QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Masz firmę? Chroń jej własność intelektualną

Jeżeli prowadzisz własną firmę istnieje ryzyko, że ktoś wykorzystuje jej własność intelektualną bez Twojej wiedzy. I czerpie z tego zyski. W dobie rozwoju technologii i łatwości kopiowania danych, zagadnienie to staje się coraz bardziej palące – sprawdź, czym jest własność intelektualna firmy i jak ją chronić?


W przypadku większości przedsiębiorstw zastosowanie znajdą przepisy o prawie autorskim. Ważne! Prawo autorskie przysługuje twórcy z mocy prawa, to znaczy nie trzeba niczego rejestrować ani patentować. – W świetle ustawy prawa autorskie dzielimy na majątkowe i osobiste – mówi mecenas Konrad Syryca z Fic Syryca Kancelarii Radców Prawnych Sp. P. – Autorskie prawa majątkowe pozwalają na czerpanie z dzieła korzyści majątkowych i można je np. sprzedać. Autorskie prawa osobiste wiążą dzieło z nazwiskiem autora i są niezbywalne – dodaje mec. Syryca. Prawa autorskie mogą odnosić się np. do materiałów reklamowych, logotypu, czy programu komputerowego. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej piszemy artykuły, to są one objęte prawem autorskim – możemy np. zdecydować się sprzedać tekst wydawnictwu (przeniesienie praw majątkowych), nadal pozostając jego autorem (prawa osobiste). Co robić gdy ktoś naruszył nasze prawa i np. wykorzystał projekt graficzny, albo opublikował tekst zamieszczony na stronie www firmy?


Długa lista żądań

Prawo daje nam szereg możliwości. Tutaj skupimy się na naruszeniach autorskich praw majątkowych. Twórca, którego prawa w tym zakresie zostały naruszone może żądać:

  • zaniechania naruszenia,
  • usunięcia skutków naruszenia,
  • naprawienia wyrządzonej szkody,
  • wydania uzyskanych przez naruszyciela korzyści.

Poszkodowany może domagać się też zamieszczenia ogłoszenia w prasie na koszt osoby, która dopuściła się naruszenia prawa, bądź wpłacenia przez tę osobę stosownej kwoty na Fundusz Promocji Twórczości. Tyle jeśli chodzi o powództwo cywilne. Warto dodać, że sprawa naruszenia autorskich praw majątkowych podlegać może odpowiedzialności karnej. Każdy, kto bez uprawnienia (bądź wbrew jego warunkom) rozpowszechnia cudzy utwór, musi liczyć się z karą grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres nawet 2 lat.


Daj znać, że masz znak!

Przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę na możliwość rejestracji wzorów przemysłowych oraz zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym. Aby wzór przemysłowy uzyskał taką ochronę musi spełniać konkretne wymogi: dotyczyć postaci wyrobu lub jego części, być nowym oraz posiadać indywidualny charakter. Znak towarowy to (mówiąc w skrócie) oznaczenie, które pozwala odróżnić jeden produkt od innych. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat. Zgłoszenie towaru podlega specjalnej procedurze – jej opis znaleźć można na stronie Urzędu Patentowego (http://www.uprp.pl/jak-dokonac-zgloszenia-znaku-towarowego/Lead05,162,1714,4,index,pl,text/).


Źródło: Fic Syryca Kancelaria Radców Prawnych

12.12.2014


Tagi: firma, własność intelektualna