QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 

Prawo Pracy

Gdy firmę przejmuje nowy właściciel, dotychczasowi pracownicy obawiają się zaprowadzenia nowych porządków. Zwłaszcza, gdy towarzyszą im duże zmiany...

Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od stażu zatrudnienia. W przypadku osób, które dopiero uzyskują przywilej korzystania z 26 dni urlopu pojawiają się jednak...

Chociaż zasady naliczania urlopu określa jasno Kodeks pracy, indywidualne sytuacje zatrudnionych wzbudzają niekiedy ich wątpliwości...

Nadeszły wakacje a wraz z nimi wyczekiwany przez wielu okres urlopowy. Jednak co się stanie, gdy w trakcie przeznaczonych na odpoczynek dni pracownik zachoruje?

Czy pracownikowi administracji samorządowej można do okresu zatrudnienia zaliczyć pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców?...

Odprawa pośmiertna przysługuje w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy bądź też w okresie pobierania...

Czy zatrudniając osobę na podstawie powołania, należy odrębnie zawrzeć z nią umowę o pracę? Gdzie w takiej sytuacji umieścić zapisy...

Oddalenie się z miejsca pracy przed jej zakończeniem nie zawsze musi skończyć się ukaraniem pracownika zwolnieniem dyscyplinarnym...

O nowościach w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących urlopów macierzyńskich i rodzicielskich mówi ekspert, Marta Kosakowska...

Zatrudnianie niepełnosprawnych regulowane jest przez szereg przepisów, które mają ułatwiać funkcjonowanie takich osób na rynku pracy...

Zdarza się, że pracownik, który niedbale wykonał powierzone przez pracodawcę zadanie jest zmuszony do pozostania...

W ostatnich tygodniach głośno było o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z Konstytucją...

Delegacja często wiąże się z pracą w nadgodzinach. Z rozliczeniem wyjazdów służbowych mają trudności...

Okres wypowiedzenia liczony jest od momentu oświadczenia pracodawcy lub pracownika o chęci rozwiązania umowy...

Szef zaproponował pracownikowi nowe warunki zatrudnienia dotyczące zmiany stanowiska i zakresu obowiązków...

Z dniem 1 lipca 2011 weszły w życie zmiany do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Od 29 czerwca 2011 obowiązuje zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców...

W branży budowlanej żadna forma reklamy nie działa tak skutecznie, jak marketing szeptany...

Istotna nowością polskiego kodeksu pracy w 2010 roku jest wprowadzenie urlopu tacierzyńskiego. Urlop tacierzyński...

Jedną z najistotniejszych zmian w polskim Kodeksie pracy 2011 jest zmiana obowiązującego wymiaru czasu pracy. Wnika ona...

Zwolnienie pracownika może nastąpić za wypowiedzeniem albo bez uprzedniego wypowiedzenia umowy o pracę. Kodeks pracy szczegółowo...

Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wymaga działania pod określoną firmą. Dotyczy to zarówno osób...

Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik podlega prawom i obowiązkom, wynikającym zarówno z Kodeksu Pracy jak i...

W odróżnieniu od prawa cywilnego, przepisy Kodeksu Pracy nie regulują wyczerpująco roszczeń odszkodowawczych pracownika...

Prowadzenie działalności w formie spółki jawnej oparte jest na wzajemnym zaufaniu wspólników, dlatego śmierć jednego...

Wielu przedsiębiorców korzysta obecnie z faktu, iż do Polski coraz chętniej przyjeżdżają obcokrajowcy w poszukiwaniu pracy. Zjawisko...

Odpowiedzialność pracodawcy dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy...

DAWG

WROCŁAW - BIURA DO WYNAJĘCIA

foto

Zlokalizowany w rejonie wrocławskiego śródmieścia biurowiec Promenady ZITA oferuje do wynajęcia...

NOWOCZESNE POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE

mieszkanie

CTPark Opole oferuje dla inwestorów nowoczesne powierzchnie przemysłowe na terenie strefy ekonomicznej...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej platformie elektronicznej...

STUDIA PODYPLOMOWE

giełda

MWSLiT to istniejąca od 2001 r., specjalistyczna, niepubliczna...

SPOTKANIA BIZNESOWE

KUP BIURO! WROCŁAW-KRZYKI

mieszkanie

Na sprzedaż biuro o pow. 136,76 mkw na II p. w nowoczesnym budynku biurowym przy ul. Wałbrzyskiej 6 we Wrocławiu...

DO WYNAJĘCIA W ŚRÓDMIEŚCIU WROCŁAWIA

giełda

Do wynajęcia hala z przeznaczeniem na cele produkcyjno-magazynowe przy ul. Góralskiej we Wrocławiu...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

KINNARPS - MEBLE

foto

Seria Space marki Kinnarps zaprojektowana przez Stefana Brodbecka (Brodbeck Design)...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...