QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Masz firmę? Chroń jej własność intelektualną

Jeżeli prowadzisz własną firmę istnieje ryzyko, że ktoś wykorzystuje jej własność intelektualną bez Twojej wiedzy. I czerpie z tego zyski. W dobie rozwoju technologii i łatwości kopiowania danych, zagadnienie to staje się coraz bardziej palące – sprawdź, czym jest własność intelektualna firmy i jak ją chronić?


W przypadku większości przedsiębiorstw zastosowanie znajdą przepisy o prawie autorskim. Ważne! Prawo autorskie przysługuje twórcy z mocy prawa, to znaczy nie trzeba niczego rejestrować ani patentować. – W świetle ustawy prawa autorskie dzielimy na majątkowe i osobiste – mówi mecenas Konrad Syryca z Fic Syryca Kancelarii Radców Prawnych Sp. P. – Autorskie prawa majątkowe pozwalają na czerpanie z dzieła korzyści majątkowych i można je np. sprzedać. Autorskie prawa osobiste wiążą dzieło z nazwiskiem autora i są niezbywalne – dodaje mec. Syryca. Prawa autorskie mogą odnosić się np. do materiałów reklamowych, logotypu, czy programu komputerowego. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej piszemy artykuły, to są one objęte prawem autorskim – możemy np. zdecydować się sprzedać tekst wydawnictwu (przeniesienie praw majątkowych), nadal pozostając jego autorem (prawa osobiste). Co robić gdy ktoś naruszył nasze prawa i np. wykorzystał projekt graficzny, albo opublikował tekst zamieszczony na stronie www firmy?


Długa lista żądań

Prawo daje nam szereg możliwości. Tutaj skupimy się na naruszeniach autorskich praw majątkowych. Twórca, którego prawa w tym zakresie zostały naruszone może żądać:

  • zaniechania naruszenia,
  • usunięcia skutków naruszenia,
  • naprawienia wyrządzonej szkody,
  • wydania uzyskanych przez naruszyciela korzyści.

Poszkodowany może domagać się też zamieszczenia ogłoszenia w prasie na koszt osoby, która dopuściła się naruszenia prawa, bądź wpłacenia przez tę osobę stosownej kwoty na Fundusz Promocji Twórczości. Tyle jeśli chodzi o powództwo cywilne. Warto dodać, że sprawa naruszenia autorskich praw majątkowych podlegać może odpowiedzialności karnej. Każdy, kto bez uprawnienia (bądź wbrew jego warunkom) rozpowszechnia cudzy utwór, musi liczyć się z karą grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres nawet 2 lat.


Daj znać, że masz znak!

Przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę na możliwość rejestracji wzorów przemysłowych oraz zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym. Aby wzór przemysłowy uzyskał taką ochronę musi spełniać konkretne wymogi: dotyczyć postaci wyrobu lub jego części, być nowym oraz posiadać indywidualny charakter. Znak towarowy to (mówiąc w skrócie) oznaczenie, które pozwala odróżnić jeden produkt od innych. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat. Zgłoszenie towaru podlega specjalnej procedurze – jej opis znaleźć można na stronie Urzędu Patentowego (http://www.uprp.pl/jak-dokonac-zgloszenia-znaku-towarowego/Lead05,162,1714,4,index,pl,text/).


Źródło: Fic Syryca Kancelaria Radców Prawnych

12.12.2014


Tagi: firma, własność intelektualna