QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

W lipcu NBP odnotował (pierwszy od lutego) deficyt rachunku obrotów bieżących (CA) w wysokości 814 mln PLN. Wynikał on przede wszystkim z pogłębienia deficytu...

foto

Czy na jednym posiedzeniu możliwa jest zarówno obniżka, jak i podwyżka stóp procentowych? Teoretycznie nie, ale jak pokazało życie, na koniec kadencji...

giełda

W sierpniu ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,9% r/r, tj. w takim samym tempie jak w lipcu. Odczyt okazał się nieco wyższy od wstępnego szacunku...

giełda

Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową o 10pb do -0,50% (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%), wprowadzając zgodnie z oczekiwaniami...

giełda

Największe ryzyko, że kontrahent nie zapłaci w terminie za kupiony towar lub raty kredytu jest w relacjach z przedsiębiorcami z Górnego i Dolnego Śląska...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała główne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (referencyjna nadal...

foto

4,5 proc. PKB – w takim tempie według GUS rozwijała się polska gospodarka w II kwartale tego roku. To więcej...

giełda

Banki zaostrzają warunki przyznawania kredytów firmom – szczególnie tym najmniejszym, które tego najbardziej potrzebują. Ograniczenie finansowania...

foto

Indeks nastrojów wśród przedsiębiorców „Busometr” na drugie półrocze 2019 – wyniósł 48,8 punktu (spadek z 55,6 punktów w poprzednim półroczu)...

foto

Ostatnie dni to oprócz utworzenia rządu we Włoszech seria negatywnych informacji rynkowych. Niemcy w dalszym ciągu pokazują słabe dane gospodarcze. Szwajcarzy...

foto

Z uwagi na fakt, iż od ponad 30 lat prowadzę publiczne wystąpienia, z góry jestem w stanie przewidzieć większość pytań zadawanych przez międzynarodową społeczność...

giełda

Dynamiczny rozwój robotyzacji polski przemysł ma dopiero przed sobą, jednak już dziś wiele firm zdaje sobie sprawę, że bez wdrożenia odpowiednich procesów mogą...

giełda

Połowa firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi. 2/3 z nich ostatecznie dostaje przelew, ale na kwotę...

giełda

Amerykański indeks ISM dla sektora przemysłowego w sierpniu spadł do 49,1 pkt. (z 51,2 pkt. w lipcu) i po raz pierwszy od 35 miesięcy znalazł się poniżej neutralnej granicy...

foto

W połowie sierpnia rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskiego rządu na krótko spadła poniżej rentowności obligacji dwuletnich. W przeszłości...

giełda

PMI dla przetwórstwa przemysłowego w Polsce w sierpniu wzrósł do 48,8 pkt, powyżej najwyższej prognozy w konsensusie (wobec 47,4 pkt. w lipcu; PKO: 48,0 pkt..

giełda

Wzrost gospodarczy w II kwartale wyhamował tylko nieznacznie, do 4,5% r/r z 4,7% r/r w 1q19, a odczyt okazał się wyższy od szacunku flash na poziomie 4,4% r/r...

giełda

Według wstępnego szacunku, inflacja CPI spowolniła w sierpniu do 2,8% r/r z 2,9% r/r w czerwcu (PKO: 2,7% r/r, kons.: 2,8% r/r)...

giełda

Według wstępnych danych, światowy impuls kredytowy – pochodna drugiego rzędu globalnego wzrostu kredytów i kluczowy czynnik aktywności gospodarczej...

giełda

Utrzymanie szybkiego tempa rozwoju polskiej gospodarki w długiej perspektywie będzie coraz trudniejsze. Jednak ta wciąż ma potencjał, żeby w nadchodzącym...

foto

Mimo że lipcowe dane odnotowały przyzwoite wzrosty, w większości okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych do 1 pkt proc. Głównym „wygranym” lipca...

foto

Niemcy kosztem wzrostu PKB stabilizują sytuację swojego budżetu. O ile dane z gospodarki mogą wywoływać spore obawy, o tyle zmniejszony deficyt daje naszym...

giełda

W lipcu br. upadłość ogłosiły 44 firmy, czyli o 15,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku liczba upadłości zmniejszyła się o 4,3 proc...

giełda

Nadchodzi gorszy czas dla niemieckiej gospodarki. Po zaskakujących danych o spadku produkcji przemysłowej, który w czerwcu wyniósł 5% w stosunku...

giełda

Z Barometru EFL wynika, że grupa mikro, małych i średnich firm, które obawiają się pogorszenia swojej sytuacji z powodu braku pracowników, jest co kwartał...

giełda

Po raz pierwszy od globalnego kryzysu finansowego w 2008 i 2009 roku wzrośnie niewypłacalność przedsiębiorstw na rynkach rozwiniętych. Według...

