QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Globalne przychody Deloitte osiągnęły rekordowy poziom 38,8 mld dolarów

wykres


Firma doradcza Deloitte osiągnęła skumulowane przychody za miniony rok obrotowy (1 czerwiec 2016 r. - 31 maj 2017 r.) w wysokości 38,8 mld dolarów. W porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza to wzrost o 7,1 proc. w walucie lokalnej. W ciągu ostatnich dwóch lat stopa wzrostu przychodów wyniosła średnio 8,3 proc. Firmy członkowskie Deloitte odnotowały wzrost we wszystkich sektorach działalności oraz wszystkich regionach. W omawianym czasie Deloitte wzbogacił się o prawie 70 tys. nowych pracowników, a to oznacza, że firma zatrudniała nowego specjalistę co osiem minut. Deloitte na całym świecie zainwestował około 200 mln dolarów w inicjatywy społeczne i charytatywne.


– Wzrost przychodów Deloitte jest efektem dwóch czynników. Zawdzięczamy go przede wszystkim multidyscyplinarnemu modelowi biznesowemu, który zapewnia nam przewagę nad konkurencją. Poza tym Deloitte jest w stanie pomóc klientom w efektywnym dostosowaniu się do ciągle zmieniających się globalnych warunków gospodarczych – mówi Punit Renjen, Prezes Deloitte Global.


Wzrost we wszystkich sektorach i regionach

Wśród branż, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu firmy w roku obrotowym 2017 znalazły się technologia, media i telekomunikacja oraz sektor produktów konsumenckich i przemysłowych. Udział każdej z nich we wzroście przychodów liczonych w walutach lokalnych przekracza 9 proc.

 • Przychody w usługach z zakresu zarządzania ryzykiem rosły najszybciej i osiągnęły 12,9 proc. Ryzyko jest powszechnie postrzegane jako strategiczny czynnik decydujący o wynikach. Co powoduje, że rośnie popularność planowych przejęć w dziedzinach charakteryzujących się wysokim wzrostem, takich jak cybertechnologie, innowacje z zakresu robotyki, automatyzacji procesów, wykrywania ryzyka i analityki predykcyjnej.
 • Przychody działu konsultingu wzrosły o 10,2 proc. Klienci są zainteresowani przyspieszeniem transformacji modeli działalności swoich firm. Wzrost zainteresowania usługami konsultingowymi napędzany jest również dużą liczbą przejęć o charakterze strategicznym, aliansów i inwestycji technologicznych, obejmujących sztuczną inteligencję, robotykę, doradztwo cyfrowe, przetwarzanie w chmurze, blockchain i Internet rzeczy (IoT). Dzięki innowacyjnym projektom, prowadzonym we współpracy z takimi organizacjami jak Singularity University czy Singapore Economic Development Board, Deloitte oferuje klientom pionierskie rozwiązania, które umożliwiają przekształcenie działalności gospodarczej.
 • Przychody w obszarze doradztwa podatkowego i prawnego wzrosły o 6,6 proc. Jest to efekt zapotrzebowania na usługi doradcze, związane ze zmianami systemów podatkowych, wynikającymi z działań OECD zapobiegających erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (BEPS), ewolucji technologicznej, automatyzacji i globalizacji. Inicjatywy podejmowane przez Deloitte w celu wsparcia klientów w procesie zarządzania i podejmowania wyważonych decyzji podatkowych związane były z wykorzystaniem globalnych rozwiązań technologicznych, takich jak TP Digital DoX, Value Chain Analysis Tool (VCAT) czy myInsight.
 • Przychody w obszarze doradztwa finansowego wzrosły o 5,8 proc. Było to możliwe, dzięki większemu zapotrzebowaniu na usługi multidyscyplinarne dotyczące fuzji i przejęć. Do wzrostu przyczyniły się również osiągnięcia Deloitte w obszarze wykrywania nadużyć, wysoko cenione i stosowane w procesach eDiscovery, śledztwach, analizie sporów i doradztwie z tym związanym. Na wyniki wpływ miało również poszerzenie zakresu działalności w Chinach, a także rozwój sieci zajmującej się wykrywaniem przestępstw finansowych w regionie Azji i Pacyfiku.
 • Przychody w obszarze rewizji finansowej i usług atestacyjnych (Audit & Assurance) wzrosły o 1 proc. Był to wynik inwestycji zapewniających wysoką jakość i jednolity standard usług świadczonych w całej sieci oraz zmiany metod działania. Efektem jest poprawa efektywności i jakości badania dokumentacji finansowej. W roku obrotowym 2017 firmy członkowskie Deloitte pozyskały największą liczbę klientów spośród firm znajdujących się w rankingu „Fortune Global 500”.
 • Przychody regionu Azji i Pacyfiku wzrosły najwięcej, o 9 proc. Tuż za nim znalazły się Europa, Bliski Wschód i Afryka, których przychody zwiększyły się o 8,6 proc. oraz obie Ameryki (wzrost o 5,6 proc.).

