QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

PRAWO I KSIĘGOWOŚĆ

giełda

Inwestycje związane z prowadzeniem prac budowlanych na terenach przemysłowych są wyjątkowo narażone na szkody środowiskowe. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”...

foto

Nawet najlepiej wynegocjowane umowy i najsprawniejsi menedżerowie nie są w stanie zapewnić stuprocentowej gwarancji bezkonfliktowego prowadzenia biznesu...

foto

Obecnie obowiązujące prawo stanowi, że za mienie pochodzące z przestępstwa należy uznać nie tylko rzeczy, które mogły zostać nabyte przez sprawcę...

foto

Monitoring w miejscu pracy, aby był legalny, musi być prowadzony w zgodzie z prawem oraz poszanowaniem godności...

foto

Według doniesień prasowych Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną...

giełda

Definicje gier hazardowych, w tym gier na automatach zawarte w niedawno znowelizowanej ustawie hazardowej budzą kontrowersje interpretacyjne...

foto

Akcjonariusze większościowi mogą bronić się przed działaniami drobnych akcjonariuszy, którzy celowo utrudniają sprawne funkcjonowanie spółki...

foto

W długoterminowych umowach najmu powierzchni komercyjnych...

foto

System podatkowy w Polsce jest złożony, dlatego podatnicy...

foto

W połowie czerwca weszła w życie nowelizacja zaostrzająca przepisy dotyczące...

foto

Know-how jest swoistą „walutą gospodarki opartej na wiedzy”. W celu osiągnięcia...

foto

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego Izby...

foto

Resort infrastruktury i budownictwa kontynuuje prace...

foto

Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał każdej osobie „prawo do bycia zapomnianym”, tj. prawo do żądania...

foto

6 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę...

Paweł Grubiak

W jakim zakresie pracodawca może zbierać informacje o swoim przyszłym pracowniku...

giełda

18 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, wprowadzająca...

foto

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad rządowym projektem ustawy zmieniającej przepisy...

stacja benzynowa

Firmy w Polsce pierwszy raz przygotowują się do skorzystania z ulgi na badania i rozwój...

foto

NW maju 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało...

foto

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy mającej...

giełda

Po 20 latach prawo własności nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej nabywa posiadacz samoistny...

Zespół prawników Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, przygotował zestawienie najważniejszych zmian z zakresu podatków i prawa...

giełda

Większość wierzycieli i dłużniķów nie jest wciąż świadoma, że...

giełda

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na...

giełda

Resort finansów zamierza objąć mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) również 47 typów usług budowlanych...

giełda

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, co dwunasty Polak był lub jest ofiarą stalkingu czyli nękania . Odmianą tradycyjnego stalkingu...

giełda

W ostatnich latach spore problemy interpretacyjne budziła kwestia opodatkowania przenośnych kontenerów, które są wykorzystywane...

giełda

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku prawo pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las...

giełda

Po zakończonym w dniu 1 maja 2016 okresie przejściowym po akcesji Polski do UE cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego2...

giełda

Organy władzy samorządowej – prezydenci Warszawy oraz Krakowa – wydali stosowne akty prawne dotyczące korzystania z nieruchomości...

Jednym z dobrowolnych ubezpieczeń, jest ubezpieczenie mienia dla firm. Prowadzenie działalności gospodarczej obciążone jest ryzykiem...

giełda

Jak sprawnie przygotować się do nowych obowiązków informacyjnych po 3 lipca 2016 roku? Co stanowi informację poufną? Jakie informacje poufne spółka może opóźnić?...

giełda

Przepisy nowelizacji pozostawiają furtkę do obrotu ziemią z pominięciem prawa pierwokupu...

giełda

Powszechną praktyką jest podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie zawarcia umowy leasingu, gdy jej przedmiot nie został...

giełda

Posiadanie statusu pracodawcy wiąże się bezpośrednio z wieloma obowiązkami i powinnościami. Istotna część z nich związana jest...

giełda

E-sąd to nic innego jak wydanie przez sąd elektronicznego wezwania do zapłaty mającego moc orzeczenia sądowego. Stosowane jest w mało...

giełda

Osoba małoletnia może odziedziczyć długi, jeśli jej przedstawiciel ustawowy nie złoży odpowiedniego oświadczenia. Długi te nie mogą być jednak...

giełda

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej należy do złożonych i długotrwałych procedur. W trakcie postępowania sądowego z przyczyn...

giełda

Przy rozliczeniach podatku od nieruchomości podatnicy, którzy posiadają grunty czy budowle leżące na terenie różnych gmin, muszą...

giełda

Weryfikacja cen transferowych służących tzw. optymalizacji podatkowej jednym z priorytetów MF w 2016 r...

giełda

Baker Tilly Poland przedstawia zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 roku...

giełda

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych, nowe zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych, wprowadzenie zasady rozstrzygania...

foto

Zmiany w prawie budowlanym – które w znaczącej części weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 roku – są istotną szansą na...

Zestawienie najważniejszych dla przedsiębiorców zmian w prawie, jakie wniosą nowe przepisy od 1 stycznia 2016 roku przygotowane przez...

Dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów...

giełda

Nie można rozwiązać umowy najmu tylko z powodu upadłości wynajmującego...

Marcin Kiepas

Niebawem zlikwidowana zostanie luka prawna, która dotychczas pozwalała „przedsiębiorczym” przyszłym mamom w łatwy sposób uzyskać...

SPOTKANIA BIZNESOWE

ZAINWESTUJ W KATOWICACH!

foto

GK Mostostal Zabrze oferuje nieruchomość w Katowicach przy ul. Lwowskiej 38...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

STUDIA PODYPLOMOWE

giełda

MWSLiT to istniejąca od 2001 r., specjalistyczna, niepubliczna...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zapraszamy do warszawskiego showroomu Kinnarps w nowej odsłonie. Zaktualizowana...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...