foto

Strach przed recesją jest coraz silniejszy. W ciągu dwóch miesięcy aż 15 banków centralnych obniżyło stopy procentowe. Efekty mogą pojawić się...

giełda

Podaż pieniądza M3 w lipcu wzrosła o 9,9% r/r vs 9,3% r/r w czerwcu. Główną przyczyną przyspieszenia jej dynamiki był wzrost depozytów długoterminowych...

giełda

W lipcu 2019 roku w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) opublikowano informację o 74 niewypłacalnych polskich firmach wobec...

giełda

Sprzedaż detaliczna w lipcu przyspieszyła po rozczarowującym odczycie w czerwcu i wzrosła w ujęciu realnym o 5,7% r/r (PKO: 4,1% r/r, kons.: 6,2% r/r), po ustąpieniu...

giełda

Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 5,8% r/r (PKO: 6,9% r/r; kons.: 6,3% r/r; vs -2,7% r/r w czerwcu), potwierdzając, że to negatywne efekty kalendarzowe...

foto

Wzrost inflacyjny polskiej waluty wynosił w lipcu 2,9%, według statystyk GUSu. To więcej niż czerwcowe 2,6%. Taki wzrost zaskoczył analityków...

giełda

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie odbiła w lipcu (7,4% r/r vs 5,3% r/r w czerwcu), wracając w okolice długoterminowego trendu...

foto

Coface prowadzi oceny ryzyka krajów dla ponad 160 państw. Dotyczą one sektora przedsiębiorstw – ocenianych jest więc wiele aspektów związanych z prowadzeniem...

giełda

Finalny odczyt potwierdził, że inflacja CPI wzrosła w lipcu do 2,9% r/r z 2,6% r/r w czerwcu. Struktura odczytu wskazała, że za wzrostem inflacji CPI stały ceny żywności...

giełda

Według najnowszych danych GUS, w pierwszym półroczu 2019 r. polski eksport liczony w euro zanotował wzrost o 4,3% r/r. Jak zauważają eksperci międzynarodowej...

giełda

Z brytyjskim wzrostem gospodarczym jest jak z kozłowaniem piłki: w I kwartale wyniósł 0,5%, przekraczając średnią dla krajów G7, natomiast w II kwartale...

giełda

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących (CA) w czerwcu wyniosła 21 mln EUR (konsensus: 243 mln; PKO:100 mln; wobec 874 mln EUR w maju, po rewizji)...

foto

Niemcy obniżają podatki poprzez częściową likwidację daniny solidarnościowej. Kontynuacja reform wolnorynkowych po wynikach prawyborów w Argentynie...

giełda

Łączna wartość przeterminowanych powyżej 30 dni i 500 zł zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw, widoczna w Rejestrze Dłużników...

foto

Brexit i związana z nim niepewność powoduje, że brytyjska gospodarka nie ma się ostatnio najlepiej. Niewykluczone, że po spadku PKB w drugim kwartale...

foto

Departament Skarbu USA oficjalnie oskarżył Pekin o manipulowanie kursem juana po tym, jak po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2008 r. cena...

giełda

Zamówienia przemysłowe w czerwcu wzrosły o 2,5% m/m, znacznie mocniej od oczekiwań i najsilniej od blisko roku. W całym 2q19 zamówienia w niemieckim przemyśle...

foto

W III kwartale br. nastroje przedsiębiorców w poszczególnych branżach są zróżnicowane. Podczas gdy w poprzednim kwartale we wszystkich branżach...

giełda

Handlowy spór pomiędzy USA i Chinami przeradza się w otwartą wojnę handlową. Wczoraj chińskie ministerstwo handlu potwierdziło wcześniejsze doniesienia i poinformowało...

giełda

W Polsce funkcjonuje ponad 9 tys. targowisk, zdecydowana większość to bazary sezonowe, które pojawiają się przede wszystkim wiosną i latem. Silną stroną...

giełda

W lipcu inflacja wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym. To najwyższy wskaźnik od blisko siedmiu lat. Zdaniem analityka Piotra Kuczyńskiego...

giełda

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA wzrosło w lipcu o 164 tys. (kons.: 162 tys.). Dane za poprzednie dwa miesiące zrewidowano w dół o 41 tys. Dynamika zatrudnienia...

giełda

Wg wstępnego szacunku, inflacja CPI przyspieszyła w lipcu do 2,9% r/r z 2,6% r/r w czerwcu (PKO: 2,9% r/r, kons.: 2,7% r/r). Inflacja jest najwyższa od października 2012...

giełda

Wg wstępnego szacunku, inflacja CPI przyspieszyła w lipcu do 2,9% r/r z 2,6% r/r w czerwcu (PKO: 2,9% r/r, kons.: 2,7% r/r). Inflacja jest najwyższa od października 2012...

