QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Konferencja „Wsparcie rynku kapitałowego dla transferu wiedzy i technologii” już za nami!

Zarówno transfer jak komercjalizacja wiedzy i technologii to modne tematy, które pojawiają się coraz częściej w relacji środowiska nauki i biznesu. Jak ogromna jest potrzeba dialogu między tymi środowiskami, mieliśmy okazję przekonać się w żywiołowym panelu dyskusyjnym, który miał miejsce podczas minionej konferencji PSAB-I we Wrocławiu.Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu – Innowacja (PSAB-I) 19 marca br. zorganizował konferencję „Wsparcie rynku kapitałowego dla transferu wiedzy i technologii”, która odbyła się w hotelu Radisson Blu we Wrocławiu. Celem konferencji było wskazanie na kwestię transferu i komercjalizacji innowacji, jako szansy rozwoju zarówno dla przedsiębiorców, jak wynalazców, ludzi nauki oraz instytucji naukowych.


Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Przemysław Jura - Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Koordynator Zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu – Innowacja oraz Szymon Gawryszczak - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A., którzy wprowadzili uczestników w merytorykę spotkania.


Prezentację otwierającą konferencję wygłosił Kamil Bromski: - Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWiT), który odpowiedział na pytanie „Dlaczego transfer technologii jest potrzebny sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw?”. Pan Kamil Bromski szeroko omówił korzyści płynące z transferu technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw ale wskazał również na bariery, które blokują ten proces. Jako odpowiedź na problem definiowania barier transferu technologii DOTWiT rekomenduje narzędzie audytu technologicznego, które umożliwia przedsiębiorcom i przedstawicielom nauki określenie zarówno potencjału jak i potrzeb wynikających z posiadania bądź potrzeby podsiadania innowacyjnych rozwiązań. Wynikiem audytu jest korelacja stron, które mogą wzajemnie odpowiedzieć na swoje zapotrzebowanie.


Kontynuując temat transferu technologii Tomasz Kurek: - Prezes Zarządu Polskiej Agencji Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o. obrazowo wyjaśnił pojęcia transferu i komercjalizacji technologii oraz przedstawił sytuację Polski w rankingach innowacyjności względem pozostałych krajów UE. Jedną z podstawowych barier blokujących rozwój innowacyjności jest dialog pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, którego wciąż się w Polsce uczymy. Jako remedium na ten stan rzeczy, Tomasz Kurek przedstawił rolę menedżera ds. komercjalizacji innowacji, który przede wszystkim wypełni lukę w braku specjalistów przygotowujących i realizujących procedury komercjalizacji innowacji oraz procedury ochronne w zakresie praw własności intelektualnej. Jednocześnie menedżer ma być przygotowany do prowadzenia dialogu i zrozumienia potrzeb oraz interesów wszystkich stron zaangażowanych w proces transferu technologii.


Przemysław Jura koordynujący Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu: – Innowacja przedstawił uczestnikom perspektywy współpracy przedsiębiorców i innowatorów z instytucjami reprezentującymi rynek kapitałowy. Omówione zostały możliwości finansowania projektów rozwojowych z ramienia funduszy Venture Capital oraz Aniołów Biznesu. Pan Przemysław Jura wypowiadał się nie tylko jako przedstawiciel PSAB-I ale również aktywny Anioł Biznesu. Podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami wynikającymi ze współpracy z osobami poszukującymi finansowania na własne projekty biznesowe, udzielił również cennych wskazówek na temat tego, jak te relacje z sukcesem budować.


Temat finansowania innowacji został rozwinięty przez Ewelinę Hutmańską Wiceprezes Zarządu Capital ECI Sp. z o.o., która przedstawiała bieżące możliwości finansowania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 roku oraz omówiła poziom wykorzystania środków z programów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013. Pani Ewelina Hutmańska przedstawiła również możliwości finansowe, na które mogą liczyć przedsiębiorcy MSP w perspektywie dotacyjnej lat 2014-2020.


Wcześniejsze wypowiedzi dopełniła prelekcja Pana Piotra Orzechowskiego Prezesa Zarządu Infermedica Sp. z o.o., który opowiedział uczestnikom o swojej historii sukcesu opartej na stworzeniu portalu Doktor-Medi.pl. Portal powstał w wyniku współpracy informatyków i lekarzy, którzy wspólnie opracowali narzędzie do diagnozy stanu zdrowia online, wdrożyli rozwiązanie na rynek polski i obecnie przygotowują się do wejścia na rynek amerykański. Pan Piotr Orzechowski udzielił uczestnikom ważnych, praktycznych wskazówek dotyczących pozyskiwania finansowania od funduszy Venture Capital, a także podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania instytucji wspierających innowacyjne przedsięwzięcia. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, co znalazło wyraz w późniejszej sesji pytań.


Po wszystkich prezentacjach Przemysław Jura zaprosił uczestników do panelu dyskusyjnego, który miał przybliżyć uczestników do odpowiedzi na pytanie „czy Polska może być drugą Doliną Krzemową?”. Udział w panelu wzięli wspomniani wcześniej Tomasz Kurek oraz Piotr Orzechowski. Oprócz nich organizatorzy zaprosili do zaprezentowania swoich doświadczeń dr Andrzeja Vogta, wybitnego praktyka z dziedziny chemii, autora kilku projektów święcących triumf na rynku komercyjnym, a także Elżbietę Mrozek, laureatkę programu „Top 500 Innovators”, dzięki któremu mogła wyjechać do serca Doliny Krzemowej i tam zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. Panel zaczął się od relacji Pani Elżbiety z wizyty w Kalifornii oraz przedstawienia zebranych przez nią doświadczeń i opinii o różnicach między Polską a USA w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Następnie o swoich poglądach na temat komercjalizacji wiedzy w Polsce opowiedział krótko dr Andrzej Vogt. Do dyskusji o kształcie polskiego systemu wspierania innowacji a także mentalności i zdolności polskich ośrodków naukowych i przedsiębiorstw szybko włączyli się pozostali uczestnicy panelu. Rozgorzała dyskusja przeniosła się także na salę, gdzie nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń, między wszystkimi uczestnikami konferencji. Zebrani na spotkaniu przedstawiciele różnych środowisk od pomysłodawców, przedstawicieli przedsiębiorstw, przez instytucje wsparcia biznesu po naukowców, możliwe było zebranie różnorodnych opinii, przybliżających uczestników do odpowiedzi na zadane w panelu pytanie, a także uzmysłowiających stan systemu wspierania innowacji oraz problemy, z którymi spotykają się na co dzień zainteresowane podmioty.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo w konferencji oraz zaangażowanie, dzięki któremu nasze spotkanie było ciekawe i owocne w interesującą wymianę zdań. Szczególne podziękowania należą się prelegentom oraz uczestnikom panelu dyskusyjnego, za poruszenie ważnych tematów, o których potrzebna jest rozmowa nie tylko na szczeblu regionalnym lecz także w skali całego kraju. Dziękujemy również naszym partnerom, patronom i mamy nadzieję, że konferencja była satysfakcjonująca dla wszystkich stron.


Źródło: Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

26.03.2013


Tagi: Wrocław, konferencja, Wsparcie rynku kapitałowego dla transferu wiedzy i technologii