QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Grupa MOL ogłasza wyniki za III kwartał

wykres


Grupa MOL ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za trzeci kwartał 2017 r. Dzięki 150 mld HUF (576 mln USD) w trzecim kwartale, oczyszczony wynik CCS EBITDA za pierwszych dziewięć miesięcy br. wzrósł o 12% w skali roku, osiągając poziom 520,8 mld HUF (1,87 mld USD). Przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 605 mln USD po dziewięciu miesiącach, firma kontynuuje generowanie silnych przepływów finansowych we wszystkich segmentach biznesu.


W trzecim kwartale segment Upstream przyniósł Grupie 49,1 mld HUF (188 mln USD) EBITDA przy średniej dziennej produkcji na poziomie 105 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy wskaźnik EBITDA w segmencie Upstream wzrósł o przeszło 30% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016. W 2017 r. cały segment wciąż generuje znakomite wolne przepływy pieniężne, o średniej wysokości 15 USD na każdej wyprodukowanej baryłce. Wynik ten został osiągnięty przy średniej cenie ropy Brent na poziomie 52 USD za baryłkę.


Segment Downstream przyniósł nieco niższy oczyszczony wynik CCS EBITDA, sięgający 70,5 mld HUF (271 mln USD) z uwagi na spadki zarówno po stronie działu petrochemicznego, jak i rafinacji, a także w związku z niższymi marżami na sprzedaży hurtowej, sprzedaży produktów własnych oraz zdarzeń jednorazowych (one-off). Wkład segmentu Downstream w trzech kwartałach pozostał bez zmian, utrzymując się na poziomie 256,9 mld HUF (923 mln USD).


Segment usług konsumenckich kontynuował tymczasem znaczące wzrosty, przynosząc rekordowe wyniki kwartalne EBITDA na poziomie 34,5 mld HUF (132 mln USD), w porównaniu do 112 mln USD rok wcześniej, w związku z dalszymi wzrostami przychodów zarówno po stronie produktów paliwowych, jak i pozostałych.


Grupa MOL ogłosiła także nowy program Downstream – DS 2022. Stanowi on istotny krok w implementacji strategii MOL 2030. Program oparto na trzech filarach: strategicznych projektach transformacyjnych; inicjatywach poprawiających efektywność; a także działaniach podnoszących satysfakcję klientów, bezpieczeństwo oraz zaangażowanie pracowników, klientów i inwestorów, w zgodzie ze strategią MOL Group 2030. Podobnie, jak w przypadku poprzednich programów – New Downstream Program (2012-2014) i Next Downstream Program (2015-2017), nowa inicjatywa ma przynieść poprawę wyniku EBITDA o 500 mln USD.


- Po pierwszych dziewięciu miesiącach roku jesteśmy na dobrej drodze do realizacji podwyższonego celu CCS EBITDA na poziomie 2,3 mld USD oraz implementacji naszej strategii MOL 2030. Kontynuujemy dynamiczne wzrosty wolnych przepływów pieniężnych, mimo niewykorzystanych w pełni możliwości wynikających ze sprzyjających warunków zewnętrznych w trzecim kwartale. Aby osiągnąć nasze cele strategiczne, wprowadzamy również program Downstream 2022 (DS 2022), ukierunkowany na zwiększenie efektywności, transformację i wzrost, co przełoży się na 500 mln USD poprawy wyniku EBITDA oraz znaczące inwestycje, sięgające 2 mld USD do roku 2022. W zakresie kluczowego projektu w ramach programu (Projekt Poliole) pozyskaliśmy już wszystkie niezbędne licencje technologiczne oraz zasoby inżynieryjne – powiedział Zsolt Hernádi, CEO Grupy MOL.


Źródło: Grupa MOL

03.11.2017


Tagi: wyniki finansowe