giełda

Rynek piwowarski w Polsce pozytywnie wpływa na rozwój lokalnych gospodarek i to nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także społecznym. Dzięki zakupom..

giełda

Subindeks „Barometru EFL” dla mikrofirm na III kwartał br. wyniósł tylko 49,8 pkt. i był niższy aż o 5,8 pkt. w porównaniu do II kwartału. Jest to już trzeci...

foto

Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w czerwcu wyniosła 5,3% r/r wobec 7,7% w maju, Była znacznie niższa...

giełda

Zmieniająca się rzeczywistość rynkowa, kształtowana przez cyberataki, niepewność geopolityczna i napięte stosunki handlowe, wymagają od szefów prywatnych...

giełda

Europejski Bank Centralny nie zmienił wysokości stóp procentowych (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%, depozytowa: -0,40%), zgodnie z oczekiwaniami...

foto

W ostatnim czasie na rynku akcyjnym widzimy osłabienie nastrojów. Wpływ na to ma kilka czynników. Po pierwsze zbyt rozbudzone oczekiwania względem banków...

giełda

Wstępny odczyt wskaźnika PMI dla przetwórstwa i usług strefy euro pokazał pogłębienie spowolnienia gospodarczego na początku 3q19. Nastroje w przetwórstwie...

foto

Krajowy Rejestr Długów ponownie przeanalizował krajowe spółki z Giełdy Papierów Wartościowych. Wnioski? 15% z nich to dłużnicy notowani w KRD...

giełda

Produkcja budowlana i montażowa spadła w czerwcu o 0,7% r/r wobec 9,6% r/r w maju. Dane odsezonowane pokazały, że tylko część z tego spadku można przypisać...

foto

Coraz więcej funduszy private equity (PE) w Europie spodziewa się wzrostu liczby zawieranych transakcji. Trzy czwarte respondentów najnowszej edycji...

foto

Branża budowlana w Polsce zamiast dwucyfrowych wzrostów niespodziewanie pokazała spadek. Rynki na razie przyjęły tę informację spokojnie, ale możemy...

foto

Od początku realizacji pomiarów „Barometr EFL”, czyli od stycznia 2015 roku, zarządzający mikro, małym i średnim biznesem najczęściej finansują swoją...

foto

W I półroczu 2019 r. w oficjalnych sądowych źródłach opublikowano informacje o 503 przypadkach niewypłacalności polskich przedsiębiorstw wobec 511 w I półroczu...

foto

W ubiegłym miesiącu narracja wzrostowa nasiliła się w związku z oczekiwanymi cięciami stóp procentowych i – na pierwszy rzut oka – solidnymi zyskami...

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu (w ujęciu realnym) o 3,7% r/r (PKO: 7,2%; kons: 3,7%), wobec 5,6% r/r w maju. Sprzedaż detaliczna „bazowa”..

foto

Firmy z najsilniejszych gospodarczo województw ponoszą, jak również same generują większe koszty sprzedaży niż przed rokiem. Z kolei firmy z regionów o gospodarczo...

giełda

Produkcja przemysłowa w czerwcu spadła o 2,7% r/r (PKO: 2,7% r/r; kons.: 2,4% r/r; vs 7,7% r/r w maju), co jest najgorszym wynikiem od lipca 2016. Trend..

foto

W nadchodzących miesiącach gospodarka Francji nadal odnotowywać będzie lepsze wyniki niż pozostałe państwa strefy euro, w szczególności Niemcy. Przewidujemy...

giełda

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie wyhamowała w czerwcu do 5,3% r/r (z 7,7% r/r, najsłabiej od lipca 2017)..

foto

76% zadłużonych firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad...

giełda

Finalne dane potwierdziły wstępny szacunek - inflacja CPI w czerwcu wzrosła do 2,6% r/r (z 2,4% r/r w maju) i była najwyższa od listopada 2012. Dynamika cen usług..

giełda

Finalne dane potwierdziły wstępny szacunek - inflacja CPI w czerwcu wzrosła do 2,6% r/r (z 2,4% r/r w maju) i była najwyższa od listopada 2012. Dynamika cen usług..

giełda

Po wyraźnej poprawie nastrojów MŚP w ubiegłym kwartale, optymizm sektora się pogorszył. W III kwartale br. Barometr EFL, wskaźnik monitorujący nastroje...

foto

Po dwóch latach silnego wzrostu, światowa gospodarka znów jest w "czyśćcu" ze względu na globalną niepewność, wojnę handlową między USA a Chinami oraz...

foto

W nadchodzących miesiącach wzrost gospodarczy w strefie euro może zahamować bardziej, niż dotychczas przewidywano. Wyróżniamy sześć podstawowych...

