QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Korzystna uchwała SN dla spadkobierców dotycząca zapisu windykacyjnego

Przed 23 października 2011 roku spadkodawca nie mógł rozrządzić w testamencie na wypadek śmierci konkretnym przedmiotem. Dopiero od dnia 23 października 2011 roku Ustawodawca zdecydował się wprowadzić do polskiego porządku prawnego nową instytucję – zapis windykacyjny. Sprawa komplikowała się, jeżeli spadkodawca uczynił zapis dot. zarządzania konkretnym przedmiotem w testamencie sporządzonym przed dniem 23 października 2011 roku.


Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 18 marca 2011 roku dotyczącej instytucji zapisu windykacyjnego, celem Ustawodawcy było wprowadzenie do prawa polskiego rozwiązań pozwalających na skuteczne przysądzenie przez spadkodawcę o sposobie podziału pozostałego po nim majątku.


Gwoli przypomnienia, zapis windykacyjny, to nic innego jak rozrządzenie testamentowe, mocą którego spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, którą jest w prawie polskim chwila śmierci spadkodawcy. Istotnym jest aby oświadczenie woli dotyczące zapisu windykacyjnego zostało umieszczone w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego.


Do dnia 07 lutego 2014 roku nie było wiadomo jak traktować zapis windykacyjny uczyniony w testamencie sporządzonym przed dniem 23 października 2011 roku, w sytuacji gdy spadek otworzył się po powyższej dacie, tj. gdy spadkodawca zmarł po 23 października 2011 roku – po dniu nowelizacji Kodeksu cywilnego i wprowadzeniu przedmiotowej instytucji. Sąd Najwyższy rozwiał wszelkie wątpliwości w Uchwale z dnia 07 lutego 2014 roku (sygn. akt III CZP 95/13), a mianowicie stwierdził, iż „skuteczność zapisu windykacyjnego podlega ocenie na podstawie prawa obowiązującego w chwili otwarcia spadku”. Sumując, w sytuacji gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny w testamencie sporządzonym przed dniem 23 października 2011 roku, a śmierć spadkodawcy nastąpiła po ww. dacie – taki zapis jest ważny.


Nadto, w ww. Uchwale Sąd Najwyższy stwierdził również, iż w przypadku gdy „(…) sąd w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku nie orzekł o zapisie windykacyjnym, uczestnik postępowania może wystąpić z odrębnym wnioskiem o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego”, co jest bardzo istotne.


Powyższa uchwała jest ważna z punktu widzenia prawa spadkowego i jego interpretacji – należy ocenić ją pozytywnie.


Autor: Marcin Zadrożny, aplikant adwokacki


Źródło: Hills LTS S.A.

14.05.2014


Tagi: spadkobiercy, zapis windykacyjny