QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Oferta O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

foto

Najnowsza prognoza agencji Fitch może rozczarowywać. Zdaniem dr Przemysława Kwietnia, głównego ekonomisty XTB prognoza wzrostu gospodarczego...

foto

Dane z polskiego rynku pracy pokazuje, że jest on w znakomitej kondycji. Zatrudnienie kolejne miesiące z rzędu rośnie i sytuacja jest najlepsza...

Po kwietniowym niewielkim spadku, spowodowanym efektami sezonowymi i mniejszą liczbą dni roboczych, w maju produkcja przemysłowa wzrosła o 9,1 proc...

W maju przeciętne wynagrodzenie w firmach było o 5,4 proc. wyższe niż przed rokiem. To najwyższy wzrost od stycznia 2012 r. Zatrudnienie zwiększa się...

giełda

Firmy produkcyjne i transportowe w II kwartale br. oceniają swoją sytuację najlepiej od 30 miesięcy. Ich odczyty „Barometru EFL” są najwyższe...

foto

Gdyby nie regres w inwestycjach, wzrost PKB w I kw. br. mógłby wynosić aż 5,7 proc. Wysoki wzrost popytu konsumpcyjnego bardzo...

foto

Rekordowe wzrosty cen wprowadza Poczta Polska. Ceny rosną nawet o 87 proc. Najbardziej dla administracji publicznej, czyli dla samorządów terytorialnych...

foto

Po złotym interesie sprzed kilku lat nie ma już śladu. Właściciele wiatraków, w tym państwowe koncerny, straciły na tym biznesie prawie 3 mld zł...

foto

Zgodnie z danymi KNF, od września minionego roku depozyty przedsiębiorstw utrzymują wartość powyżej 250 mld PLN...

foto

Po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii polskiej transformacji gospodarczej mam tak dziwną sytuację, że jest wysoka dynamika wzrostu...

giełda

Według danych z raportu, "Barometr płatności firm na świecie 2017", przygotowanego przez Bisnode Polska, polscy przedsiębiorcy znajdują się na "szarym...

giełda

Największe ryzyko nieuzyskania płatności na czas niosą transakcje z firmami z sektora górniczego, transportowego oraz usług użyteczności publicznej. Rekordzistów...

foto

Krzysztof Domarecki – założyciel i twórca globalnego sukcesu Grupy Selena – uruchamia nowy FIZ. Zainaugurowany na kongresie Impact’17...

foto

Porozumienie producentów z OPEC i spoza tej organizacji o przedłużeniu ograniczenia podaży o kolejnych dziewięć miesięcy nie zostało odebrane...

Majowy odczyt wskaźnika PMI, z wyprzedzeniem sygnalizującego tendencje w polskim przemyśle, nieoczekiwanie spadł z 54,1 do 52,7 punktu, osiągając poziom...

GUS potwierdził swoje wcześniejsze szacunki dotyczące polskiej gospodarki. PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 4 proc., a więc najmocniej od końca 2015 r...

giełda

Średnie firmy najlepiej w całym sektorze MŚP oceniają swoją sytuację w II kwartale br. – odczyt Barometru EFL dla tej grupy wyniósł rekordowe...

foto

O wyceniany na 10 mld zł rynek artykułów dla dzieci walczy wielu graczy i choć wydatki rodziców na najmłodszych wciąż rosną, połowa...

foto

W kwietniu stopa bezrobocia wynosiła 7,7 proc., co oznacza spadek o 0,4 pkt. proc. względem marca. To najmniej po 1989 roku. Jednak mamy jednocześnie...

giełda

GUS podał, że w kwietniu br. stopa bezrobocia osiągnęła 7,7 proc., czyli najniższy poziom od połowy roku 1991. Tylko jak pogodzić dane o malejącej...

giełda

Od 20 maja tego roku nowy przedsiębiorca nie musi już odwiedzać ZUS po zarejestrowaniu firmy. Podczas składania wniosku CEDIG w każdym...

foto

Polska gospodarka w I kwartale 2017 roku urosła o 4 proc. w ujęciu rocznym, co jest wynikiem najlepszym od ostatniego kwartału...

foto

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła nowy standard MSSF 17, który wprowadza zupełnie nowe podejście...

foto

W kwietniu opublikowano informacje o niewypłacalności 67 polskich przedsiębiorstw, wobec 66 w kwietniu 2016 roku (niewypłacalność...

giełda

27,3 miliona złotych to łączne zadłużenie 56 spółek notowanych na głównym rynku GPW, które na początku maja znajdowały się w Krajowym Rejestrze...

giełda

Co ósmy przedsiębiorca z sektora MŚP odczuł skutki wprowadzenia wyższej stawki płacy minimalnej, a prawie połowa firm zetknęła się z wyższymi...

foto

Bardzo dobry kwartał za naszą gospodarką. Na ten efekt złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, mocne odbicie w konsumpcji prywatnej, Polacy...

foto

Dobra dynamika wzrostu PKB Polski w I kwartale br. nie jest zjawiskiem odosobnionym w naszym regionie – towarzyszy i sprzyja jej szybszy wzrost PKB...

