QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

Początek roku był bardzo dobry dla producentów cukru, ale teraz cena na światowych rynkach spada. Europa ma problemy z dużą nadprodukcją cukru...

giełda

Saldo rachunku obrotów bieżących (C/A) wyniosło w styczniu 2316 mln EUR (kons.:1560 mln EUR; PKO: 1994 mln EUR). W ujęciu 12-miesięcznym saldo...

giełda

We wtorek T. May może po raz trzeci poddać pod głosowanie parlamentu swój projekt umowy brexitowej z UE. Od rozstrzygnięcia będzie zależało to, o jak długie...

Według ostatecznych wyliczeń, inflacja wyniosła w lutym 1,2 proc., a więc okazała się nieco wyższa niż spodziewali się analitycy. Dodatkowo GUS zrewidował...

giełda

Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 47 proc. mikrofirm ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Mimo to aż...

giełda

Przedsiębiorcy w dalszym ciągu pozytywnie oceniają kondycję polskiej gospodarki. Wskazują na to najnowsze prognozy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców...

foto

Ostatnie dane z gospodarki wskazują na odwrócenie trendów i wyhamowanie tempa wzrostu PKB Polski. Choć sam wskaźnik wciąż pozostaje...

foto

Brexit ponownie stał się tematem numer jeden, ponieważ brytyjski parlament ma jutro poddać pod głosowanie porozumienie proponowane przez premier Theresę May...

giełda

Papier toaletowy, który był jednym z głównych deficytowych towarów w PRL, jest obecnie eksportowym hitem Polski. Sprzedajemy go głównie Niemcom...

foto

Dane napływające z najważniejszych gospodarek na świecie nie zachwycają już od roku. Te najnowsze, z lutego, pogłębiły pesymizm. Jednak reakcja...

foto

Niespodziewanie wzrasta na wyspach poparcie dla opuszczenia przez Wielką Brytanię UE bez umowy. Postępy w negocjacjach pomiędzy USA a Chinami...

giełda

Papier toaletowy, który był jednym z głównych deficytowych towarów w PRL, jest obecnie eksportowym hitem Polski. Sprzedajemy go głównie Niemcom...

giełda

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA wzrosło w lutym o 20 tys., tym razem wyraźnie poniżej oczekiwań (kons. 180 tys.). Dane za poprzednie dwa...

giełda

Prawdopodobnie jeszcze w marcu zobaczymy, jak w błyskach fleszy kończy się handlowa wojna między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Obie strony...

giełda

EBC nie zmienił podstawowych stóp procentowych (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%, depozytowa: -0,40%) wykorzystał jednak inne...

giełda

Najmniejsze firmy płacą w Polsce proporcjonalnie w stosunku do przychodu dużo większe podatki, niż firmy duże. To system absurdalny i uniemożliwiając...

giełda

Globalny wzrost gospodarczy spowalnia i w otoczeniu jest wiele czynników ryzyka. Chińska gospodarka rosła w 4q18 najwolniej od lat 90. Niemcy stanęły...

foto

Wydarzeniem dzisiejszego dnia, a może i nawet tego tygodnia, jest posiedzenie EBC. Stopy procentowe pozostaną bez zmian, ale najważniejsze będą...

foto

Ograniczenie handlu w niedziele, wbrew twierdzeniom jego zwolenników, nie pomogło małym sklepom, które nadal upadają i notują spadki obrotów. Utrzymywanie...

giełda

Wymowa komunikatu po posiedzeniu nie zmieniła się istotnie. RPP odnotowała słabsze dane napływające z gospodarki globalnej. Zaznaczono również, że inflacja kształtuje...

foto

Środowa sesja to przede wszystkim decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Dodatkowo Włosi rozpoczynają program dochodu podstawowego...

foto

Coraz większa różnica w wynikach gospodarczych pomiędzy państwami „rdzenia” i „peryferiów” strefy euro powoduje, że interwencja polityczna będzie...

foto

Partia komunistyczna z Państwa Środka wprowadza szereg pomysłów wsparcia dla firm i gospodarstw domowych. Spokojniej w temacie brexitu. Dolar mocny...

giełda

Fitch, jako pierwsza trzech głównych agencji ratingowych, wypowiada się na temat zmian fiskalnych ogłoszonych pod koniec lutego przez rządzącą w Polsce koalicję...

giełda

PMI w przetwórstwie przemysłowym w lutym spadł do poziomu 47,6 pkt. (wobec 48,2 pkt. w styczniu), co oznacza powrót do poziomu z grudnia 2018...

giełda

PKB nieznacznie wyhamował w 4q18, do 4,9% r/r z 5,1% r/r w 3q18. Dane GUS potwierdziły szacunek flash, a struktura wzrostu, odpowiada...