Przyspieszenie i adaptacja

Przyspieszenie tempa innowacji i zmian przysparza klientom zarówno nowych wyzwań, jak i możliwości.


Umiejętności organizacyjno-koordynacyjne oraz doświadczenie w tworzeniu aliansów z największymi innowatorami cyfrowymi, takimi jak Amazon Web Services, Facebook, HP, Oracle czy SAP, umożliwiają Deloitte przedstawienie klientom wszechstronnej oferty. Która obejmuje rozwiązania najtrudniejszych problemów związanych z przekształcaniem działalności czy zastosowaniem nowych technologii. W ten sposób firma pomaga im określić potencjalne czynniki o charakterze przełomowym, opracować odpowiednie strategie, umożliwiające ich wykorzystanie, a także poszerzyć ofertę o nowe usługi, produkty, wypracować nowe modele działalności czy wejść na nowe rynki. – Procentuje nasza zdolność łączenia głębokich analiz z szerokim doświadczeniem, precyzją i wysoką jakością. W efekcie Deloitte jest uznanym liderem w dziedzinie rozwiązań o charakterze adaptacyjnym, a współpraca z nami ułatwia klientom osiągnięcie sukcesu w warunkach ostrej globalnej konkurencji – mówi Punit Renjen.


Inwestycja w transformację

Deloitte prowadzi inwestycje o charakterze strategicznym. Przykładowe inwestycje zrealizowane w roku obrotowym 2017:

 • Zastosowanie najwyższej klasy rozwiązań w obszarze rewizji finansowej i usług atestacyjnych, takich jak Magnia - platforma rewizyjna, Illumnia - platforma analityczna czy Cognia - portal umożliwiający rewidentom korzystanie z innowacyjnych narzędzi i metod, opartych o wykorzystanie chmury, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
 • Podniesienie jakości pracy rewidentów dzięki programowi Audit Quality Monitoring and Measurement czy Global Center of Excellence for Audit Quality (globalnego centrum jakości rewizji finansowej). Opracowano poszerzony programu kształcenia dla ponad 70 tys. rewidentów Deloitte pracujących na całym świecie.
 • Inwestycje w najważniejsze rynki w celu rozbudowy globalnej sieci biur Deloitte i centrów technologicznych, co umożliwia zmianę sposobu obsługi i ma szczególne znaczenie dla klientów z obszaru konsultingu.
 • Dzięki wykorzystaniu platform ValueD, iDeal, D3 Discovery i Financial Crime Analytics w obszarze doradztwa finansowego Deloitte oferuje klientom nowe możliwości analityczne i korzystanie z bazy doświadczeń przy rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych.
 • Opracowanie zintegrowanego rozwiązania opartego o cloud computing, które między innymi racjonalizuje wykorzystanie technologii uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i algorytmów graficznych dla celów big data, dając nowe możliwości zastosowania sztucznej inteligencji i analityki predykcyjnej. Pozwoli to na racjonalizację procesu podejmowania decyzji, redukcję i eliminację ryzyka po stronie klienta w takich obszarach jak kodeks postępowania, cybertechnologie, praca w sieci firm (extended enterprise), produkcja czy jakość.
 • Globalna sieć Cyber Intelligence Centers (centrów cyberwywiadu) pomaga w ochronie aktywów firm i wzmocnieniu systemów zabezpieczeń, poprzez wykrywanie incydentów zagrażających bezpieczeństwu. Centra te działają bez przerwy, 365 dni w roku, oferując rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które można w pełni dostosować do indywidualnych potrzeb klienta i branży.
 • Podniesienie poziomu usieciowienia klientów korzystających z doradztwa podatkowo-prawnego dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych we wszystkich obszarach obsługi w formie nowej platformy cyfrowej.
 • Zwiększenie zasięgu działania systemu obsługi podatkowo-prawnej w formie sześciu wspólnych przedsięwzięć, stworzonych wspólnie z firmami obsługującymi systemy automatyzacji, sztucznej inteligencji i blockchain. Komórka Business Process Solutions (BPS) podpisała pięć umów strategicznych z dostawcami robotycznych rozwiązań zapewniających automatyzację procesów (RPA) i otworzyła RPA Center of Excellence (centrum jakości RPA). Deloitte współpracuje z firmą The Bakery Worldwide Ltd. w projekcie połączenia firm i klientów z tysiącami startupów oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Tworzenie kadr przyszłości

