QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Comarch: wyniki finansowe za III kwartał 2016

wykres


Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 r. W ciągu dziewięciu miesięcy Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 740,4 mln złotych, czyli o 11,5 mln więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Natomiast wartość sprzedaży za trzeci kwartał tego roku wzrosła o 0,6 mln zł. w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku i osiągnęła poziom 224,0 mln zł. Dochód operacyjny wyniósł 10,5 mln zł. wobec 4,5 mln zł. przed rokiem, a na poziomie netto sięgnął 8,3 mln zł i był o 7,9 mln zł. wyższy niż w trzecim kwartale 2015 roku.


Narastająco zysk operacyjny wyniósł 45,7 mln zł i był o 3,1 mln zł niższy niż osiągnięty w okresie trzech kwartałów 2015 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 21,0 mln zł wobec 36 mln zł. z zeszłego roku. Grupa wypracowała zysk EBITDA o wartości 93,1 mln zł, wyższej o 4,6 mln zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.


W okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku rozwój działalności Grupy na nowych rynkach, głównie w Ameryce Południowej i Azji przyniósł wzrost sprzedaży eksportowej o 14,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku i w efekcie stanowiła ponad 59 proc. całości przychodów. W wyniku zmniejszenia zamówień z sektora publicznego i medycznego spadły przychody ze sprzedaży krajowej o 43,5 mln zł, tj. o 12,5 proc. Jednak w trzecim kwartale ta wartość była wyższa o 5,1 mln zł, tj. o 5,3 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2015 roku. Największy wzrost przychodów ze sprzedaży w Q3 nastąpił w przypadku odbiorców z sektora handel i usługi (o 13,3 mln zł, tj. o 39 proc.). Dynamicznie rozwijała się również sprzedaż do klientów z sektora przemysłowego, która wzrosła w porównaniu do Q3 2015 o 1,1 mln zł, tj. o 4 proc. Dodatkowo Comarch poprawił sprzedaż do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz w rejonie DACH. Wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł odpowiednio 2,4 mln zł (tj. 11,4 proc) oraz 0,6 mln zł (tj. 2,5 proc.). Z kolei klienci z sektora TMT zakupili towary i usługi o wartości 36,1 mln zł, co oznacza spadek o 16,3 mln zł (tj. o 31,2 proc.) w porównaniu do Q3 2015.


W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku największą część przychodów, czyli 181,5 mln zł. stanowiła sprzedaż do sektora telekomunikacji i mimo spadku o 17,3 mln zł. dalej stanowi największą część całości przychodów Grupy. Natomiast największą dynamikę wykazuje sprzedaż do odbiorców z sektora handel i usługi, głównie dzięki kontraktom z nowymi klientów na rynkach zagranicznych. Przychody z tej branży wzrosły o 15,6 proc. i wyniosły 123,6 mln zł. Z kolei klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości wyższej o 6,5 mln zł (tj. o 6,8 proc.) od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to efekt pozyskania nowych klientów na rynkach zagranicznych.


- Dzięki szerokiemu portfelowi klientów oraz dużej dywersyfikacji źródeł przychodów, Comarch prezentuje solidne wyniki finansowe, niezależnie od okresowych wahań koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki. Grupa stale rozwija działalność zarówno w kraju, jak i zagranicą, w szczególności w Europie Zachodniej i w obu Amerykach. Na rynku polskim ruszyła już sprzedaż systemów IT z zakresu smart city; w Krakowie i w Warszawie uruchomiliśmy pilotażowe programy, które obejmują wdrożenie rozwiązań, które monitorują na bieżąco informacje o wolnych miejscach postojowych. Mocno stawiamy na realizację naszego programu z pogranicza smart city i e-zdrowie „Miasto Zdrowia”. Wdrażając pilotażowe projekty, chcemy pokazać samorządom jak produkty IT pomagają w zarządzaniu systemem opieki i dokumentacją medyczną w regionie, a w efekcie podnoszą jakość świadczonych usług – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch SA.


W trzecim kwartale 2016 roku Comarch kontynuował politykę zwiększenia zatrudnienia. Na koniec września Grupa zatrudniała bez pracowników Cracovii 5.374 osoby, tj. o 337 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2015 roku. Jest to związane przede wszystkim z zakończeniem letniego programu staży studenckich i nawiązaniem stałej współpracy z jego uczestnikami.


Dodatkowo Comarch kontynuuje rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje w rozbudowę własnej infrastruktury. W Krakowie trwa budowa biurowca SSE7 oraz powstaje hala laboratoryjno-produkcyjna „IoT Lab”, która powinna zostać oddana do użytku w czwartym kwartale 2016 roku. Również w czwartym kwartale 2016 roku do użytku oddany zostanie nowoczesny budynek biurowy w Łodzi. Ponadto we francuskim mieście Lille realizowana jest inwestycja w kolejny ośrodek Comarch Data Center. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na drugi kwartał 2017 roku.


Źródło: Comarch

15.11.2016


Tagi: wyniki finansowe