QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

W 2016 r. Warimpex zdecydowanie na plusie

wykres


  • Wyraźna poprawa wyniku finansowego z -42,3 mln euro w 2015 r. na 22,9 mln euro w 2016 r., dzięki poprawie kursu rubla i dobrym wynikom z działalności operacyjnej
  • Niemal dwukrotnie wyższe przychody z wynajmu nieruchomości biurowych, wzrost zysku operacyjnego netto (NOP) na jeden dostępny pokój o 4%
  • Przychody za 2016 r. ze sprzedaży nieruchomości w Warszawie, Budapeszcie i Pradze
  • Zawarcie umowy sprzedaży części portfolio hoteli już po dniu bilansowym
  • Pozwolenia na budowę dla obiektów w Krakowie i Łodzi, postępy w budowie na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg

W 2016 r. spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wyraźnie poprawiła swój wynik finansowy, osiągając 22,9 mln euro zysku. Zmiana ta jest efektem poprawy sytuacji na rynku rosyjskim, a tym samym kursu rubla oraz dobrych wyników z działalności operacyjnej. - Bardzo się cieszę, że miniony rok obrotowy był tak udany i że znów jesteśmy na dobrym kursie. Ukończone obiekty przynoszą wymierne korzyści, wyceny naszych projektów są zadowalające i w zakresie transakcji również zanotowaliśmy sukcesy. Ponadto poprawa sytuacji w Rosji potwierdza obraną przez nas ścieżkę kontynuowania realizowanych tam projektów – to nastraja mnie optymistycznie również na przyszłość - mówi Franz Jurkowitsch, Prezes Warimpex.


Po dniu bilansowym Warimpex podpisał umowę sprzedaży części hoteli ze swojego portfolio na rzecz tajskiego inwestora U City Public Company Limited (U City). Transakcja dotyczy ośmiu hoteli stanowiących ok. 50% całego majątku nieruchomościowego Warimpexu, o wartości nieruchomości w wys. ok. 180 mln euro. „Pod warunkiem pomyślnego zakończenia tej transakcji – prawdopodobnie latem 2017 r. – oczekujemy, że pozytywnie wpłynie ona na zysk spółki, a wpływy z niej przeznaczymy na poprawę naszej struktury kapitałowej oraz na nowe projekty deweloperskie. Ponadto udział kapitału własnego wzrośnie do 25%“, wyjaśnia Jurkowitsch.


Szczegóły dotyczące wyniku finansowego w 2016 r.

W związku z ukończeniem i wynajęciem biurowca Zeppelin w AIRPORTCITY St. Petersburg oraz biurowca Erzsébet w Budapeszcie, przychody z wynajmu powierzchni biurowych wzrosły z 4,4 mln euro do 8,6 mln euro. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży pozostały na takim samym poziomie i wyniosły ok. 62 mln euro. Wyniki hoteli w całym portfolio w ubiegłym roku były satysfakcjonujące. Zysk operacyjny netto (NOP) na każdy dostępny pokój wzrósł o 4%, mimo widocznego pogorszenia rynku w Paryżu na skutek napiętej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Z kolei nieznacznie wzrosło obłożenie w hotelu Dvorak w czeskich Karlovych Varach, szczególnie dotkniętym kryzysem rosyjskim i brakiem głównie rosyjskich gości. Mniejsza liczba pokoi na skutek sprzedaży hoteli spowodowała niewielki spadek obrotów hoteli z 54,5 mln euro do 51,9 mln euro.


Wskaźnik EBITDA spadł o 27% rok do roku, z 29,3 mln euro do 21,5 mln euro. Powodem jest głównie niższy wynik ze sprzedaży nieruchomości. EBIT wzrósł z -9,9 mln euro do 25,7 mln euro, co jest rezultatem dodatniego wyniku z wyceny nieruchomości biurowych – przede wszystkim biurowca realizowanego w Łodzi oraz biurowca Zeppelin w Petersburgu. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures poprawił się, w związku z dodatnimi różnicami kursowymi i lepszą strukturą finansowania, z -31,9 mln euro na -1,9 mln euro. W rezultacie firma odnotowała zysk netto w wysokości 22,9 mln euro (-42,3 mln euro w 2015 r.).


Pomyślne transakcje

Od 2015 r. rynki transakcyjne w regionie Europy Środkowej i Wschodniej ponownie zyskały na atrakcyjności. W 2016 r. Warimpex wykorzystał ten pozytywny okres nie tylko na sprzedaż portfolio na rzecz U City, lecz także na sprzedaż innych nieruchomości. W czerwcu firma sprzedała połowę udziałów w biurowcu Parkur Tower w Warszawie partnerowi joint venture, a w październiku sprzedany został biurowiec Dioszegi w Budapeszcie. Również w październiku nastąpiła sprzedaż hotelu angelo w Pradze.


Realizacja bieżących projektów deweloperskich w Polsce, Rosji i na Węgrzech W sektorze deweloperskim Warimpex koncentruje się w tej chwili na rynku polskim. W kwietniu 2016 r. wydane zostało pozwolenie na budowę dla obiektu Ogrodowa Office – biurowca w Łodzi o powierzchni 26 000 m². Pierwsza łopata została wbita w grudniu. W tej chwili trwają negocjacje dotyczące wynajmu. Drugie pozwolenie na budowę Warimpex otrzymał w lipcu 2016 r. dla budynku Mogilska Office w Krakowie o powierzchni 12 000 m². Obecnie spółka negocjuje z kluczowym najemcą, a prace budowlane mają rozpocząć się niebawem. Również w Krakowie postępują prace projektowe nad kolejnym obiektem biurowym. Obok hotelu Chopin ma powstać biurowiec o powierzchni 21 000 m2.


W AIRPORTCITY St. Petersburg ku końcowi zmierzają prace budowlane przy obiekcie wielofunkcyjnym z 450 miejscami postojowymi oraz biurami i archiwami o powierzchni 6 000 m², które mają się zakończyć w połowie 2017 r. Cały budynek jest już wynajęty. W Budapeszcie Warimpex posiada nieruchomość gruntową, na której ma powstać hotel z sąsiadującymi z nim mieszkaniami. Prace projektowe są w toku, pozwolenie na budowę zostało wydane w styczniu 2017 r.


Perspektywy na rok 2017

- Naszym celem na najbliższe miesiące jest po pierwsze kontynuacja realizacji bieżących projektów deweloperskich, a po drugie pomyślne zakończenie transakcji sprzedaży części hoteli z naszego portfolio na rzecz U City. Ta transakcja zdecydowanie zwiększy nasze możliwości działania i pozwoli nam dobrze przygotować się na nowe projekty – potencjalnie również wspólnie z U City jako przyszłym partnerem, który dopiero wchodzi na rynek środkowoeuropejski - mówi Jurkowitsch. - Naszą przyszłość w dalszym ciągu widzimy w realizacji projektów hotelowych i biurowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Będziemy także w przyszłości koncentrować się na rynkach w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Rosji, Niemczech i we Francji.


Źródło: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

26.04.2017


Tagi: deweloper, wyniki finansowe