QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

foto

Po licznych podróżach w IV kwartale 2018 roku jestem przekonany, że świat dzieli jeden-dwa kwartały od globalnej paniki twórców polityki pieniężnej...

foto

Konsumpcja ma najważniejszy udział w dynamice polskiego PKB, dlatego najnowsze dane niepokoją. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2018 r...

W grudniu Polacy robili raczej skromne zakupy. Sprzedaż detaliczna była wyższa niż rok wcześniej jedynie o 4,7 proc. To wynik najsłabszy od kwietnia 2018 r....

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła (w ujęciu realnym) w grudniu o 3,9% r/r (kons: 6,8% r/r, PKO: 6,1% r/r) po wzroście o 6,9% r/r w listopadzie...

Grudniowe dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej okazały się rozczarowujące, wskazując na spowolnienie. Jednocześnie utrzymała się dość...

giełda

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 2,8 r/r (zgodnie z konsensusem; wobec 3,0% r/r w lis.), a przeciętne wynagrodzenie o 6,1% r/r...

giełda

Grudniowe dane potwierdziły wyhamowanie wzrostowego trendu w krajowej gospodarce. Po bardzo słabym odczycie PMI, również „twarde” dane z budownictwa...

foto

Po dwóch latach miało dojść do rozwodu, ale 29 marca Wielka Brytania nie opuści UE. Najwcześniej może dojść do tego z trzymiesięcznym opóźnieniem...

stacja benzynowa

Wysokie ryzyko w polskim biznesie – wzrostowi obrotów towarzyszą coraz częstsze opóźnienia płatnicze i niewypłacalności. Rok 2018 był trzecim z kolei ze...

W grudniu inflacja wyniosła 1,1 proc., to wynik zgodny z oczekiwaniami ekonomistów i jednocześnie najniższy od grudnia 2016 r. Tempo wzrostu cen w obecnym roku...

giełda

Saldo rachunku obrotów bieżących (C/A) wyniosło w listopadzie -221 mln EUR (kons.: -525 mln EUR; PKO -484 mln EUR). Tym samym relacja salda do PKB w ujęciu...

giełda

Po doskonałych wynikach polskiej gospodarki w 2018 i pięciu kwartałach wzrostu PKB na poziomie co najmniej 5% r/r, 2019 jawi się w mniej korzystnych, chociaż...

giełda

Pierwszy w 2019 roku pomiar Barometru EFLwskazuje, że przedstawiciele sektora MŚP rozpoczęli nowy rok z jeszcze słabszymi nastrojami niż zakończyli...

foto

Budowa muru okazuje się bardzo ważnym postulatem prezydenta Donalda Trumpa. Turcja jest skłonna ryzykować sankcje gospodarcze byle nie dać gwarancji...

giełda

Chiński eksport i import w grudniu spadły o 4,4% r/r i 7,6% r/r. Najsłabsze od 2016 wyniki odzwierciedlają narastające skutki wojny handlowej z USA, ale także...

foto

O wiele głębszy od spodziewanego spadek niemieckiej produkcji przemysłowej w listopadzie, poprzedzony...

foto

Czeskie bezrobocie po raz kolejny najniższe w całej Unii Europejskiej. Agencja Ratingowa Fitch ponownie straszy obniżką ratingu USA z powodu braku...

foto

Większość firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw pozytywnie postrzega warunki prowadzenia biznesu w naszym kraju. Jednak muszą stawiać czoła...

Paweł Grubiak

Blisko 60% firm rodzinnych w Polsce i 73% firm w Europie prognozuje, że ich sytuacja ekonomiczna w ciągu najbliższego roku będzie dobra...

foto

Rząd Theresy May przegrał głosowanie przygotowujące pod Brexit bez porozumienia z UE. Przedłużone rozmowy handlowej USA-Chiny. Szef Banku Światowego...

giełda

2018 był w polskiej gospodarce okresem dynamicznej ekspansji. Wyniki gospodarki zaskakiwały nawet największych optymistów. Przez pierwsze trzy kwartały...

foto

Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w listopadzie najbardziej od dekady. Inne dane z niemieckiej gospodarki również pokazują znacznie spowolnienie...

foto

Mimo korekty w Europie w 2019 roku w Polsce nadal będzie obecny wzrost gospodarczy. głównymi motorami wzrostu pozostaną...

foto

Nie wpadniemy nagle w recesją, ale szczyt koniunktury gospodarczej Polska ma już za sobą. Rok 2019 nie będzie tak dobry, jak poprzednie dwa lata...

foto

Dwie na trzy firmy czekające ponad 60 dni na płatność od partnera biznesowego, nie dostają całości należności. Średnio tracą co czwartą złotówkę...

