QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

foto

Dane zza oceanu okazały się słabsze od oczekiwań. Po lepszej passie dla dolara przyszedł czas na słabszy moment. W rezultacie oglądamy spadek wartości...

foto

Zgodnie z oczekiwaniami większości instytucji zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, polskie PKB nie wzrasta tak szybko, jak przewidywano jeszcze rok temu...

giełda

W 2020 r. płaca minimalna ma wynosić 2 600 zł, a średnie wynagrodzenia w małych firmach w 2018 r. wynosiły ok. 3 tys. zł. Największe kłopoty przed małym firmami...

foto

W III kwartale 2019 roku PKB Polski zwiększyło się o 3,9 proc. w ujęciu rocznym. To wprawdzie najwolniejsze...

foto

Po porównaniu nastrojów dotyczących koniunktury w 20 najważniejszych gospodarkach świata okazuje się, że pojawił się powiew optymizmu. W Polsce...

giełda

W październiku inflacja CPI obniżyła się do 2,5% r/r z 2,6% r/r we wrześniu. Odczyt okazał się zgodny ze wstępnym szacunkiem. W oparciu o dostępne dane szacujemy...

giełda

Według szacunku flash wzrost PKB w Polsce (w cenach średnich roku poprzedniego) w 3q19 spowolnił do 3,9% r/r wobec 4,6% r/r w 2q19, wyraźnie silniej od oczekiwań...

giełda

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących (CA) we wrześniu wyniosła 171 mln EUR (PKO: -7 mln EUR; kons: -302 mln EUR). Nadwyżka w obrotach towarowych...

foto

Po wielu kwartałach korzystnych zmian na rynku pracy pojawiają się sygnały nadchodzącego pogorszenia. NBP w swojej kwartalnej projekcji o inflacji uważa...

foto

41% przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że to właśnie podmioty ze sfery publicznej są rzetelne – wynika z badania „Rzetelność branżowa” przeprowadzonego...

giełda

Polska nadwyżka w zagranicznej wymianie handlowej sektora usług prawdopodobnie osiągnie w tym roku 100 mld złotych. To niesamowity sukces naszego kraju...

foto

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce dyktowany jest przede wszystkim dobrymi chęciami i doprowadzeniem w sposób sztuczny do stworzenia państwa...

foto

Niskie inwestycje są zagrożeniem dla przyszłości polskiej gospodarki. W 2020 r. ich dynamika spadnie do bardzo niskiego poziomu, a regres będzie dotyczył...

foto

Obniżenie wieku emerytalnego spowodowało, że mamy bardzo młodych emerytów, a emerytury będą bardzo niskie. Polska gospodarka będzie miała z tego powodu...

foto

Subindeks „Barometru EFL” dla mikrofirm w IV kwartale br. wyniósł tylko 46,7 pkt. i był niższy o 3,1 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału...

foto

Rosnąca zdolność do ekspansji zagranicznej, wysokomarżowe produkty i usługi oraz przyciąganie dobrze wykształconych pracowników to główne czynniki...

giełda

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna 1,50%). RPP przyjęła uchwałę w sprawie zasad...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała główne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (referencyjna nadal...

giełda

Komplet danych wysokiej częstotliwości za 3Q19 sugeruje, że w ubiegłym kwartale wzrost PKB był zbliżony do 4,1% r/r. W 2019 r. cały czas widzimy szanse...

giełda

PMI dla polskiego przemysłu spadł w październiku do 45,6 pkt. (vs 47,8 pkt. we wrześniu). To najgłębszy spadek PMI od ponad 3 lat, a oczekiwano delikatnego...

foto

Spowolnienie tak mocno odczuwane przez niemiecką gospodarkę do Polski jeszcze nie dotarło. Dane dotyczące września pokazują niepokojące tendencje...

giełda

Wstępny szacunek inflacji CPI za październik pokazał, że inflacja powróciła do celu NBP i wyniosła 2,5% r/r (PKO: 2,6% r/r, kons: 2,5% r/r) wobec 2,6% r/r we wrześniu...

foto

Skutki spowolnienia gospodarczego w Niemczech uderzą w pierwszej kolejności w naszą branżę motoryzacyjną. W dalszej kolejności w producentów maszyn...

