QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Wyniki finansowe Grupy ERBUD po III kwartałach 2016 r.

wykres


Rekordowy portfel zamówień w historii,poprawa rentowności oraz mocna pozycja w segmencie kubaturowym. Grupa ERBUD, jedna z 5 największych grup budowlanych w Polsce, po trzech kwartałach 2016 r. zanotowała rekordowy backlog w wysokości ponad 2 miliardów złotych.


Po pierwszych trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto z działalność kontynuowanej wzrósł o 23% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. i wyniósł 26,4 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) po III kwartałach 2016 r. wzrósł o ponad 10% i wyniósł 36,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ERBUD ukształtowały się na poziomie 1.214 mln zł i były niższe o 6% od osiągniętych przed rokiem, głównie w efekcie niższych przychodów w segmencie inżynieryjno-drogowym.


Grupa poprawiła rentowność: marża brutto wzrosła o 0,45 p.p. do 2,7%, marża operacyjna EBIT o 0,46 p.p. do 3,0%, a marża netto o 0,52 p.p. do 2,2%.


Stabilne przychody Grupy ERBUD oraz rekordowy portfel zamówień wypracowany po trzech kwartałach 2016 r. to efekt silnej pozycji rynkowej w budownictwie kubaturowym zarówno w kraju jak i za granicą. Na koniec września 2016 r. Grupa ERBUD posiadała rekordowy portfel zamówień o wartości 2.020 mln zł, w tym 570 mln zł na rok 2016. Ponadto w okresie od 1 października do 14 listopada 2016 r. Grupa podpisała kolejnych 7 kontraktów, o łącznej wartości ponad 200 milionów złotych.


-Wypracowywane, jak dotąd w niełatwym przecież dla budownictwa 2016 r., solidne wyniki i portfel kontraktów do realizacji, są efektem bardzo dobrych relacji z inwestorami oraz konsekwencji w budowaniu własnej, silnej marki ERBUD. Możemy pochwalić się także podpisaniem nowych kontraktów w budownictwie przemysłowo-energetycznym o wartości ponad 100 mln zł. – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes i znaczący akcjonariusz ERBUD S.A. – Jeśli dodamy do tego rekordowy portfel zamówień w historii Grupy, gdzie warto podkreślić, że niektóre segmenty nie mogą pochwalić się takimi wynikami, nasz portfel świadczy o naprawdę solidnej pozycji m.in. w segmencie kubaturowym, dlatego ze spokojem patrzymy na nadchodące lata - dodaje Dariusz Grzeszczak.


Spadek zysków w samym trzecim kwartale 2016 r. to efekt ogólnej koniunktury w segmentach inżynieryjno-drogowym i w budownictwie energetycznym. Segment energetyczny zmaga się z brakiem inwestycji publicznych jak również inwestycji prywatnych. Utrata rynku przez Erbud Industry Centrum to efekt rozpoczęcia procesu sprzedaży polskich aktywów francuskiego koncernu EDF, i w związku z tym wstrzymania wszystkich inwestycji oraz remontów.


W samym trzecim kwartale 2016 r. zysk w segmencie inżynieryjno-drogowym uległ zmniejszeniu r/r o 83% do kwoty 1 mln zł z 5,8 mln zł, z kolei zyski w budownictwie energetycznym spadły odpowiednio z 1,8 mln zł do 0,3 mln zł.


- Nasz segment inżynieryjny odczuł decyzje dotyczące zmian prawnych w energetyce odnawialnej tj. farm wiatrowych. Z drugiej strony mocno weszliśmy w segment tradycyjnej energetyki, i w perspektywie kolejnych okresów to tam widzimy duży potencjał. Pracujemy również nad pozyskiwaniem kolejnych kontraktów na rynkach Europy Zachodniej – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak.


Decyzją Zarządu ERBUD koncentruje się na podstawowej działalności Grupy, czyli szeroko rozumianych usługach budowalno-montażowych, wykonywanych zarówno w systemie generalnego wykonawstwa jak i podwykonawstwa. W wyniku starannie zaplanowanego procesu dezinwestycji w sektorze deweloperskim, w październiku br, ostatecznie zakończyła się sprzedaż deweloperskiej spółki Budlex S.A. Transakcja została również rozliczona finansowo.


ERBUD S.A. cały czas podtrzymuje swoją politykę dywidendową i dzieli się zyskami z akcjonariuszami. 2 czerwca br. spółka wypłaciła dywidendę w łącznej kwocie 15,37 mln zł, tj. 1,20 zł na akcję.


Grupa ma otwarte bankowo-ubezpieczeniowe wielocelowe linie gwarancyjne w wysokości 1 008 mln zł. Dodatkowo posiada także otwarte linie kredytowe w wysokości 150 mln zł oraz kredyty inwestycyjne w wysokości 13 mln zł.


Na koniec września 2016 r. środki pieniężne wyniosły 128,9 mln zł, po raz kolejny pokazując stabilny poziom gotówki. Grupa posiada bezpieczny poziom zadłużenia.


Źródło: ERBUD S.A.

14.11.2016


Tagi: wyniki finansowe