2018 r. był dla małych i średnich firm udany – uważają przedsiębiorcy. 82,5 proc. przedstawicieli sektora oceniła ostatni rok jako dobry lub raczej dobry...

giełda

Według szacunku flash inflacja CPI w grudniu spadła do 1,1% r/r z 1,3% r/r w listopadzie i była najniższa od dwóch lat. Wyrównana sezonowo inflacja...

Po listopadowym spadku PMI z 50,4 do 49,5 puntu, czyli do poziomu najniższego od września 2014 r., czyli od ponad czterech lat, grudzień przyniósł nasilenie się...

giełda

PMI w przetwórstwie przemysłowym spadł w grudniu do poziomu 47,6 pkt. (z 49,5 pkt. w listopadzie). Jest to najniższy odczyt od kwietnia 2013 (gdy wzrost PKB ledwie...

foto

Największe zagrożenia dla światowej, ale i także polskiej gospodarki, związane są z siedmioma scenariuszami. Destabilizację może więc wywołać kilka...

giełda

Jaka była kondycja polskiej gospodarki w mijającym roku? Jak radziła sobie złotówka i co może przynieść nadchodzący rok? Jakie są perspektywy dla głównych...

foto

Dziedziczenie firm jest nadal utrudnione, choć obowiązuje już ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Jednak nie zapewnia takich możliwości dziedziczenia...

foto

Nadchodzący rok nie będzie już tak dobry dla polskiej gospodarki, którą nadal napędzać będzie konsumpcja wewnętrzna. Odczujemy skutki spowolnienia...

giełda

Szybki wzrost PKB, rekordowo niskie bezrobocie, solidny wzrost płac, dodatnie saldo migracji i umiarkowany przyrost kredytów składają się na wyjątkowy...

foto

Na koniec roku liczba upadłości i restrukturyzacji firm wzrośnie o 20 proc. To może być zaskakujące, gdy polska gospodarka rośnie tak szybko. Jakie są przyczyny...

foto

W prawie dokonywane są coraz ostrzejsze zmiany dotyczące przedsiębiorstw, dotyczące już nie tylko członków zarządu. Najnowsza wersja projektu...

giełda

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wzrosło o 3,0% r/r (zgodnie z prognozami; wobec 3,2% r/r w październiku), a przeciętne wynagrodzenie...

Według danych GUS, w listopadzie średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4966,6 zł, co oznacza wzrost o 7,7 proc. w porównaniu do listopada...

giełda

Od 2015 r. Polska utrzymywała nadwyżkę w wymianie międzynarodowej. Rok 2018 polski handel zagraniczny zakończy jednak najprawdopodobniej na minusie...

Rok 2019 bez wątpienia będzie okresem globalnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Nie powinno ono być jednak zbyt głębokie, pod warunkiem że...

giełda

Wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Fed (śr.), w którego cieniu ostatnie w tym roku decyzyjne posiedzenia odbędą banki centralne Japonii, Anglii, Norwegii...

foto

Trwa test gospodarki strefy euro. W efekcie gorszych niż przewidywano danych, w szczególności wskaźnika zaufania konsumentów, indeks...

giełda

Rachunek bieżący wykazał w październiku deficyt równy 457 mln EUR, nieco niższy niż przed miesiącem (547 mln EUR) oraz zbliżony do oczekiwań. W ujęciu płynnego roku...

Ostateczne dane GUS dotyczące inflacji okazały się nieco gorsze, niż wskazywano we wstępnym szacunku. Wyniosła ona w listopadzie 1,3 proc. Wiele wskazuje na to, że...

giełda

Inflacja CPI w listopadzie obniżyła się do 1,3% r/r (wobec 1,8% r/r w październiku) i była wyższa niż wskazywał szacunek flash (1,2%). Nie zmienia to jednak wymowy...

giełda

EBC nie zmienił głównych stóp proc. (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%, depozytowa: -0,40%). Bank zapowiedział, że utrzyma stopy na obecnym...

foto

Spór o brexit nie zostanie rozstrzygnięty w kończącym się roku. Inwestorzy przyjęli to źle. Najnowsze dane z brytyjskiej gospodarki są słabe...

foto

Rynek światowy nie zareagował na decyzje OPEC dużymi wzrostami cen ropy. Ale te mogą rosnąć w najbliższych miesiącach. Jest jednak szansa, że polska waluta...

