QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Oferta O nas
QBusiness
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Law-Taxes.pl

Zespół radców prawnych i aplikantów posiadających doświadczenie wyniesione z międzynarodowych kancelarii, w ramach Partnerstwa Podatkowo Prawno Księgowego, zajmuje się stroną prawną kompleksowej obsługi firm.


Specjalizujemy się w przekształceniach, fuzjach i podziałach spółek, zapewniając istotne oszczędności podatkowe i elastyczną strukturę tworzonych podmiotów.


Zakres naszej działalności obejmuje:


Prawo Spółek

 • tworzenie podmiotów gospodarczych (spółki, oddziały, przedstawicielstwa, holdingi),
 • bieżąca obsługa korporacyjna (uchwały organów spółek, zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, zmiany umów i statutów),
 • programy dokapitalizowania podmiotów gospodarczych,
 • przekształcenia, fuzje i przejęcia, podziały spółek,
 • pomoc w nabywaniu udziałów (sporządzanie umów, ocena sytuacji prawnej i ryzyka),
 • koncentracja (ocena sytuacji, zgłoszenia i uzyskiwanie zezwoleń).

Bieżącą działalność gospodarczą

 • wprowadzanie inwestorów do specjalnych stref ekonomicznych,
 • przeprowadzanie przeglądów prawno-podatkowych „due diligence”,
 • sporządzanie i weryfikacja umów handlowych,
 • doradztwo przy zabezpieczaniu wierzytelności,
 • negocjacje biznesowe w imieniu Mandanta.

Prawo pracy

 • sporządzanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
 • doradztwo dot. umów o zakazie działalności konkurencyjnej,
 • opracowywanie i weryfikacja regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania, zakładowych funduszy socjalnych,
 • rozkłady czasu pracy.

Prawo budowlane i Nieruchomości

 • pomoc w realizacji inwestycji „Green-field”,
 • sporządzanie umów z realizatorami inwestycji (gw, podwykonawcy, nadzór, prace projektowe),
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń związanych z realizacją inwestycji,
 • weryfikacja i negocjacje umów z dostawcami mediów,
 • sporządzanie umów sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

 • sporządzanie umów (licencyjne, dystrybucyjne),
 • doradztwo i ochrona uprawnionych zakresie praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych,
 • pomoc przy rejestracji znaków towarowych, patentów, wynalazków.

Zamówienia publiczne

 • weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych,
 • udział w procedurach przetargowych,
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej,
 • postępowania protestowe i odwoławcze

Prawo medyczne i farmaceutyczne

 • obsługa prawna niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • restrukturyzacja ZOZ,
 • doradztwo w zakresie wytwarzania, dopuszczenia do obrotu i dystrybucji wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

Zastępstwo procesowe


Zapraszamy do współpracy!


KONTAKT:

Agata Okorowska [PL, DE, ENG], radca prawny

tel. kom 601 70 56 95

e-mail: a.okorowska@law-taxes.pl

ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław

tel. +48 71 769 83 88, fax +48 71 769 83 89

e-mail: biuro@pppk.pl,

www: www.law-taxes.pl