QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Będzie łatwiej uzyskać dane osobowe autora wpisu naruszającego prawo

Mimo iż już wcześniej orzecznictwo kierowało się w stronę ułatwienia uzyskania danych osobowych autora wpisu, który może naruszać prawa osób trzecich to dopiero teraz doczekaliśmy się jasnych wytycznych, w jakim przypadku jest to możliwe.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2014 r. (w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 569/14) zdaje się korygować dotychczasową ułomność przepisów w zakresie możliwości dochodzenia swoich praw z tytułu „niepochlebnych” wpisów na różnego rodzaju stronach internetowych. Mimo, że już pojawiają się opinie, że to pierwszy krok do cenzury Internetu należy zauważyć, że to stan jaki istniał do tej pory nie odpowiadał realiom i tylko dlatego dochodzenie ochrony z tytułu wpisów na stronach internetowych oraz blogach było utrudnione. Spowodowane to było powoływaniem się administratora danej strony internetowej na przepisy wzbraniające przekazanie danych autora wskazanego wpisu bądź komentarza w postaci jego adresu IP. W rezultacie uzyskanie danych wymaganych do wszczęcia postępowania sądowego było możliwe jedynie w wyniku zasięgnięcia pomocy Policji (w wyniku zgłoszenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa), której zadaniem było ustalenie wszelkich informacji niezbędnych dla wszczęcia postępowania, w tym w szczególności danych domniemanego naruszyciela. Organy te nie działały jednakże na terenie całej Polski jednakowo, a nawet w miejscach gdzie, jak mogłoby się wydawać, powinny sobie odpowiednio radzić z podobnymi przypadkami, ich działania często nie doprowadzały do zadowalających (z punktu widzenia osób dochodzących ochrony swoich praw) rezultatów.


W obecnej chwili ,za sprawą wskazanego orzeczenia, uzyskanie wymaganych danych osobowych może okazać się znacznie prostsze. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł bowiem, że w kontekście wykładni artykułu 23 ustawy o ochronie danych osobowych jasnym jest, że do uzyskania adresu IP wystarczy sam zamiar powództwa cywilnego. Ponadto, wprost wskazano, że nie należy do zakresu obowiązków administracji portalu internetowego (również bloga lub innej strony) ocena czy zamiar powództwa ma uzasadnienie faktyczne lub prawne.


Mimo opisanego wyroku nie można nadal mówić o stanie, w którym każdy mógłby w prosty sposób uzyskać dane niezbędne do wytoczenia powództwa z tytułu naruszenia swoich praw poprzez wpis na stronie internetowej. Jest to spowodowane faktem, że droga od uzyskania adresu IP domniemanego naruszyciela, co było przedmiotem wskazanego wyroku, do uzyskania jego danych osobowych niezbędnych do wszczęcia postępowania sądowego jest usiana wieloma podobnymi przeszkodami droga.


Autor: Marek Porzeżyński, prawnik z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy


Źródło: Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

07.10.2014


Tagi: dane osobowe, orzecznictwo