W roku obrotowym 2017 (czerwiec 2016 – maj 2017) Deloitte w skali globalnej zwiększył zatrudnienie o 8 proc. w porównaniu do roku 2016 rekrutując niemal 70 tys. nowych pracowników. To tak, jak gdyby co osiem minut zatrudniano nowego pracownika. Największy przyrost zatrudnienia odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku (o 10,4 proc.). Najwięcej nowych pracowników przyjęto do zespołów konsultingowych i doradztwa ds. ryzyka (wzrost o 13 proc. w każdym z tych obszarów).


Firma otworzyła dwa nowe Uniwersytety Deloitte: Deloitte University North (Toronto, Kanada) oraz Deloitte University Asia Pacific (Singapur). Obecnie działa już sześć takich placówek. W roku 2017 w programach rozwoju kadry przywódczej, prowadzonych w ich ramach, uczestniczyło 65 tys. specjalistów.


By ułatwić pracownikom wypracowanie równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym, poszerzono inicjatywy prorodzinne. Przykładem może być urlop rodzicielski wprowadzony w Deloitte w Wielkiej Brytanii, dający rodzicom możliwość dzielenia się obowiązkami w trakcie urlopu macierzyńskiego lub adopcyjnego. Z kolei Deloitte w USA poszerzył świadczenia prorodzinne o 16 tygodni pełnopłatnego urlopu rodzinnego, dostępnego w przypadku urodzenia dziecka, konieczności opieki nad partnerem, małżonkiem, rodzeństwem lub rodzicami.


Wprowadzono nowy system zarządzania wynikami, odwołujący się do mocnych stron pracowników i ukierunkowany na ich dalszy rozwój (chodzi o obszary kreatywności, innowacyjności i umiejętności analitycznych) w formie bieżącej informacji zwrotnej kierowanej do zespołów i indywidualnych pracowników.


W miarę rozwoju firmy coraz większego znaczenia nabiera zapobieganie wykluczeniu. – Eksperci Deloitte reprezentują pracowników przyszłości, którzy charakteryzują się światowej klasy specjalizacją i zróżnicowanym doświadczeniem życiowym, poglądami i kwalifikacjami – podkreśla Punit Renjen.


W roku 2017 Deloitte ponownie cieszył się opinią czołowego pracodawcy, co potwierdziły liczne nagrody, m.in. LinkedIn’s Top Employers, The Times Top Employers for Women czy Universum’s World’s Most Attractive Employer.


WorldClass: narzędzie inicjatyw społecznych

W Deloitte istnieje wysoka świadomość, że największą przeszkodą dla globalnego rozwoju gospodarczego, dobrobytu i postępu społecznego jest brak dostępu do podstawowych zasobów, warunkujących sukces w życiu osobistym i zawodowym. W tym roku, w celu wyrównania szans osób i społeczności pozbawionych tego dostępu, Deloitte podjął globalną inicjatywę pod nazwą „WorldClass”. Jej celem jest wykorzystanie kwalifikacji, doświadczenia, skali działania i zaangażowania firmy w procesie przygotowania członków lokalnych społeczności do korzystania ze światowych zdobyczy gospodarczych. – Miliony ludzi na świecie są nieprzygotowane do spełnienia wymogów nowej gospodarki światowej. Specjaliści Deloitte na całym świecie podejmują wysiłki ukierunkowane na wspieranie edukacji i rozwoju kwalifikacji zawodowych. Z tych wysiłków wyrasta program WorldClass, który pomaga ludziom realizować ich ambicje osobiste i zawodowe – wyjaśnia Punit Renjen.


Rozpoczęcie programu WorldClass poprzedziły m.in. udana realizacja brytyjskiego programu One Million Futures oraz UNLEASH, duńska inicjatywa skorelowana z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i z inicjatywą Impact Day, czyli dniem ochotniczych inicjatyw podejmowanych na całym świecie.


W roku obrotowym 2017 specjaliści Deloitte przeznaczyli ponad 1,2 mln godzin na prace społeczne i wolontariat. Ponad jedną trzecią tego czasu poświęcono kształceniu i rozwojowi kwalifikacji. Sumaryczny szacunkowy wkład Deloitte w inicjatywy społeczne wynosi około 200 mln dolarów.


Źródło: Deloitte

03.10.2017


Tagi: wyniki finansowe