QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Fuzja NEPI i Rockcastle

wykres


W dniu 11 lipca 2017 r. dobiegł końca proces łączenia firm New Europe Property Investments Plc (NEPI) oraz Rockcastle Global Real Estate Company Limited (Rockcastle). Spółka holdingowa NEPI Rockcastle Plc (NEPI Rockcastle) przejmując obszary biznesowe NEPI i Rockcastle stała się największym inwestorem w zakresie nieruchomości handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jedną z dziesięciu największych, pod względem kapitalizacji, tego typu spółek w Europie.


Fuzja została zaakceptowana przez akcjonariuszy NEPI i Rockcastle z uwagi na potencjał drzemiący we współpracy obu firm oraz szansę przyspieszenia dalszego rozwoju i dywersyfikacji dotychczasowego obszaru działania.


Po połączeniu wstrzymano obrót akcjami NEPI i Rockcastle na giełdach papierów wartościowych w Johannesburgu (JSE) i Bukareszcie oraz na Mauritiusie. Jednocześnie 12 lipca 2017 r. akcje NEPI Rockcastle zadebiutowały na giełdach w Johannesburgu (JSE) i Amsterdamie (Euronext) pod nowym symbolem NRP. Kapitalizacja giełdowa nowego podmiotu wynosi około 6,1 mld euro.


NEPI Rockcastle koncentruje się na nieruchomościach handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej o dominującej pozycji w swoim zasięgu oddziaływania. Spółka jest największym właścicielem takich nieruchomości w Rumunii, czwartym w Polsce i drugim na Słowacji, jak również jest obecna w Chorwacji, Republice Czeskiej oraz Serbii. NEPI Rockcastle jest właścicielem i zarządcą 51 nieruchomości o łącznej wartości około 4 mld euro oraz 6 nieruchomości, będących aktualnie w fazie realizacji.


Ponadto w portfelu NEPI Rockcastle znajdują się również papiery wartościowe wycenione na ponad 1 mld EUR spółek z branży nieruchomości komercyjnych, charakteryzujących się dominującą pozycją na rynkach w USA, Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej. Strategia NEPI Rockcastle zakłada sukcesywne zwiększanie zaangażowania bezpośrednio w nieruchomości komercyjne kosztem stopniowego zmniejszania posiadanego portfela papierów wartościowych.


Integracja zarządzania i struktur NEPI oraz Rockcastle wzmocni efektywność nowopowstałego podmiotu NEPI Rockcastle, poprzez wykorzystanie efektu skali w obszarach marketingu oraz zarządzania nieruchomościami w odniesieniu do większej puli najemców oraz dostawców usług.


Zarządzanie portfelem nieruchomości NEPI Rockcastle będzie oparte o kryterium geograficzne i komplementarności obiektów. Szefowie połączonych spółek, Alex Morar i Spiro Noussis będą wspólnie pracować nad procesem integracji zespołów, systemu zarządzania i wdrożenia strategii firmy. Alex Morar skoncentruje się głównie na krajach, w których działało NEPI (Rumunia, Słowacja, Chorwacja i Serbia), natomiast Spiro Noussis na krajach, gdzie obecne było Rockcastle (Polska i Republika Czeska). W efekcie zostanie wykorzystany pełny zakres zintegrowanych kompetencji, reprezentowanych przez zespół ponad 350 specjalistów z doświadczeniem w zakresie zarządzania aktywami, realizacji inwestycji, zarządzania projektami, finansów, inwestycji, najmu i marketingu.


W reakcji na przeprowadzanie fuzji, firma S&P przyznała NEPI Rockcastle rating kredytowy BBB (o jedną notę wyższy od ratingu kredytowego NEPI), z perspektywą stabilną, zgodnie ze wstępnym ratingiem wyznaczonym w dniu 2 czerwca 2017 r. Ponadto podwyższono również rating obligacji wyemitowanych przez NE Property Cooperatief UA obecnie gwarantowanych przez NEPI Rockcastle z "BBB-" na "BBB".


Źródło: NEPI Rockcastle

19.04.2017


Tagi: New Europe Property Investments, Rockcastle Global Real Estate Company Limited, fuzja