QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Praktyczny przewodnik po ustawie o prawach konsumenta wraz z zestawieniem zmian

Kancelaria TaylorWessing e|n|w|c zaprezentowała ważną dla sektora e-commerce publikację „Ustawa o prawach konsumenta - praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli” przygotowaną pod redakcją adwokata Przemysława Walaska, partnera w TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie, kierującego zespołem prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.


Wyzwania dla przedsiębiorców

Nowy stan prawny jest ogromnym wyzwaniem dla dużej części przedsiębiorców internetowych, którzy muszą przestawić się na funkcjonowanie według odpowiednio zmienionych zasad. Publikacja ma na celu ułatwienie tego procesu oraz pomoc w zrozumieniu wymogów wynikających z nowej regulacji prawnej.


Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/83/UE stanowi jedną z najważniejszych w ostatnim czasie zmian prawa dla wszystkich przedsiębiorców internetowych kierujących swoją ofertę do odbiorcy nieprofesjonalnego. Zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) jest imponujący - począwszy od nowego, kompleksowego uregulowania obowiązków informacyjnych względem konsumentów, poprzez uporządkowanie kwestii rozliczeń transakcji zawieranych na odległość, odpowiednie zmodyfikowanie instytucji odstąpienia od umowy, a skończywszy na istotnej nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie przepisów dotyczących rękojmi. Ten ostatni element wynika z równoczesnej, ponownej implementacji dyrektywy 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej i sprawia, że omawiane zmiany nabierają w Polsce szczególnego charakteru.


Praktyczne spojrzenie na ustawę

Prezentowany w przewodniku po ustawie materiał składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje artykuły poruszające najistotniejsze zmiany, wybrane pod kątem ich przełożenia na praktykę sektora e-commerce, druga natomiast część to tabela zawierająca zestawienie zmian w prawie względem poprzednio obowiązujących przepisów. Biorąc pod uwagę długi, dwuletni okres odpowiedzialności z tytułu umów zawartych jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy i związanej z tym w rezultacie konieczności stosowania w odniesieniu do niektórych klientów uchylonych już przepisów prawa, tabela ta może okazać się szczególnie przydatna w praktyce.


Zobacz: Ustawa o prawach konsumenta - praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli


Publikacja została objęta patronatem Ambasady Brytyjskiej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, UK Trade & Investment, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.


Źródło: Kancelaria TaylorWessing e|n|w|c

09.02.2015


Tagi: e-commerce, Ustawa o prawach konsumenta, zmiany, przewodnik