QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Wyniki finansowe Comarch za I kwartał 2017 roku

wykres


Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 242,2 mln zł i były porównywalne do osiągniętych w tym samym okresie 2016 roku. Grupa wypracowała 4,8 mln zł zysku netto, a rentowność netto osiągnęła poziom +2 proc. Na poziomie operacyjnym Grupa zanotowała stratę w wysokości 11,3 mln zł.


Największą część przychodów, czyli 55,1 mln zł. wygenerowała sprzedaż rozwiązań do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w regionie DACH (23 proc. całości przychodów). To stanowi wzrost o ponad 6 proc. w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2016 roku. Grupa zanotowała też znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży rozwiązań do sektora finansowo-bankowego. W tym roku klienci z tego sektora zakupili produkty i usługi o wartości wyższej o 16,3 mln zł (czyli o 49 proc.) od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Słabsza w Q1 2017 sprzedaż do sektora TMT (spadek o 17,3 mln zł, tj. o 27%) ma charakter przejściowy i jest w znaczniej mierze spowodowana konsolidacją wśród klientów z tego sektora.


Grupa Comarch aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu, m.in. w Ameryce Południowej i w Azji, kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również rozbudowuje infrastrukturę IT. Efektem działalności poza granicami Polski jest dominujący udział sprzedaży zagranicznej, która stanowiła w pierwszym kwartale 2017 ponad 56 proc. całości przychodów Grupy.


- Główną przyczyną spadku wyniku operacyjnego oraz powstania dużej różnicy pomiędzy wynikiem operacyjnym a wynikiem netto było znaczne umocnienie się PLN wobec głównych walut obcych w pierwszym kwartale 2017 roku. W efekcie powstały różnice kursowe od należności i zobowiązań, które pogorszyły wynik operacyjny o 7,8 mln zł. Jednocześnie dodatnia wycena bilansowa instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe oraz wycena kredytów i pożyczek poprawiła wynik z działalności finansowej o ok. 20 mln zł. – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch SA. Mimo utrzymującego się spowolnienia na rynku zamówień publicznych, wyniki finansowe Grupy Comarch za pierwszy kwartał 2017 były stabilne.


Dodatkowo Comarch na początku roku zakończył kilka ważnych inwestycji; w pierwszym kwartale 2017 roku do użytku została oddana hala laboratoryjno-produkcyjna Internetu Rzeczy w Krakowie oraz zakończyła się inwestycję w budynek biurowy w Łodzi, a za kilka miesięcy we francuskim mieście Lille ruszy kolejny ośrodek Comarch Data Center. W ostatnim czasie Grupa Comarch przejęła spółkę Geopolis, dzięki czemu nastąpi wzmocnienie pozycji Comarch w segmencie rozwiązań IT dla administracji, szczególnie w zakresie systemów GIS.


- Uwzględniając kontynuację prac badawczo-rozwojowych w e-zdrowie, Smart City oraz Internet of Things, śmiało możemy powiedzieć, że grupa Comarch wzmacnia swoją pozycję na rynku IT zarówno w Polsce, jak i zagranicą – uzupełnia Konrad Tarański.


Źródło: Comarch

25.05.2017


Tagi: wyniki finansowe