QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Trans Polonia: wzrost zysku netto do 4,6 mln zł w I półroczu 2017 r.

wykres


Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, wypracował w I półroczu ponad 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 11,4 mln zł EBITDA i 4,6 mln zł zysku netto. Spółka sukcesywnie obniża zadłużenie finansowe i od kilku miesięcy realizuje założenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, a w niektórych jego obszarach obserwując ponad oczekiwaną koniunkturę – zwiększa wcześniej zakładaną skalę zakupów taboru.


Półroczna dynamika przychodów, EBITDA i zysku netto (uwzględniająca wyniki I poł. 2016 r. skorygowane o koszty akwizycji) wyniosła odpowiednio 45, 28 i 70 proc. r/r. W I półroczu 2017 r. segment transportu paliw wygenerował 67,7 mln zł (vs. 43 mln zł r/r), a segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych: 36,3 mln zł (w porównaniu z 30,1 mln zł r/r). Z kolei w II kwartale ‘17 łączna sprzedaż Grupy to 57,7 mln zł (+7,3 mln zł r/r), przy nieco niższym wyniku EBITDA rzędu 6,7 mln zł (-0,6 mln zł r/r) i istotnie wyższym zysku netto, tj. 2,8 mln zł (+1,2 mln zł r/r), co oznacza wzrost marży netto do 4,8 proc. (+1,6 p.p.).


– Wzrosty półrocznego zysku EBITDA do 11,4 mln zł i przychodów powyżej poziomu 100 mln zł pokazują rozwój Grupy Trans Polonia. Mamy wokół siebie sprzyjające otoczenie: gospodarka w Polsce, jak i rynki europejskie wchłaniają więcej dóbr i towarów, co rodzi popyt na obsługę logistyczną. W Polsce obserwujemy zwyżkującą konsumpcję paliw i ożywienie w inwestycjach drogowych. Z kolei za granicą dobrą kondycję przemysłu produkcji płynnej chemii – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. – Co najważniejsze, w naszej ocenie to czynniki trwałe i wieloletnie, choć nie polegamy tylko na nich. Istotne pozostaje właściwe zarządzanie Grupą, efektywność operacyjna i sprzedażowa oraz wysoka jakość usług - dzięki temu sukcesywnie umacniamy markę i pozycję TPG na rynku krajowym i międzynarodowym.


W każdym obszarze działalności wolumeny TPG w I poł. 2017 r. wzrosły. W segmencie paliwowym, skala przewozu zarówno paliw, jak i LPG była wyższa o 6 proc., z kolei w segmencie niepaliwowym o 13 proc. więcej r/r przewieziono płynnych surowców chemicznych, o 7 proc. płynnych środków spożywczych, z kolei w przypadku logistyki mas bitumicznych, transportowany tonaż był wyższy o 43 proc. r/r i w tym obszarze Grupa realizuje dodatkowe inwestycje, wykraczające poza wcześniejsze założenia.


– Systematycznie obniżamy nasze zadłużenie finansowe: na koniec I półrocza 2017 r. wyniosło 84,7 mln zł, co oznacza spadek o ponad 15 proc. w ciągu ostatnich 12 mies. Obniżamy poziomy długu kredytu inwestycyjnego, jak i z tytułu leasingu, co oznacza większy komfort w finansowaniu naszego rozwoju w przyszłości – dodał Dariusz Cegielski.


Spółka w czerwcu 2017 r. Trans Polonia przeprowadziła ofertę publiczną akcji, oferując 8,5 mln walorów w cenie emisyjnej 5,8 zł. środki służą realizacji Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, zakładającego wzmocnienie potencjału flotowego Grupy w takich obszarach jak przewozy płynnej chemii, paliw i mas bitumicznych. W emisji wzięły udział m.in. takie instytucje finansowe, jak Quercus TFI czy NN OFE.


Źródło: Trans Polonia

15.09.2017


Tagi: bank, wyniki finansowe, wyniki sprzedaży