Po pięciu kwartałach utrzymywania się powyżej 5 proc., dynamika polskiej gospodarki uległa w ostatnich miesiącach ubiegłego roku niewielkiemu spowolnieniu...

foto

Nowe propozycje programowe PiS oznaczają zwiększenie wydatków rządowych w tym roku o 17-18 mld zł. Deficyt finansów publicznych będzie przez to...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 spowolniło w styczniu do 8,8% r/r z 9,2% r/r w grudniu. (konsensus i PKO: 9,4%), głównie za sprawą silniejszego od sezonowego...

foto

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przeanalizował możliwe zyski i straty, związane z możliwością przystąpienia Polski do Unii Walutowej i zastąpienia...

giełda

Z najświeższych danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w 2018 roku wartość umów leasingowych wyniosła 82,6 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych...

giełda

Wyjście Wielkiej Brytanii – trzeciego partnera handlowego Polski – z Unii Europejskiej, oznacza dla polskiej gospodarki duże wyzwanie. Co prawda z zapewnień...

Wbrew pesymistycznym oczekiwaniom, w styczniu produkcja przemysłowa zwiększyła się o 6,1 proc., co pokazuje, że nasz przemysł wciąż radzi sobie bardzo dobrze...

giełda

Dynamika realnej sprzedaży detalicznej przyspieszyła w styczniu do 5,2% r/r (kons.: 5,5% r/r, PKO: 5,2% r/r) po niemrawym wzroście o 3,9% r/r w grudniu, który był...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 6,1% r/r (kons.: 3,8%; PKO: 3,5%) po grudniowym, słabym odczycie (2,8%) spowodowanym najprawdopodobniej...

Wbrew pesymistycznym oczekiwaniom, w styczniu produkcja przemysłowa zwiększyła się o 6,1 proc., co pokazuje, że nasz przemysł wciąż radzi sobie bardzo dobrze...

giełda

Polski system podatkowy już kolejny rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali. W badaniu przeprowadzonym wśród 284 dyrektorów...

foto

Preferowany na rynku wskaźnik, krzywa dochodowości, sugeruje, że ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych staje się coraz bardziej realne. Nadzieje na poprawę...

Choć w styczniu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu do stycznia 2018 r. o 7,5 proc., to jego poziom wyniósł 4931,8 zł...

giełda

Styczniowe dane z rynku pracy potwierdziły, że głosy o wygasaniu presji płacowej w gospodarce były przedwczesne. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach...

foto

27 proc. polskiego eksportu trafia do Niemiec, a właśnie z tego kraju napływają fatalne dane o produkcji przemysłowej...

giełda

W niedzielę Departament Handlu USA przekazał D.Trumpowi raport dotyczący wpływu przemysłu samochodowego na bezpieczeństwo USA, który może otwierać drzwi...

giełda

Inflacja spadła w styczniu do 0,9% r/r (PKO: 0,9%, konsensus: 1,0%) z 1,1% r/r w grudniu osiągając naszym zdaniem tegoroczne minimum. Po odsezonowaniu wzrost...

Po trzech latach nadwyżki polskiego eksportu nad importem, ubiegły rok przyniósł odwrócenie tej korzystnej tendencji. W handlu zagranicznym odnotowaliśmy...

giełda

Wzrost PKB w 4q18 wyniósł 4,9% r/r (wg szybkiego szacunku GUS, wobec 5,1% r/r w 3q18), potwierdzając nasze szacunki dynamiki PKB dokonane po publikacji...

giełda

Leasing pozostaje najważniejszym zewnętrznym źródłem finansowania sektora MŚP w Polsce w I kwartale 2019 roku – korzysta z niego ponad 55 proc...

giełda

Saldo rachunku obr. bieżących (C/A) wyniosło w gru. -1400 mln EUR (kons. -854 mln EUR, PKO: -1752 mln EUR), a w relacji do PKB utrzymało się na poziomie -0,7% PKB...

giełda

Prezes Banku Anglii M.Carney zaapelował o jak najszybsze rozstrzygnięcie kwestii brexitu i podkreślił, że towarzysząca mu niepewność niekorzystnie odbija się...

stacja benzynowa

W styczniu 2019 odnotowano 98 niewypłacalnych przedsiębiorstw wobec 82 w styczniu 2018 roku – wzrost o 20% w porównaniu r/r. Kolejny rok dwucyfrowego...

Według raportu DNB Bank Polska i PwC zjawisko gospodarczego egoizmu jest bardzo niebezpieczne dla Polski. Ponadto skutki Brexitu i wojny handlowej...

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK, łączna wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw...

Po trzech latach nadwyżki polskiego eksportu nad importem, ubiegły rok przyniósł odwrócenie tej korzystnej tendencji. W handlu zagranicznym odnotowaliśmy...

foto

Wielkimi krokami zbliża się termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Od czasu, gdy Polska w 2004 r. weszła do grona państw członkowskich, krajowy eksport...

foto

Pomimo słabych innych danych, eksport z Niemiec wciąż rośnie. Zarówno Bank Anglii, jak i Bank Czech nie zdecydowały się podnieść stóp procentowych...

giełda

Wzrost PKB w światowej gospodarce ulega stopniowemu spowolnieniu, a w strefie euro hamuje wręcz ostro. Ci, których najbardziej dotyka pogarszająca się...

foto

Produkcja przemysłowa w strefie euro dalej spada. Prognozy Komisji Europejskiej zostały obniżone o 0,2% do 3,5%. Indie obniżają stopy procentowe...

giełda

Zamówienia fabryczne w Niemczech spadły w grudniu o 1,6% m/m wobec oczekiwanego wzrostu o 0,3% m/m, a w ujęciu rocznym były niższe o 7,0%...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła stóp procentowych (stopa referencyjna: 1,50%). Wyraźnej zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca uległy...

foto

Wzrost PKB w Polsce jest nadal mocny, a fundamenty są solidne, jednak uważam, że szczytowa wartość została osiągnięta w 2018 r. i wzrost gospodarczy zacznie hamować...

giełda

PMI w przetwórstwie przemysłowym w styczniu wzrósł do poziomu 48,2 pkt. (wobec 47,6 w grudniu) tym samym przełamując trwającą od sześciu miesięcy serię...

W styczniu indeks nastrojów managerów polskiego przemysłu wzrósł z 47,6 do 48,2 punktu, jednak niewielkie to pocieszenie. Wciąż pozostaje poniżej krytycznego...

giełda

PMI w przetwórstwie przemysłowym w styczniu wzrósł do poziomu 48,2 pkt. (wobec 47,6 w grudniu) tym samym przełamując trwającą od sześciu miesięcy serię...

foto

W minionym roku, w ślad za spowalniającym eksportem niemieckim i kurczącą się globalną wymianą handlową, tempo wzrostu polskiego eksportu spadło...

giełda

HoReCa najbardziej obawia się mniejszych zamówień, budownictwo braku pracowników, a firmy transportowe presji płacowej. Tylko 23 proc. firm z sektora MŚP...

foto

To prawdopodobnie najmniej znana zmiana prawna, a jednocześnie bardzo dotkliwa, bo kary mogą być bardzo wysokie. Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie...

foto

To nie nowa i nieznana firma, lecz wieloletni partner biznesowy najbardziej zawodzi swoich dostawców. W co drugim przypadku relacje dostawców...

giełda

Nastroje rynkowe w tym tygodniu będą determinować głównie wydarzenia w USA: posiedzenie FOMC (od tego roku po każdym posiedzeniu będzie konferencja prasowa...

foto

Światowy impuls kredytowy — pochodna drugiego rzędu światowego wzrostu kredytów i istotny czynnik kształtujący działalność gospodarczą...

foto

W IV kw. 2018 r. tempo wzrostu chińskiej gospodarki wynosiło 6,4 proc. I było najniższe od 28 lat. Jak dalece uderzy to w gospodarki innych państw...

giełda

EBC nie zmienił stóp procentowych (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%, depozytowa: -0,40%). Bank zapewnił o utrzymaniu stóp procentowych...

foto

W 2016 r. wymiana towarowa między Państwami Członkowskimi wyniosła ponad 3 biliony euro. Chociaż unijne traktaty nie wspominają wprost...

foto

Po licznych podróżach w IV kwartale 2018 roku jestem przekonany, że świat dzieli jeden-dwa kwartały od globalnej paniki twórców polityki pieniężnej...

foto

Konsumpcja ma najważniejszy udział w dynamice polskiego PKB, dlatego najnowsze dane niepokoją. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2018 r...

W grudniu Polacy robili raczej skromne zakupy. Sprzedaż detaliczna była wyższa niż rok wcześniej jedynie o 4,7 proc. To wynik najsłabszy od kwietnia 2018 r....

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła (w ujęciu realnym) w grudniu o 3,9% r/r (kons: 6,8% r/r, PKO: 6,1% r/r) po wzroście o 6,9% r/r w listopadzie...

Grudniowe dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej okazały się rozczarowujące, wskazując na spowolnienie. Jednocześnie utrzymała się dość...

giełda

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 2,8 r/r (zgodnie z konsensusem; wobec 3,0% r/r w lis.), a przeciętne wynagrodzenie o 6,1% r/r...

giełda

Grudniowe dane potwierdziły wyhamowanie wzrostowego trendu w krajowej gospodarce. Po bardzo słabym odczycie PMI, również „twarde” dane z budownictwa...

foto

Po dwóch latach miało dojść do rozwodu, ale 29 marca Wielka Brytania nie opuści UE. Najwcześniej może dojść do tego z trzymiesięcznym opóźnieniem...

stacja benzynowa

Wysokie ryzyko w polskim biznesie – wzrostowi obrotów towarzyszą coraz częstsze opóźnienia płatnicze i niewypłacalności. Rok 2018 był trzecim z kolei ze...

W grudniu inflacja wyniosła 1,1 proc., to wynik zgodny z oczekiwaniami ekonomistów i jednocześnie najniższy od grudnia 2016 r. Tempo wzrostu cen w obecnym roku...

giełda

Saldo rachunku obrotów bieżących (C/A) wyniosło w listopadzie -221 mln EUR (kons.: -525 mln EUR; PKO -484 mln EUR). Tym samym relacja salda do PKB w ujęciu...

giełda

Po doskonałych wynikach polskiej gospodarki w 2018 i pięciu kwartałach wzrostu PKB na poziomie co najmniej 5% r/r, 2019 jawi się w mniej korzystnych, chociaż...

giełda

Pierwszy w 2019 roku pomiar Barometru EFLwskazuje, że przedstawiciele sektora MŚP rozpoczęli nowy rok z jeszcze słabszymi nastrojami niż zakończyli...

foto

Budowa muru okazuje się bardzo ważnym postulatem prezydenta Donalda Trumpa. Turcja jest skłonna ryzykować sankcje gospodarcze byle nie dać gwarancji...

giełda

Chiński eksport i import w grudniu spadły o 4,4% r/r i 7,6% r/r. Najsłabsze od 2016 wyniki odzwierciedlają narastające skutki wojny handlowej z USA, ale także...

foto

O wiele głębszy od spodziewanego spadek niemieckiej produkcji przemysłowej w listopadzie, poprzedzony...

foto

Czeskie bezrobocie po raz kolejny najniższe w całej Unii Europejskiej. Agencja Ratingowa Fitch ponownie straszy obniżką ratingu USA z powodu braku...

foto

Większość firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw pozytywnie postrzega warunki prowadzenia biznesu w naszym kraju. Jednak muszą stawiać czoła...

Paweł Grubiak

Blisko 60% firm rodzinnych w Polsce i 73% firm w Europie prognozuje, że ich sytuacja ekonomiczna w ciągu najbliższego roku będzie dobra...

foto

Rząd Theresy May przegrał głosowanie przygotowujące pod Brexit bez porozumienia z UE. Przedłużone rozmowy handlowej USA-Chiny. Szef Banku Światowego...

giełda

2018 był w polskiej gospodarce okresem dynamicznej ekspansji. Wyniki gospodarki zaskakiwały nawet największych optymistów. Przez pierwsze trzy kwartały...

foto

Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w listopadzie najbardziej od dekady. Inne dane z niemieckiej gospodarki również pokazują znacznie spowolnienie...

foto

Mimo korekty w Europie w 2019 roku w Polsce nadal będzie obecny wzrost gospodarczy. głównymi motorami wzrostu pozostaną...

foto

Nie wpadniemy nagle w recesją, ale szczyt koniunktury gospodarczej Polska ma już za sobą. Rok 2019 nie będzie tak dobry, jak poprzednie dwa lata...

foto

Dwie na trzy firmy czekające ponad 60 dni na płatność od partnera biznesowego, nie dostają całości należności. Średnio tracą co czwartą złotówkę...

2018 r. był dla małych i średnich firm udany – uważają przedsiębiorcy. 82,5 proc. przedstawicieli sektora oceniła ostatni rok jako dobry lub raczej dobry...

giełda

Według szacunku flash inflacja CPI w grudniu spadła do 1,1% r/r z 1,3% r/r w listopadzie i była najniższa od dwóch lat. Wyrównana sezonowo inflacja...

Po listopadowym spadku PMI z 50,4 do 49,5 puntu, czyli do poziomu najniższego od września 2014 r., czyli od ponad czterech lat, grudzień przyniósł nasilenie się...

giełda

PMI w przetwórstwie przemysłowym spadł w grudniu do poziomu 47,6 pkt. (z 49,5 pkt. w listopadzie). Jest to najniższy odczyt od kwietnia 2013 (gdy wzrost PKB ledwie...

SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...