QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Wyniki finansowe eurobanku za 2016 rok

wykres


  • Zysk netto: 142 mln zł (+6% r/r.)
  • Wynik na działalności bankowej: ponad 741 mln zł (+15% r/r.)
  • ROE: ponad 10% (wyższe niż średnia rynkowa)
  • Suma bilansowa banku: wzrost do 13,7 mld zł (+12% r/r.)

W minionym roku do eurobanku dołączyło ponad 130 tys. nowych klientów. Bank wdrożył płatności zbliżeniowe HCE, wzmacniał relacje z klientami w oparciu o wysoką jakość świadczonych usług. Baza depozytów banku przyrosła o 19%, znacznie powyżej tempa wzrostu rynku w tym obszarze.


Kontynuacja wzrostu organicznego

W 2016 roku do eurobanku dołączyło 134 tys. nowych klientów. Zgodnie z przyjętą strategią bank utrzymywał wysoką sprzedaż kredytów gotówkowych i umiarkowany przyrost w obszarze kredytów hipotecznych. Przyrost bazy depozytowej banku zdecydowanie wyprzedził trend rynkowy – saldo wzrosło o 19% do 6 850 mln zł, przy średnim wzroście rynkowym wynoszącym 9% (dane KNF i ZBP z 12.2016 r.). Klienci chętnie deponowali środki na nowym rachunku oszczędnościowym Ekstra Zysk (ponad 1 mld zł salda w ciągu 5 miesięcy).


– Wyniki biznesowe eurobanku są dowodem pozytywnego trendu: bank utrzymuje tempo wzrostu w obszarze kredytowym, wykazuje się elastycznością i potrafi wzmocnić bazę depozytową. Kolejny rok z rzędu dołącza do nas ponad 130 tys. nowych klientów. Wyniki te osiągamy realizując przyjęte priorytety – konsekwentnie pracując nad jakością obsługi oraz wdrażając nowoczesne rozwiązania z zakresu digital. W 2017 r. będziemy upraszczać procesy, żeby w jeszcze szybszy i lepszy sposób reagować na zmieniające się potrzeby klientów – powiedział Alexis Lacroix, pierwszy Wiceprezes eurobanku.


eurobank jest silnym graczem na rynku kredytów gotówkowych z ponad 4,5% udziałem rynkowym (dane KNF i ZBP z 12.2016 r.). Saldo kredytów gotówkowych wzrosło do 4,8 mld zł (4,5 mld w 2015 r.), natomiast saldo kredytów hipotecznych do 6,4 mld zł (5,9 mld w 2015 r.). Bank kolejny rok z rzędu zmniejszał wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) do 8% (8,7% w 2015 r.). eurobank korzystnie na tle rynku wyróżnia marża odsetkowa (NIM) – 5,1%, przy średniej rynkowej 2,4%.


Bliższa relacja z klientami

34% klientów traktuje eurobank jak swój bank na co dzień i przelewa wynagrodzenie na konto. Dostęp do bankowości internetowej posiada 450 tys. osób (+20% r/r), natomiast do bankowości mobilnej niemal 200 tys. osób (+28% r/r). Przekłada się to na większą aktywność klientów w kanałach zdalnych - liczba logowań do bankowości internetowej i mobilnej wzrosła o 41% r/r, natomiast liczba transakcji o 21% r/r.


Klienci częściej korzystają również z kart płatniczych – wartość transakcji kartami wzrosła o 28%. W lutym wdrożone zostały płatności mobilne HCE. Bank tym samym znalazł się wśród pierwszych instytucji finansowych, które wprowadziły to rozwiązanie. Na koniec roku korzystało z nich ponad 10 tys. osób, co plasuje bank na 5. miejscu w Polsce (03.01.2017 cashless.pl).


Wzrost przychodów na wymagającym rynku

Wynik na działalności bankowej wyniósł ponad 741 mln zł (+15% r/r). Zysk netto to 142 mln zł (+6% r/r). eurobank podtrzymał wysoką efektywność działania – ROE wyniosło ponad 10% i było wyższe niż średnia rynkowa. Koszt podatku bankowego wyniósł 25,5 mln zł.


Suma bilansowa banku zwiększyła się do 13,7 mld zł, wobec 12,3 mld zł rok wcześniej (+12% r/r).


Agencja Ratingowa Fitch utrzymała bardzo wysoką ocenę ratingową – A-, podtrzymując tym samym klasyfikację eurobanku do grupy najbezpieczniejszych i najwyżej ocenianych banków w Polsce (luty 2017 r.).


eurobank rozwijał się utrzymując wskaźniki kapitałowe na bezpiecznym poziomie, powyżej wymagań regulacyjnych – CAR wyniósł 15,2% a Tier 1 – 13,1%.


Pomimo wymagającego otoczenia oraz niepewności na rynkach finansowych pozycja płynnościowa banku jest bardzo mocna. W czerwcu 2016 r. bank wyemitował obligacje o wartości nominalnej 250 mln zł i terminie zapadalności wynoszącym 3,5 roku. Spotkały się one z dobrym przyjęciem na rynku – marża wyniosła 120 pbs (plus WIBOR 6M). Wskaźnik płynności LCR na koniec roku wyniósł 231%, kształtując się zdecydowanie powyżej średniej rynkowej.


Ze względu na profil działalności banku, wskaźnik kredytów do depozytów wyniósł 142% (wobec 153% w 2015 r.). Długoterminowe finansowanie banku jest zabezpieczone przez głównego właściciela – Societe Generale. Bank utrzymał bardzo mocny wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) wynoszący >100%.


Źródło: eurobank

28.04.2017


Tagi: bank wyniki finansowe