QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obniża koszty i poprawia wynik z działalności bankowej

wykres


W I półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas wypracowała 120,8 mln zł zysku netto, tj. o 56,1 mln zł więcej (+86,9%) niż w I półroczu 2016 roku. Wynik z działalności bankowej w omawianym okresie wzrósł o 2,4%, podczas gdy koszty funkcjonowania Grupy spadły o 9,2%.


– Efekty integracji banków zaczynają być widoczne w wynikach Grupy. Wcześniej ponosiliśmy znaczne koszty wynikające z łączenia banków, co wywierało presję na nasze wyniki. Ten okres dobiega końca. Cieszy nas obserwowana poprawa wyników zwłaszcza, że w bieżącym okresie nie odnotowaliśmy znaczących zdarzeń jednorazowych po stronie przychodów. W 2017 roku koncentrujemy się na zwiększaniu rentowność naszej działalności. Na stopniową poprawę wyników w kolejnych kwartałach powinny wpłynąć również efekty prowadzonych działań restrukturyzacyjnych – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Wypracowany wynik odsetkowy w I półroczu wzrósł o 5,8% do 948 mln zł, zaś wynik prowizyjny zwiększył się o 2,9% do 252 mln zł. Ogólne koszty administracyjne były niższe o 9,2%. Grupa odnotowała istotny spadek kosztów pracowniczych, które są o 54,9 mln zł niższe niż w I półroczu ubiegłego roku, co jest m.in. wynikiem zmniejszenia zatrudnienia o 460 etatów do 7 808 etatów na koniec czerwca 2017 roku. W I półroczu 2017 roku koszty integracji były znacząco niższe i wyniosły 21,4 mln zł wobec 105,0 mln zł w I półroczu 2016 roku.


W analizowanym okresie Grupa odnotowała dynamiczny wzrost zysku w ujęciu rok do roku, pomimo że baza z półrocza 2016 roku uwzględnia ponad 40 mln zł dochodów z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Dodatkowo, w 2017 roku, w związku z nowelizacją ustawy o BFG, zmieniona została metodologia naliczania opłaty na fundusz gwarancyjny oraz fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, co skutkowało zwiększonym obciążeniem wyniku w I półroczu 2017 roku. Łączne opłaty na rzecz BFG rozpoznane w I półroczu 2017 roku były wyższe o 12,1 mln zł, tj. o 19,7%. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.


Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy obliczony po wyłączeniu kosztów integracji wyniósł w I półroczu 2017 roku 4,4% wobec 3,6% na koniec 2016 roku. Na poprawę rentowności prowadzonej działalności wskazuje również zmiana relacji kosztów do dochodów, która ukształtowała się na poziomie 62,3% wobec 64,6% na koniec 2016 roku (z wyłączeniem kosztów integracji).


Na koniec czerwca 2017 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 58,86 mld zł i wzrosły w porównaniu do końca czerwca 2016 roku o 4,0%, podczas gdy zobowiązania wobec klientów w tym okresie wzrosły o 6,2% do 55,06 mld zł. Udział kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 7,2%, co oznacza poprawę o 0,4%na koniec czerwca 2017 roku. Zannualizowany koszt ryzyka w I półroczu 2017 roku wyniósł 0,64% i był niemal identyczny, jak w I półroczu 2016 roku (0,63%).


Na koniec czerwca 2017 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 14,01%, a skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I ukształtował się na poziomie 10,91%. Kapitał własny Grupy osiągnął wartość 6,4 mld zł.


– Analizujemy najkorzystniejsze rozwiązania pozwalające na realizację ambitnych celów biznesowych oraz poprawę wskaźników kapitałowych, w tym również spełnienie warunków wynikających z wprowadzenia wymogów bufora ryzyka systemowego – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Na koniec czerwca Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,7 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 482 placówki w całym kraju oraz 116 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska).


– W I półroczu 2017 roku w Bankowości Korporacyjnej skupialiśmy się na centralizacji procesów obsługi klienta oraz optymalizacji oferty produktowej, której celem było zwiększenie potencjału sprzedaży i wzmocnienie działań wspierających pozyskiwanie nowych klientów. Natomiast w segmencie Bankowości Detalicznej, kluczowym działaniem było unowocześnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie bieżącej obsługi klientów. Pracujemy nad dalszym rozwojem bankowości mobilnej i internetowej, umożliwiając klientom coraz szerszy dostęp do nowoczesnych technologii i wygodnych usług, a już niebawem przedstawimy nową aplikację mobilną – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas

31.08.2017


Tagi: bank, wyniki finansowe, wyniki sprzedaży