foto

Polityka luzowania pieniężnego przez banki centralne powoduje wzrost cen metali szlachetnych. Z powodu obaw o recesję ta tendencja powinna się utrzymać...

foto

Ceny będą rosnąć, zwłaszcza żywności. Na początku 2020 r. inflacja zwiększy się do 3,4-3,5 proc. Pierwszy kwartał przyszłego roku będzie szczytowym okresem inflacji w Polsce...

giełda

Po wrześniowym posiedzeniu EBC, po którym Rada EBC ogłosiła szeroki pakiet działań łagodzących politykę monetarną (m.in. cięcie stopy depozytowej, reaktywacja...

foto

We wrześniu dynamika produkcji przemysłowej powróciła w dodatnie rejony. Bardzo dobre dane (najlepsze w tym roku) napłynęły z rynku deweloperskiego...

giełda

W globalnej gospodarce postępuje zsynchronizowane spowolnienie. Prognozy światowego wzrostu gospodarczego są nieustannie rewidowane w dół...

giełda

Podaż pieniądza M3 we wrześniu wzrosła o 9,8% r/r vs 9,9% r/r w sierpniu. Przyspieszyła dynamika depozytów, w szczególności przedsiębiorstw niefinansowych...

giełda

Bank Pekao Gospodarka pod lupą: We wrześniu podaż pieniądza (M3) wzrosła o 9,4% r/r. W ujęciu transakcyjnym (po wyeliminowaniu zmian w wycenie) depozyty gospodarstw...

foto

Prowadzenie działalności gospodarczej zależne jest od wydarzeń społecznych i politycznych na świecie. Dotyczy to nie tylko eksportu i importu...

foto

Budownictwo, usługi wykonawczo-remontowe i transport to trzy nierzetelne branże według przedsiębiorców – wynika z badania „Rzetelność branżowa”, przeprowadzonego...

giełda

Liczba niewypłacalności jest w tym roku bardziej stabilna, mniejsze niż w ubiegłym roku są wahania ich liczby w kolejnych miesiącach. Co więcej – pomimo jak na razie...

foto

Sobotnia porażka Borisa Johnsona w Izbie Gmin może wymusić przesunięcie terminu brexitu o kolejne 3 miesiące. Premier Wielkiej Brytanii jest jednak przekonany...

giełda

Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła słabiej od oczekiwań, realnie o 4,3% r/r (kons.: 6,6% r/r, PKO: 6,2% r/r) po wzroście o 4,4% r/r w sierpniu. W ujęciu...

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu w ujęciu realnym o 4,3% r/r po wzroście o 4,4% r/r w sierpniu – odczyt okazał się znacznie niższy od konsensusu prognoz...

giełda

Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,6% r/r (PKO: 4,6% r/r; kons.: 4,7% r/r; vs -1,3% r/r w sierpniu). Wzrost produkcji odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 5,6% r/r wobec spadku o 1,3% r/r w sierpniu – powyżej konsensusu prognoz rynkowych na poziomie 5,0% r/r...

foto

Zgodnie z przewidywaniami opuszczenie Unii Europejskiej okazało się niezwykle skomplikowanym procesem. Na ostatniej prostej premierowi Wielkiej Brytanii...

giełda

Aktywność inwestorów na rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowej spadła w pierwszym połroczu. Jednak eksperci kancelarii prawnej Wolf Theiss wskazują...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu o 6,6% r/r wobec 6,8% r/r w sierpniu (kons.: 7,1% r/r, PKO: 7,4% r/r). Wzrost zatrudnienia...

giełda

Inflacja bazowa we wrześniu wzrosła do 2,4%, mocniej od oczekiwań (konsensus: 2,3% r/r vs 2,2% r/r w sierpniu) i osiągnęła najwyższy poziom od kwietnia 2012...

giełda

We wrześniu upadłość ogłosiło 49 firm, co oznacza wzrost o 16,7 proc. w porównaniu z sierpniem i zwyżkę o 48,5 proc. wobec września ubiegłego roku. Liczba...

foto

Najnowsza prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie wygląda dla Polaków najlepiej. Raczej nikt nie marzy o tym, żeby przez 4 lata z rzędu ceny...

foto

Światowa gospodarka wzrośnie w tym roku o 3 proc., zamiast oczekiwanych 3,2 proc. Według prognoz MFW w 2020 r. wzrost przyspieszy do 3,4 proc., zamiast...