foto

Sytuacja gospodarcza jest coraz trudniejsza. W najbliższych tygodniach przekonamy się na jaką skalę banki centralne będą chciały ratować sytuację...

foto

W ubiegłym miesiącu prognoza makroekonomiczna dla Chin nie uległa większym zmianom. Starania rządu do przekształcenia gospodarki za pośrednictwem...

giełda

Wakacje dla wielu przedsiębiorców oznaczają zwolnienie tempa, dla części to najgorętszy okres biznesowy. Niezależnie od tego, warto zainwestować...

giełda

Indeks PMI dla polskiego przemysłu już od 8 miesięcy znajduje się poniżej neutralnej granicy 50 pkt. W czerwcu spadł do 48,4 pkt. z 48,8 pkt. w maju..

foto

Po tym jak Amerykanie zawiesili wojnę handlową z Chinami, WTO przypomniało, że nie jest to jedyna linia frontu otwartych przez administrację prezydenta...

giełda

Szacunek flash wskazał, że inflacja CPI przekraczała w czerwcu cel inflacyjny po raz pierwszy od listopada 2012. Inflacja przyspieszyła do 2,6% r/r z 2,4% r/r...

giełda

Stany Zjednoczone odnotowały największe straty spośród wszystkich krajów, które obejmuje indeks GTB (Global Trade Barometer). Zaliczyły one spadek perspektyw...

foto

Dynamika produkcji polskiego przemysłu jest największym zaskoczeniem. Pierwszych pięć miesięcy roku było najlepsze od 2011 r. Wynagrodzenia znów...

foto

Co prawda majowe dane nie były aż tak dobre jak te z kwietnia, ale i tak uważamy je za solidne. Oczywiście można by się doszukać słabszych stron, ale mając...

giełda

Podaż pieniądza M3 w maju wzrosła o 9,9% r/r vs 10,4% r/r w kwietniu. Główną przyczyną obniżenia jej dynamiki był spadek tempa wzrostu depozytów i innych...

giełda

Majowe dane pokazały osłabienie zarówno sprzedaży detalicznej jak i produkcji budowlano-montażowej. Wzrost realnej sprzedaży detalicznej spowolnił do 5,6% r/r...

giełda

Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 7,7% r/r (PKO: 8,9% r/r; kons.: 7,7% r/r; vs 9,2% r/r w kwi.). Trend wzrostowy wyhamował do około 6%...

foto

Inflacja, czyli spadek siły nabywczej waluty, w 2019 roku nie przekroczy założeń Banku Centralnego – który liczy na jej utrzymanie w okolicy 2%. To wyższy...

foto

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów...

giełda

Nadwyżka rachunku obrotów bieżących w kwietniu wyniosła 718 mln EUR (kons.: 518 mln EUR; PKO: 583 mln EUR). W ujęciu 12-miesięcznym deficyt rachunku...

giełda

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) utrzymał (de facto) stopy procentowe na niezmienionym poziomie wprowadzając zamiast dotychczasowego przedziału...

giełda

Polska branża leasingowa rośnie jak na drożdżach dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej, która napędza rozwój firm. Przedsiębiorstwa chętnie finansują leasingiem...

foto

Jedynie 2 proc. firm w Polsce ma ustaloną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na minimalnym poziomie dopuszczonym przez ustawodawcę...

foto

Niestety nie możemy powiedzieć, żeby ostatnie gospodarcze dane naszego zachodniego sąsiada wyglądały zachwycająco. Z tego powodu wczorajsze...

foto

Prezydent Donald Trump ostrzega Chiny i Meksyk przed następnymi pakietami sankcji. Zapowiadana skala jest imponująca. Natomiast Unia Europejska rozpoczyna...

giełda

Globalny średni współczynnik obiegu należności (DSO) obniżył się o -1 dzień do 65 dni w 2018 r.Oznacza to, iż firmy są bardziej ostrożne i tak też podchodzą...

giełda

W pierwszym kwartale 2019 r. odnotowano zaskakująco wysoki wzrost wskaźnika rodzimych inwestycji – aż 12,6%. Sytuacja ta zmusiła ekspertów i analityków...

giełda

Według danych flash, inflacja CPI w maju wzrosła do 2,3% r/r z 2,2% r/r w kwietniu. Po tym, jak miesiąc wcześniej inflacja znacząco przebiła oczekiwania...

foto

Włochy stały się pierwszym krajem, któremu grozi procedura nadmiernego długu. Komisja Europejska ocenia, że realizacja wszystkich obietnic...

giełda

Napięta sytuacja na linii USA-Chiny budzi wiele wątpliwości co do przyszłości globalnej wymiany handlowej. W obecnej sytuacji OECD przewiduje spadek poziomu ...

SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...