln zł). Wskaźnik TCR wyniósł na koniec trzeciego kwartału 14,1 proc. (wobec minimum regulacyjnego na poziomie 13,25 proc.) – przed zliczeniem emisji obligacji podporządkowanych. Tier 1 wyniósł 12,02 proc. (wobec minimum regulacyjnego na poziomie 10,25 proc.) przed uwzględnieniem wyniku netto za III kwartał 2017 r.


Jednocześnie Bank wzmocnił swoją pozycję w zakresie płynności, osiągając na koniec III kwartału wskaźnik LCR na poziomie 103 proc. (wzrost z 88 proc. na koniec czerwca 2017 r.). Poprawa płynności jest efektem między innymi poprowadzonych z sukcesem kampanii promocyjnych, związanych m.in. z nowym kontem lokacyjnym, ukierunkowanych na strategiczne segmenty klientów detalicznych.


Bank utrzymał pozycję lidera polskiego rynku bankowego w zakresie marży odsetkowej netto, która po trzech kwartałach 2017 r. wyniosła 4,7 proc. Dzięki sprzedaży portfela niespłacanych pożyczek Alior Bank obniżył koszty ryzyka, które wyniosły 1,7 proc.


– Nasze wyniki finansowe, w tym znaczny wzrost zysku, bardzo dobry poziom zwrotu z kapitału, najwyższa na rynku marża odsetkowa netto oraz znaczne obniżenie kosztów działania Banku potwierdzają, że skutecznie realizujemy strategię „Cyfrowego buntownika”. Ogłoszony na początku października plan wdrożenia strategii pozwoli nam na jeszcze szybsze osiągnięcie tych zamierzeń – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów.


W III kwartale br. Bank wprowadził do oferty dla klientów indywidualnych Konto Jakże Osobiste, stworzone w oparciu o segmentację behawioralną oraz trendy konsumenckie. To spersonalizowany rachunek bankowy, który pozwala posiadaczom na samodzielną konfigurację korzyści w zależności od ich bieżących potrzeb i sytuacji. Wprowadzenie nowego rachunku jest częścią realizowanej przez Bank strategii „Cyfrowego buntownika”, zapowiadającej uproszczenie oferty produktowej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów.


– To był pierwszy pełny kwartał zarządu nowej kadencji. Cieszymy się, że udało się istotnie poprawić wynik finansowy, doprowadzić do końca proces restrukturyzacji i integracji związany z przejęciem wydzielonej części Banku BPH, wzmocnić pozycję kapitałową i płynnościową oraz trwale obniżyć koszty działania Banku przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu. Sukcesem okazało się wprowadzenie na rynek nowego konta lokacyjnego oraz Konta Jakże Osobistego. Rozpoczęliśmy również naszą działalność w Rumunii. Osiągnięte przez nas rezultaty są dowodem na dużą konsekwencję we wdrażaniu strategii „Cyfrowego buntownika" – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu Alior Banku, pełniący obowiązki prezesa.


W październiku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący obligacji Alior Banku, umożliwiający emisję zarówno obligacji zwykłych, jak i podporządkowanych – o łącznej wartości nominalnej do 1,2 mld zł. Otwiera to drogę do pozyskania przez Bank dodatkowych środków wzmacniających jego pozycję kapitałową.


Z myślą o rozwoju działalności w sektorze klientów biznesowych, Alior Bank wprowadził do oferty atrakcyjne finansowanie inwestycyjne – „Pożyczkę Szerokopasmową”. Jest to efekt umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisanej w lipcu br. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz funduszy własnych Alior Banku. Za jego pośrednictwem do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych trafi 46 mln zł. O preferencyjne finansowanie, którego oprocentowanie jest niższe niż rynkowe, mogą ubiegać się przedsiębiorcy z segmentu małych, średnich i dużych firm, planujący inwestycje w budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu.


Alior Bank rozpoczął w trzecim kwartale działalność za granicą poprzez otwarcie oddziału w Rumunii. W ramach strategicznego partnerstwa z rumuńskim operatorem telekomunikacyjnym Telekom Romania (z grupy Deutsche Telekom) w październiku uruchomiono Telekom Banking. Usługi Telekom Banking będą wprowadzane stopniowo, zaczynając od nowoczesnej, intuicyjnej bankowości. Klienci mogą otworzyć rachunek osobisty w RON (w rumuńskich lejach), EUR, USD i GBP, korzystać z karty debetowej oraz mieć dostęp do środków za pośrednictwem nowoczesnej, bazującej na najlepszych, sprawdzonych na polskim rynku wzorcach, bankowości internetowej i mobilnej. Ważnym uzupełnieniem oferty jest internetowy kantor walutowy – nowość na rynku rumuńskim. Telekom Banking to pierwszy na taką skalę projekt współpracy Banku i firmy telekomunikacyjnej w Rumunii.


Z myślą o perspektywie długoterminowej, na początku października Alior Bank zaprezentował plan wdrożenia strategii „Cyfrowego buntownika” do roku 2020. Zgodnie z nim główne cele strategiczne mają zostać zrealizowane szybciej niż wcześniej zakładano. Już w 2019 r. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) ma wynieść 14 proc., wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) – 39 proc., a marża odsetkowa netto (NIM) – 5,1 proc.


Alior Bank podpisał też list intencyjny z Bankiem Pekao SA, dotyczący woli podjęcia wstępnych rozmów na temat potencjalnych strategii współpracy, które mogłyby zostać wypracowane w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy oraz klientów.


Bardzo dobre wyniki finansowe Alior Banku i stale rosnąca skala działalności zostały docenione przez polskie środowisko biznesowe. We wrześniu, podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy, Bank otrzymał tytuł „Firmy Roku”. Nagroda stanowiła wyraz uznania dla osiągnięć rynkowych Alior Banku, który od powstania w 2008 r. rewolucjonizuje rynek usług bankowych w Polsce, stawiając na innowacyjność i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii.


Od 30 czerwca do 31 października 2017 r. cena akcji Alior Banku wzrosła o 17 proc.


Źródło: Alior Bank

09.11.2017


Tagi: bank, wyniki finansowe