giełda

MFW obniżył prognozy światowego wzrostu gospodarczego w 2019 do 3,0%, a w 2020 do 3,4% (wobec odpowiednio 3,3% i 3,6% prognozowanych w kwietniu). To piąta...

giełda

Barometr EFL na IV kwartał br. wskazuje, że mikro, małe i średnie firmy kończą 2019 rok z najsłabszymi nastrojami w tym roku. Co więcej, główny...

foto

Zmniejszenie inflacji we wrześniu wynikało z niższej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych. Nadal należy spodziewać się obniżki cen warzyw i mięsa...

giełda

Najnowszy raport NBP o koniunkturze w krajowym sektorze przedsiębiorstw wskazuje na postępujące pogarszanie się średnioterminowych nastrojów wśród krajowych...

foto

Gospodarka nie pozostaje obojętna na życie polityczne kraju. Szczególny wpływ mają na nią okresy wyborcze, które obfitują w nowe wydatki z kasy państwowej...

giełda

Finalne dane o inflacji CPI we wrześniu potwierdziły wyhamowanie dynamiki cen do 2,6% r/r z 2,9% r/r w sierpniu. Według nas inflacja CPI osiągnęła we wrześniu...

giełda

W sierpniu rachunek obrotów bieżących zanotował deficyt w wysokości 606 mln EUR wobec deficytu 797 mln EUR w lipcu. Konsensus prognoz rynkowych zakłada...

foto

Zapowiadane przez bieżącą administrację i jej politycznych oponentów zmiany i reformy, które mają przyciągnąć obywateli do urn, mogą bardzo napiąć...

giełda

Polska awansowała w ostatniej dekadzie do światowej ekstraklasy eksporterów. W obliczu narastających wyzwań strukturalnych i geopolitycznych, utrzymanie...

foto

Dane o koniunkturze napływające z najważniejszych gospodarek światowych są złe. Jeszcze w tym roku odczujemy w Polsce skutki kumulowania się różnych...

giełda

Według wstępnego szacunku, inflacja CPI spowolniła we wrześniu do 2,6% r/r z 2,9% r/r w sierpniu (PKO: 2,5% r/r, kons.: 2,7% r/r). Inflacja sp po raz...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami w październiku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała główne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian...

foto

Światowa gospodarka spowalnia – potwierdzają to słabe dane makroekonomiczne szczególnie widoczne w eurostrefie. Wskaźnik PMI obrazujący stan koniunktury...

foto

Na przełomie roku czeka nas wzrost cen, choć ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się...

giełda

Według wstępnego szacunku, inflacja CPI spowolniła we wrześniu do 2,6% r/r z 2,9% r/r w sierpniu (PKO: 2,5% r/r, kons.: 2,7% r/r). Inflacja spowolniła po raz...

foto

Budżet skarbu państwa na 2020 rok zakłada duże zmiany, dotyczące wynagrodzeń i składek z umów o pracę. Przewidywane reformy zakładają podniesienie pensji...

giełda

PMI dla przetwórstwa przemysłowego w Polsce we wrześniu spadł do 47,8 pkt (wobec 48,8 pkt. w sierpniu; PKO: 48,5 pkt., konsensus: 47,9 pkt.). PMI utrzymuje się...

foto

To już nie tylko gospodarcze spowolnienie. Dane z niemieckiego przemysłu są fatalne. Tam zaczęła się recesja, a Niemcy to najważniejszy polski partner w międzynarodoweji...

giełda

Na wrześniowym posiedzeniu został zgłoszony wniosek o obniżkę stóp procentowych o 25 pb, który został jednak odrzucony przez Radę...

giełda

Końcówka wakacji nie była udana dla polskiego przemysłu. Trudno doszukiwać się jednoznacznie pozytywnych informacji. Do największych rozczarowań można...

giełda

Liczba niewypłacalności jest w tym roku bardziej stabilna, mniejsze niż w ubiegłym roku są wahania ich liczby w kolejnych miesiącach. Co więcej – pomimo jak na razie...

giełda

W sierpniu podaż pieniądza mierzona agregatem M3 wzrosła o 9,9% r/r tj. w takim samym tempie jak lipcu. Po raz pierwszy w historii wartość M3 przekroczyła 1,5 bln PLN...

giełda

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła słabiej od oczekiwań, realnie o 4,4% r/r (kons.: 5,1% r/r, PKO: 7,0% r/r) po wzroście o 5,7% r/r w lipcu. W ujęciu nominalnym...

