QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Kto odpowiada za naprawy wynajmowanego lokalu mieszkalnego?

Obowiązki najemcy w przedmiocie napraw wynajmowanego lokalu określa art. 6B Ustawy o ochronie praw lokatorów. Przepis ten zawiera katalog zamknięty napraw, do których zobowiązany jest najemca, który obejmuje naprawę i konserwację podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych, okien i drzwi, wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, łącznie z ich wymianą, jak również wymianę i konserwację osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej, pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów, konserwację i naprawę etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymianę, naprawę i konserwację przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności, a także naprawę i konserwację innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów oraz malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.


Z powyższego wynika, że katalog napraw obciążających najemcę jest niezwykle szeroki. Strony jednakże mogą w oparciu o art. 6f ustawy o ochronie praw lokatorów odmiennie ukształtować obowiązki najemcy związane z konserwacją i naprawą lokalu. W praktyce oznacza to objęcie przez Strony Umowy postanowieniami kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 681 kc, zgodnie z którym do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Warto w umowie zaznaczyć kwotę niezbędną do przeprowadzenia naprawy w lokalu, która stanowiła będzie podstawę do uznania czy dana naprawa mieści się w katalogu drobnych napraw z art. 681 kc, które obciążają najemcę. Np. za naprawy do wysokości 200 złotych odpowiada najemca. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nieporozumień z wynajmującym.


Jeżeli strony w umowie nie wprowadzą żadnych zapisów odnośnie napraw w lokalu, domyślnie zastosowanie będzie miała ustawa o ochronie praw lokatorów (za wyjątkiem umów najmu okazjonalnego). Warto zatem, z punktu widzenia najemcy, każdorazowo wprowadzić do umowy najmu klauzulę z art. 681 k.c.


Źródło: Hills LTS S.A.

23.07.2014


Tagi: lokal mieszkaniowy, wynajem, remont