foto

Międzynarodowa firma Coface podwyższyła swą tegoroczną prognozę wzrostu PKB do 5,0 proc., ale ocenia, że w przyszłym roku nie da się utrzymać wzrostu...

foto

Wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami prawdopodobnie szybko powróci. Każdego dnia przybywa informacji o tym, że spotkanie prezydentów obu państwo zakończyło się...

foto

Nie ma zgody wśród brytyjskich polityków co do brexitu. Ponowne referendum jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe. Zwłaszcza po poniedziałkowym...

giełda

Odsetek firm, których kontrahenci opóźniają płatności powyżej 60 dni osiągnął w IV kwartale niemal 54 proc. To rekordowy poziom ostatnich dwóch lat, wynika...

giełda

Choć kalendarz na ten tydzień jest wypełniony publikacjami ważnych danych (inflacja w USA w środę, wstępne PMI w Niemczech i strefie euro w piątek)...

foto

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, tj. o 10,8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Suma bilansowa...

giełda

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA wzrosło w listopadzie o 155 tys., poniżej oczekiwań (kons. 198 tys.). Rewizję w dół danych o zatrudnieniu za październik...

foto

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej podczas ostatniego spotkania w tym roku utrzymała stopy procentowe na niezmienionym...

foto

W naszym regionie Europy będzie bankrutować coraz więcej firm, dotyczy to także Polski. Pogarszająca się płynność przedsiębiorstw z Europy Środkowo...

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w listopadzie wyniosła 1,2 proc. r/r, a tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale wyniosło 5,1 proc. r/r...

foto

Trwa test gospodarki strefy euro. W efekcie gorszych niż przewidywano danych, w szczególności wskaźnika zaufania konsumentów, indeks...

foto

Mówiąc o inwestycjach w gospodarce należy wyodrębnić ich trzy rodzaje. Pierwszy to działania państwa i samorządów – głównie w zakresie infrastruktury...

giełda

Rząd T. May przegrał trzy kluczowe głosowania dla wynegocjowanego z UE porozumienia w Izbie Gmin. Oznacza to, że w przypadku odrzucenia porozumienia...

Listopadowy odczyt PMI wyniósł 49,5 (vs 50,4 w październiku) i po raz pierwszy od września 2014 r. był poniżej 50,0, co oznacza pogorszenie nastrojów w sektorze...

giełda

PMI w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie spadł do 49,5 pkt (z 50,4 pkt w październiku), poniżej najniższych prognoz w konsensusie, obniżając się poniżej...

foto

Europejski Fundusz Leasingowy pod koniec listopada br. podpisał kolejną umowę kredytową z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Leasingodawca otrzymał...

giełda

Nadwyżka budżetu państwa po październiku wyniosła 6,5 mld zł. O ile w wydatkach nie zostaną wprowadzone nieoczekiwane zmiany, deficyt w całym 2018 może być...

foto

Choć podpisano wstępne porozumienie o brexicie, to najtrudniejszy dzień dla funta dopiero przed nami. 11 grudnia porozumienie będzie głosowane w brytyjskim...

giełda

GUS podał wstępny szacunek produktu krajowego brutto. W III kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1% rok do roku wobec 5,4% w analogicznym kwartale...

giełda

Według szacunku flash inflacja CPI w listopadzie spadła do 1,2% r/r (PKO: 1,4% r/r, kons: 1,5% r/r, poprz: 1,8% r/r) i była najniższa od grudnia 2016. Wyrównana...

mieszkanie

Z badania Instytutu Keralla Research na zlecenie firmy faktoringowej NFG wynika, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które sięgają po zewnętrzne finansowanie...

foto

Jutro w Buenos Aires rozpoczyna się szczyt G-20 w atmosferze obaw związanych z amerykańskim protekcjonizmem. Niemniej jednak światowy handel towarami...

foto

Rekord dziesięciolecia jest już bardzo blisko. Od stycznia do września udzielono 160 983 kredyty mieszkaniowe na kwotę 40,2 mld zł. To bardzo blisko...

giełda

Nadwyżka budżetu państwa po październiku wyniosła 6,5 mld zł. O ile w wydatkach nie zostaną wprowadzone nieoczekiwane zmiany, deficyt w całym 2018 może być...

foto

Zaczynają się “gierki” przed weekendowym szczytem G20. Europa nie ma pomysłu na Ukrainę. FED, FOMC, Powell. Wyjątkową symbolikę ma miejsce nadchodzącego...

foto

Polska mogłaby wejść do strefy euro, wprowadzając podobne rozwiązanie jak wcześniej Bułgaria, która zmagała się z hiperinflacją. Tzw. currency board...

foto

Na koniec listopada zaplanowano szczyt G-20. Jednak nie należy spodziewać się pomyślnych skutków rozmów Chiny-USA. D.Trump zmierza ku nowej odsłonie...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła podstawowych stóp procentowych NBP. Wyraźna rewizja w górę ścieżki inflacji CPI w nowej projekcji (na skutek przyjęcia...

foto

O 3,3 proc. mogą wzrosnąć ceny w przyszłym roku, oceniają eksperci NBP. Przede wszystkim z powodu podwyżek opłat za energię elektryczną. Przy takim...

