QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Dobry wynik Masterlease w pierwszym kwartale 2017

wykres


  • Spółka planuje wypłatę dywidendy za rok 2016 w kwocie 28,1 mln zł.
  • Flota finansowana na koniec I kwartału 2017 wyniosła 31 278 pojazdów.
  • Skonsolidowany zysk netto Grupy Masterlease wyniósł 12,2 mln zł.

Zarząd Grupy Masterlease rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 28,1 mln zł. Oznacza to, że na jedną akcję przypadać będzie kwota 2,36 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 6 lipca 2017, a dzień wypłaty dywidendy na 21 lipca 2017. Rekomendacja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.


Pierwszy kwartał 2017 roku zapisał się dla rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych rekordowymi wynikami. Najwyraźniej można to było zaobserwować w marcu, który był najlepszym miesiącem dla polskiej motoryzacji od blisko 20 lat. Łącznie w I kwartale 2017 roku zarejestrowano o 20,33 proc. więcej aut niż w tym samym okresie 2016 r.


– Dobra koniunktura na rynku, którą obserwowaliśmy w I kwartale pozytywnie przekłada się na sprzedaż produktów Masterlease. Osiągnęliśmy zysk brutto na poziomie 15,5 mln zł, czyli o 32,4 % wyższy niż w tym samym okresie 2016 r. W okresie od stycznia do marca 2017 wydaliśmy naszym klientom blisko 2 500 pojazdów. Stan naszej floty wyniósł łącznie 31 278 pojazdów, co daje wynik o 11,6% wyższy w porównaniu z I kwartałem 2016. Zgodnie z założeniami konsekwentnie wdrażamy założenia nowej strategii Grupy na lata 2016-2019, zatem działania sprzedażowe koncentrujemy na produktach dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom indywidualnym. Polityka w zakresie akceptacji warunków dla klientów korporacyjnych jest obecnie bardziej selektywna. W konsekwencji takie podejście oznacza nieco niższą niż oczekiwana ilość dostaw, ale owocuje, zgodnie ze strategią, zwiększeniem poziomu marżowości kontraktów – mówi Konrad Karpowicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Masterlease.


– W pierwszych trzech miesiącach tego roku osiągnęliśmy znaczącą poprawę zysku netto, wynikającą ze wzrostu marży finansowej, serwisowej i ubezpieczeniowej (w porównaniu z IV kwartałem 2016 r.) Wzrosła też wycena pojazdów posiadanych przez spółkę, co przełożyło się na mniejsze odpisy amortyzacyjne niż w IV kwartale 2016. Na zadowalającym poziomie utrzymuje się także marża na remarketingu, czyli sprzedaży samochodów pokontraktowych w kanale detalicznym, którego rentowność wynosi ponad 10%. Odczytujemy to jako efekt poprawy sytuacji na rynku samochodów używanych w Polsce, która nastąpiła po jego silnym obciążeniu w końcówce 2016 roku – wyjaśnia Jakub Kizielewicz, Prezes Zarządu Grupy Masterlease.


W kolejnych kwartałach Zarząd Grupy Masterlease przewiduje utrzymanie się dwucyfrowej dynamiki rozwoju rynku sprzedaży nowych samochodów i usług CFM, a będzie temu sprzyjać prognozowana na 2017 r. dobra koniunktura gospodarcza, w tym wzrost PKB i wzrost konsumpcji indywidualnej oraz realny wzrost inwestycji.


Źródło: Grupa Masterlease

18.05.2017


Tagi: wyniki finansowe