QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Stawki podatku od środków transportowych w 2010 r.

Stawki maksymalne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie danej gminy, na dany rok, określa w drodze uchwały rada gminy. Stawki minimalne podatku od środków transportowych na dany rok określane są w załączniku do ustawy i aktualizowane rozporządzeniami lub obwieszczeniami Ministra Finansów.


Podatnicy są obowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego, właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje DT - 1 na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.


Podatek oblicza w deklaracji podatnik zobowiązany do jego zapłaty. Podatek w kwocie ustalonej przez podatnika w deklaracji DT - 1 wpłaca się w dwóch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.


Wzór deklaracji DT - 1 na podatek od środków transportowych określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych . Wzór ten jest dostępny na stronie www.mf.gov.pl w dziale podatki i opłaty lokalne lub w dziale formularze podatkowe.


Tryb poboru podatku, zasady stosowania zwolnień i wyłączeń z opodatkowania oraz sposób ustalania i wysokość stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów o dmc nie mniejszej niż 12 ton, w tym również sposób określania przedmiotu opodatkowania, podlega harmonizacji we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (1999/62/WE).


Stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2010 rok


Stawki te zostały ustalone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. Obwieszczenie w załączniku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.


Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa w drodze uchwały rada gminy, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:


1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) ponad 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 729,28 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 216,64 zł,

c) powyżej 9 ton - 1 459,96 zł,


2) od samochodu ciężarowego o całkowitej masie równej lub wyższej niż 12 ton - 2 786,03 zł

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot minimalnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy),


3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 703,27 zł,


4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton:

a) do 36 ton włącznie - 2 153,41 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 786,03 zł

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot minimalnych określonych w załączniku nr 2 do ustawy,


5) od przyczepy lub naczepy od 7 ton i poniżej 12 ton - 1 459,96 zł,


6) od przyczepy lub naczepy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów powyżej 12 ton:

a) do 36 ton włącznie - 1 703,27 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 153,41 zł

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot minimalnych określonych w załączniku nr 3 do ustawy,


7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 703,27 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 153,41 zł.


Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2010 roku


Stawki te zostały ustalone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. Tekst zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl


Transport i logistyka


Źródło: SPD "Dolny Śląsk"

29.12.2009


Tagi: SPD "Dolny Śląsk", podatek od środków transportowych

BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...