Październikowe odczyty makroekonomiczne, w przeciwieństwie do tych z września, można uznać za dobre. Największym zaskoczeniem dla nas był bardzo dobry...

Po wyraźnie słabszych wrześniowych danych, w październiku konsumenci znów śmielej ruszyli na zakupy. Sprzedaż detaliczna była wyższa niż przed rokiem...

giełda

Sprzedaż detaliczna za październik zaskoczyła pozytywnie rosnąc realnie o 7,8% r/r (kons: 5,9% r/r, PKO: 5,5% r/r) po wzroście o 3,6% r/r we wrześniu...

giełda

Polska będzie w tym roku drugą po Irlandii najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród 34 krajów badanych przez OECD. Niestety, wkrótce nasza pozycja...

giełda

Październikowe dane z gospodarki realnej były wyższe od oczekiwań, wspierane przez większą niż przed rokiem liczbę dni roboczych.Produkcja sprzedana przemysłu...

foto

Dużym problemem gospodarki w perspektywie najbliższych kwartałów jest to, że przedsiębiorcy nadal nie do końca wiedzą, w jakim systemie będą się poruszali...

foto

O 3,3 proc. mogą wzrosnąć ceny w przyszłym roku, oceniają eksperci NBP. Przede wszystkim z powodu podwyżek opłat za energię elektryczną. Przy takim...

giełda

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 3,2% r/r, podobnie jak miesiąc wcześniej (kons. 3,2% r/r, PKO: 3,1% r/r). W październiku liczba...

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 4921,3 zł i było o 7,6 proc. wyższe niż przed rokiem. To największa zwyżka od kwietnia...

foto

W październiku po raz trzeci z rzędu polskie firmy odnotowały spadek zamówień eksportowych, i to najszybszy od sześciu lat. Wiąże się...

foto

Podatnicy mieli już czas przyzwyczaić się do obowiązywania klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obowiązuje ona już od połowy 2016 r...

foto

Według szybkiego szacunku dynamiki PKB za III kwartał roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 5,1 proc. rok do roku, podobnie jak...

giełda

Fala entuzjazmu wywołana wczorajszym ogłoszeniem porozumienia w sprawie Brexitu była przedwczesna. Ostrzeżenia premier Szkocji były pierwszym znakiem...

Realizacja prognoz zakładających nadejście lekkiego spowolnienia w polskiej gospodarce przesuwa się na dalszą przyszłość. Według wstępnego szacunku GUS...

Październikowe dane dotyczące inflacji okazały się wyższe niż 1,7 proc., szacowane wcześniej przez GUS. Ostatecznie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych...

giełda

Wzrost PKB w 3 kwartale wyniósł 5,1% r/r (wobec 5,1% r/r w 2q18, po rewizji). Odnotowany dziś wynik gospodarki w 3 kwartale jest wyższy niż najwyższa...

foto

Polskie firmy utrzymują optymizm związany ze wzrostem obrotów handlowych. Według najnowszego badania HSBC Navigator, aż dziewięć na dziesięć (89 proc.)...

giełda

Publikacja bilansu płatniczego zaskoczyła negatywnie. Utrzymujący się deficyt na rachunku obrotów bieżących (CA;-547 mln EUR we wrześniu vs -582 mln EUR...

giełda

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował wyniki tegorocznych stress-testów przeprowadzonych wśród największych banków w Europie...

giełda

Coraz gorsze perspektywy dla włoskiej gospodarki wyłaniają się z jesiennych prognoz Komisji Europejskiej. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Turcji, gdzie istnieje...

foto

Polskie firmy z niepokojem spoglądają na rozgrywające się na Wyspach wydarzenia związane z finalizacją procesu brexitu. Niemal 30% z nich obawia się zmiany...

Dobrze już było – taki wniosek płynie z najnowszej edycji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Krajowy Rejestr Długów...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła podstawowych stóp procentowych NBP. Wyraźna rewizja w górę ścieżki inflacji CPI w nowej projekcji (na skutek przyjęcia...

SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE