QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Polacy łatwiej wyegzekwują zagraniczne długi

giełda

18 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, wprowadzająca europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym. Zmiana jest wynikiem dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r., ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59). Rozporządzenie to również obowiązuje od dnia 18 stycznia 2017 roku.


Wprowadzony środek zabezpieczenia można określić jako blokadę środków pieniężnych na rachunku dłużnika, przed uzyskaniem przez wierzyciela ostatecznego orzeczenia sądowego w sprawie. Kluczowym pytaniem pozostaje jednak zasadność zaproponowanych zmian, szczególnie w kontekście rodzimych regulacji dopuszczających - również w trybie zabezpieczenia - możliwość blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym.


Znowelizowane przepisy mają na celu przede wszystkim ustanowienie jednolitej procedury w zakresie uzyskania środka ochronnego, w postaci nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym - nie dotyczą one jednak szczebla krajowego. Przed zmianą należało stosować się do przepisów tego państwa, w którym dochodziło się roszczeń lub w którym żądano zabezpieczenia. Dzięki ustanowieniu jednolitej procedury, problem ten zniknął, a jej niewątpliwą zaletą jest uznawanie, a także wykonywanie przez każde państwo członkowskie, nakazu zabezpieczenia wydanego w innym kraju członkowskim. Dotychczasowe regulacje prawne na to nie pozwalały - w przypadku uzyskania czy to orzeczenia głównego, czy nakazu zabezpieczenia, koniecznym było jego uznanie przez sąd państwa, w którym będzie realizowany. Powodowało to konieczność wszczęcia odrębnego postępowania sądowego o uznanie takiego orzeczenia, a co za tym idzie dłużnik często zyskiwał czas na wyzbycie się posiadanych środków. Wprowadzone regulacje mają temu zapobiec, natomiast automatyzacja uznawania takich orzeczeń zdecydowanie usprawni całą procedurę.


Głównym problemem z obecnie trwającymi postępowaniami jest ich przewlekłość, umożliwiająca wyzbycie się majątku przez dłużnika – również tę słabość krajowych regulacji redukują znowelizowane przepisy. Dzięki nim wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie mu zabezpieczenia środków objętych roszczeniem zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego trakcie. Pamiętać jedynie należy o sytuacji, w której wniosek jest składany przed wszczęciem postępowania, aby nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku lub w terminie 14 dni od uzyskania zabezpieczenia - w zależności od tego co nastąpi wcześniej - wszcząć postępowanie sądowe o roszczenie główne. Składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia, należy przedłożyć dowody na potwierdzenie tego, że istnieje potrzeba uzyskania takiej formy ochrony, z uwagi chociażby na obawę wyprowadzenia środków pieniężnych przez dłużnika. Jeżeli podczas składania wniosku wierzyciel nie dysponuje informacjami nt. rachunków bankowych dłużnika, może zażądać ich ustalenia przez sąd, który ma obowiązek rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenie w terminie 10 dni.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 wskazuje, iż ma ono zastosowanie do spraw transgranicznych, a więc takich w których sąd, do którego wpłynął wniosek o ustanowienie zabezpieczenia, ma siedzibę w innym państwie członkowskim niż rachunek bankowy objęty wnioskiem. Analogiczne reguły dotyczą spraw, gdy wierzyciel zamieszkuje lub posiada siedzibę w innym państwie niż to, w którym zlokalizowany jest sąd oraz się rachunek bankowy objęty roszczeniem.


Wprowadzonych zmian - co istotne - nie będzie można stosować w sprawach wszelkiego rodzaju. Dotyczą one bowiem wyłącznie materii prawa cywilnego oraz handlowego, wykluczając przy tym chociażby niezwykle istotny obszar prawa rodzinnego. Tym niemniej, należy z pewnością uznać, że nowelizowane przepisy znacznie zredukują czas trwania postępowań o zabezpieczenie rachunku bankowego dłużnika, jednakże tylko w sprawach z udziałem czynnika obcego, a więc co najmniej dwóch państw.


Autor: mec. Jarosław Kamiński, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej Kamiński & Gawłowska s.c


Źródło: Kancelaria Kamiński & Gawłowska s.c

24.02.2017


Tagi: zagraniczne długi, Kodeks Postępowania Cywilnego,m nowelizacja


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...