QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Stawki podatku od środków transportowych w 2010 r.

Stawki maksymalne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie danej gminy, na dany rok, określa w drodze uchwały rada gminy. Stawki minimalne podatku od środków transportowych na dany rok określane są w załączniku do ustawy i aktualizowane rozporządzeniami lub obwieszczeniami Ministra Finansów.


Podatnicy są obowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego, właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje DT - 1 na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.


Podatek oblicza w deklaracji podatnik zobowiązany do jego zapłaty. Podatek w kwocie ustalonej przez podatnika w deklaracji DT - 1 wpłaca się w dwóch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.


Wzór deklaracji DT - 1 na podatek od środków transportowych określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych . Wzór ten jest dostępny na stronie www.mf.gov.pl w dziale podatki i opłaty lokalne lub w dziale formularze podatkowe.


Tryb poboru podatku, zasady stosowania zwolnień i wyłączeń z opodatkowania oraz sposób ustalania i wysokość stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów o dmc nie mniejszej niż 12 ton, w tym również sposób określania przedmiotu opodatkowania, podlega harmonizacji we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (1999/62/WE).


Stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2010 rok


Stawki te zostały ustalone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. Obwieszczenie w załączniku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.


Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa w drodze uchwały rada gminy, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:


1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) ponad 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 729,28 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 216,64 zł,

c) powyżej 9 ton - 1 459,96 zł,


2) od samochodu ciężarowego o całkowitej masie równej lub wyższej niż 12 ton - 2 786,03 zł

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot minimalnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy),


3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 703,27 zł,


4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton:

a) do 36 ton włącznie - 2 153,41 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 786,03 zł

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot minimalnych określonych w załączniku nr 2 do ustawy,


5) od przyczepy lub naczepy od 7 ton i poniżej 12 ton - 1 459,96 zł,


6) od przyczepy lub naczepy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów powyżej 12 ton:

a) do 36 ton włącznie - 1 703,27 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 153,41 zł

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot minimalnych określonych w załączniku nr 3 do ustawy,


7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 703,27 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 153,41 zł.


Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2010 roku


Stawki te zostały ustalone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. Tekst zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl


Transport i logistyka


Źródło: SPD "Dolny Śląsk"

29.12.2009


Tagi: SPD "Dolny Śląsk", podatek od środków transportowych

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...

GDAŃSK - APARTAMENTY

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

KINNARPS - MEBLE

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...