QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Comarch zwiększa sprzedaży rozwiązań własnych

wykres


Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za cztery kwartały 2016 roku. W ciągu dwunastu miesięcy Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 1,11 mld złotych, czyli o 19,1 mln złotych mniej niż analogicznym okresie rok temu. Natomiast zysk operacyjny wyniósł 115,1 mln i był wyższy o 2,1 mln PLN, tj. o 1,8 % niż w 2015 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom 178,1 mln PLN, o 11,5 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.


Przychody ze sprzedaży za sam czwarty kwartał tego roku osiągnęły poziom 372,1 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 69,4 mln złotych i był o 5,2 mln PLN wyższy niż w czwartym kwartale 2015. Natomiast wynik netto wzrósł o 7,8 mln złotych, tj. o 18 proc. i wyniósł 51,3 mln zł.


- W 2016 roku skoncentrowaliśmy się na sprzedaży własnych rozwiązań. Comarch od lat inwestuje w rozwój nowych oraz istniejących już systemów i sprzętu IT. Co roku inwestujemy 10-15 proc. przychodów ze sprzedaży w prace rozwojowo-badawcze, aby nasze produkty były coraz bardziej konkurencyjne i atrakcyjne dla klientów z całego świata. Mimo, że zanotowaliśmy spadek całkowitych przychodów, to wynik sprzedaży rozwiązań i usług własnych wzrósł o ponad 5 proc. Oznacza to, że nasza strategia przynosi rezultaty – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Comarch SA.


W okresie 12 miesięcy 2016 roku rozwój działalności Grupy na rynkach zagranicznych przyniósł wzrost sprzedaży eksportowej w porównaniu do 2015 roku o 14,5 proc. W efekcie sprzedaż zagraniczna stanowiła prawie 60 proc. całości przychodów, czyli osiągnęła poziom 660,8 mln złotych. Z kolei sprzedaż na rynku krajowym do sektora publicznego i medycznego spadła o 78,1 mln PLN (47,6 proc.) było to spowodowane spowolnieniem w rozstrzyganiu przetargów publicznych.


- W zakresie administracji sektora publicznego w Polsce rok 2016 był czasem mniejszej aktywności przetargowej, co widać w przychodach ze sprzedaży firm. Projekty współfinansowane ze starej perspektywy unijnej skończyły się, natomiast te z budżetu na lata 2014-2020 opóźniały się. W Comarch spodziewaliśmy się takiego impasu i wykorzystaliśmy to do przygotowania się produktowo oraz sprzedażowo do działań w nowej perspektywie. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji zarówno w odniesieniu do segmentów rynku, jak i obszarów geograficznych nie jesteśmy tak bardzo uzależnieni od sytuacji w sektorze zamówień publicznych na rynku polskim – tłumaczy Konrad Tarański.


Największy wzrost przychodów ze sprzedaży w 2016 roku nastąpił w przypadku odbiorców z sektora przemysłowego (o 33 mln zł, czyli o 29,5 proc.). Kontrakty z klientami tego sektora przyniosły Comarch przychody w wysokości 146,1 mln zł. Pozytywnie rozwijała się również sprzedaż do klientów z sektora handlu i usług, która wzrosła w porównaniu do zeszłego roku o 24,3 mln zł, tj. o 15,3 proc. Dodatkowo Comarch poprawił sprzedaż do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz w rejonie DACH. Wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł odpowiednio 10 mln zł (tj. 9,3 proc.) oraz 8,7 mln zł (tj. 8,5 proc.). Z kolei klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości 163,8 mln zł., co oznacza wzrost r/r o 12,7 mln zł (tj. o 8,4 proc.). Dalej największą część przychodów Grupy stanowi sektor telekomunikacji, mimo spadku poziomu sprzedaży w porównaniu do 2015 roku. Sprzedaż rozwiązań dla firm z tej branży wygenerowała 276,3 mln złotych przychodu.


W 2016 roku Comarch kontynuował politykę zwiększenia zatrudnienia. Na koniec grudnia Grupa zatrudniała bez pracowników Cracovii 5.304 osoby, tj. o 267 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2015 roku. Jest to związane przede wszystkim z zakończeniem letniego programu staży studenckich i nawiązaniem stałej współpracy z jego uczestnikami.


Dodatkowo Comarch kontynuuje rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje w rozbudowę własnej infrastruktury. W Krakowie zakończyła się adaptacja części jednego z budynków Comarch na potrzeby hali laboratoryjno-produkcyjnej „IoT Lab” oraz trwa budowa biurowca SSE7, który powinien zostać oddany do użytku w czwartym kwartale 2017 roku. Z początkiem tego roku do użytku został oddany nowoczesny budynek biurowy w Łodzi. Ponadto we francuskim mieście Lille realizowana jest inwestycja w kolejny ośrodek Comarch Data Center. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na drugi kwartał 2017 roku.


Źródło: Comarch

03.03.2017


Tagi: wyniki finansowe