Wstępne dane GUS, mówiące o wzroście polskiej gospodarki o 4 proc. w pierwszym kwartale obecnego roku stanowią spore pozytywne zaskoczenie...

giełda

W piątek 12 maja br. Minister Rozwoju i Finansów opublikował długo oczekiwany projekt nowych przepisów, które wprowadzają podzieloną płatność...

giełda

Co ósmy przedsiębiorca z sektora MŚP odczuł skutki wprowadzenia wyższej stawki płacy minimalnej, a prawie połowa firm zetknęła się z wyższymi...

Paweł Grubiak

W pierwszym kwartale 2017 roku co piąta polska firma nie miała żadnych problemów z otrzymaniem terminowej zapłaty za sprzedane towary lub usługi...

foto

Presja i daleko posunięta skłonność do ustępstw powodują, że terminy płatności części faktur przekraczają nawet 60 dni. Powód? Niemal połowa...

foto

Dzięki doskonałej koniunkturze w polskiej i europejskiej branży produkcyjnej, Giełdowy Indeks Produkcji w kwietniu osiągnął poziom 1160,5 pkt...

W marcu 2017 roku oszczędzającym należało się od banków niewiele ponad 2 mld zł odsetek, najmniej w historii, mimo że wartość zdeponowanych pieniędzy...

foto

W opinii przedstawicieli EFL, wyniki sprzedaży leasingu maszyn i urządzeń dla budownictwa za I kwartał br. pokazują, że sytuacja w tej branży...

foto

Choć dziś nie ma już szczęk i łóżek polowych z towarem na każdym rogu, to wciąż każdego roku powstaje kilka tysięcy nowych firm zajmujących się handlem straganowym...

W ostatnich miesiącach publikacje PMI i innych wskaźników wyprzedzających ilustrują ciekawą rozbieżność między dużym nasileniem optymizmu, szczególnie...

foto

Firmy istnieją coraz krócej, zaledwie 15 lat. To skutek coraz szybszych zmian technologicznych. Co się dzieje dalej z firmami? Bankrutują...

giełda

W kwietniu indeks PMI polskiego sektora przemysłowego (Wskaźnik Managerów Logistyki) zarejestrował 54,1 punktu, co wskazuje na wyraźny wzrost...

foto

Kondycja finansowa – świetna, zaległych długów jak na skalę działania niewiele - 139 mln zł. Największe sieci handlowe w Polsce mają się dobrze...

giełda

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, uchwalona przez Sejm 1 grudnia 20116 r. została uzasadniona koniecznością...

foto

Handel hurtowy to nie jest łatwy biznes. Niemal dwie trzecie firm znajduje się w słabej lub bardzo złej kondycji finansowej. Problemy ze spłatą swoich...

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu, w porównaniu do marca ubiegłego roku o 11,1 proc. To wynik znacznie lepszy niż wynikało z zapowiedzi...

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 4577,9 zł, było więc o prawie 273 zł wyższe niż miesiąc...

foto

W Polsce bariera wejścia przy zakładaniu własnego biznesu jest wciąż bardzo wysoka. - Warto jest, żeby tych zachęt dla przedsiębiorców nie było zbyt...

giełda

Ponad 13 mln Polaków powyżej 15. roku życia nie pracuje i nie szuka pracy. W tej grupie aż 7,6 mln to ludzie w wieku produkcyjnym (16-64 lata)...

Zgodnie z wcześniejszym wstępnym szacunkiem GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w porównaniu do marca ubiegłego...

giełda

W pierwszym kwartale opublikowano informacje o niewypłacalności 224 polskich przedsiębiorstw, wobec 173 w I kwartale 2016 roku...

foto

W ciągu ostatniego roku liczba ataków terrorystycznych na świecie wzrosła o 14%, a w krajach zachodnich o 174%. W coraz większej liczbie krajów...

foto

Polskim firmom pozostało niewiele czasu, żeby założyć pracowniczy program emerytalny na dotychczasowych zasadach. Pracodawcy, którzy nie utworzą...

foto

Publikacja przez GUS wstępnego szacunku deficytu instytucji rządowych i samorządowych na względnie niskim poziomie 2,4 proc. PKB tylko...

foto

Pomimo korekty trwającego przez kilka miesięcy trendu wzrostowego na GPW, w marcu spora część firmy produkcyjnych...

foto

Można powiedzieć, że polityka zawsze przeszkadza przedsiębiorcom, jak pogoda rolnikom. Mamy do czynienia z prawdziwą feerią różnych pomysłów...

foto

Chociaż wydaje się to sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami to prawo będzie działać wstecz. Zgodnie z założeniami nowej ustawy przedsiębiorca będzie musiał...

foto

Jak twierdzi dr Przemysław Kwiecień, dla naszego kraju kluczowe znaczenie mają nie tyle decyzje zapadające w Białym Domu, co ich skutki dla...

foto

Choć w czasie kursu słychać narzekania na trudny los taksówkarza, to jednak oceniając firmy taksówkarskie po solidności z jaką regulują swoje...

Marzec przyniósł kolejny niewielki spadek wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu. Po styczniowym skoku do najwyższego od prawie dwóch lat poziomu 54,8 punktu...

foto

Spółka MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company („MOL“) otrzymała od agencji „Moody’s”...

foto

O 20-30 groszy spadły ceny podstawowych paliw na polskich stacjach benzynowych. Niestety, trend z kilku ostatnich tygodni już wyhamował...