QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Wyniki Grupy Tauron za I-III kwartał 2016 r. zgodne z oczekiwaniami

wykres

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 13,1 mld zł
  • EBITDA osiągnęła 2,46 mld zł, a marża EBITDA wyniosła 18,7 proc.
  • Zysk netto wyniósł ponad 276 mln zł
  • Nieznacznie wzrósł wolumen dystrybucji energii elektrycznej oraz liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy
  • Największy wpływ na wyniki od początku roku miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 1,7 mld zł), Wytwarzanie (EBITDA 447 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 397 mln zł)
  • Łączne nakłady inwestycyjne osiągnęły 2,45 mld zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmentach: Dystrybucja (1,2 mld zł), Wytwarzanie (1,1 mld zł) i Wydobycie (132 mln zł) (wszystkie dane za I-III kwartał 2016 r., dane skonsolidowane)

- Na początku września tego roku przyjęliśmy Strategię Grupy Tauron na lata 2016-2025, a kilka miesięcy wcześniej zainicjowaliśmy kolejny, trzeci już Program Poprawy Efektywności, który do 2018 r. powinien przynieść 1,3 mld zł oszczędności. Jako Zarząd mamy pełne przekonanie, że podejmowane przez nas inicjatywy pozwolą nam skutecznie sprostać wyzwaniom stojącym przed całą branżą energetyczną. Dobrym przykładem jest Obszar Wydobycie, gdzie osiągnęliśmy ponad 8 proc. obniżenie kosztów zatrudnienia w stosunku do trzech kwartałów 2015 r., a dzięki włączeniu w struktury Grupy Zakładu Górniczego Brzeszcze możliwe było zwiększenie produkcji węgla. W efekcie w pierwszych trzech kwartałach ok. 60 proc. zapotrzebowania Grupy na ten surowiec zostało zaspokojone z własnych źródeł – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.


- Naszym nadrzędnym celem jest dalsza poprawa efektywności i wskaźników finansowych Grupy. W ramach przyjętej Strategii zakładamy, że EBITDA z 3,5 mld zł w 2015 r. wzrośnie do 4 mld zł w 2020 r. i do ponad 5 mld zł w 2025 r. Szacujemy, że wpływ Programu Poprawy Efektywności na EBITDA od 2018 r. wyniesie co roku ok. 0,4 mld zł, a efekt realizacji Inicjatyw Strategicznych przyniesie dodatkowe 0,3 mld zł rocznie po 2020 r. – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.


Źródło: Tauron

09.11.2016


Tagi: wyniki finansowe