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu w ujęciu realnym o 4,4% r/r po wzroście o 5,7% r/r w lipcu – poniżej konsensusu prognoz rynkowych (5,3% r/r)...

foto

Tempo wzrostu chińskiej gospodarki jest najniższe od 18 lat. Po tak długiej fazie ekspansji musi przyjść okres gorszej koniunktury. Dla światowej gospodarki...

foto

Czwartek upłynął pod znakiem posiedzeń dwóch ważnych regulatorów. Narodowy Bank Szwajcarii zaskoczył rynki i nie zmienił głównych parametrów swojej polityki...

giełda

Według badań rynkowych, firmy rodzinne stanowią dwie trzecie wszystkich firm na świecie, generują ponad 70% światowego PKB i zapewniają 50–80% miejsc...

giełda

Produkcja przemysłowa w sierpniu spadła o 1,3% r/r (PKO: 0,5% r/r; kons.: 1,6% r/r; vs 5,8% r/r w lipcu). Choć za spadkiem produkcji w głównej mierze stoi efekt...

foto

Pomimo pewnych wątpliwości, które pojawiły się na ostatnią chwilę, FOMC podjął decyzję o obniżce stóp procentowych. Znów trwają spekulacje, czy to...

giełda

„Zlikwiduję firmę i będę po 25 latach szukał etatu” – to jeden z najostrzejszych komentarzy przedsiębiorców do politycznych deklaracji podnoszenia płacy minimalnej...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło o 6,8% r/r wobec 7,4% r/r w lipcu (PKO i konsensus: 6,7% r/r). Dynamika zatrudnienia utrzymała...

giełda

W lipcu NBP odnotował (pierwszy od lutego) deficyt rachunku obrotów bieżących (CA) w wysokości 814 mln PLN. Wynikał on przede wszystkim z pogłębienia deficytu...

foto

Czy na jednym posiedzeniu możliwa jest zarówno obniżka, jak i podwyżka stóp procentowych? Teoretycznie nie, ale jak pokazało życie, na koniec kadencji...

giełda

W sierpniu ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,9% r/r, tj. w takim samym tempie jak w lipcu. Odczyt okazał się nieco wyższy od wstępnego szacunku...

giełda

Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową o 10pb do -0,50% (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%), wprowadzając zgodnie z oczekiwaniami...

giełda

Największe ryzyko, że kontrahent nie zapłaci w terminie za kupiony towar lub raty kredytu jest w relacjach z przedsiębiorcami z Górnego i Dolnego Śląska...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała główne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (referencyjna nadal...

foto

4,5 proc. PKB – w takim tempie według GUS rozwijała się polska gospodarka w II kwartale tego roku. To więcej...

giełda

Banki zaostrzają warunki przyznawania kredytów firmom – szczególnie tym najmniejszym, które tego najbardziej potrzebują. Ograniczenie finansowania...

foto

Indeks nastrojów wśród przedsiębiorców „Busometr” na drugie półrocze 2019 – wyniósł 48,8 punktu (spadek z 55,6 punktów w poprzednim półroczu)...

foto

Ostatnie dni to oprócz utworzenia rządu we Włoszech seria negatywnych informacji rynkowych. Niemcy w dalszym ciągu pokazują słabe dane gospodarcze. Szwajcarzy...

foto

Z uwagi na fakt, iż od ponad 30 lat prowadzę publiczne wystąpienia, z góry jestem w stanie przewidzieć większość pytań zadawanych przez międzynarodową społeczność...

giełda

Dynamiczny rozwój robotyzacji polski przemysł ma dopiero przed sobą, jednak już dziś wiele firm zdaje sobie sprawę, że bez wdrożenia odpowiednich procesów mogą...

giełda

Połowa firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi. 2/3 z nich ostatecznie dostaje przelew, ale na kwotę...

giełda

Amerykański indeks ISM dla sektora przemysłowego w sierpniu spadł do 49,1 pkt. (z 51,2 pkt. w lipcu) i po raz pierwszy od 35 miesięcy znalazł się poniżej neutralnej granicy...

foto

W połowie sierpnia rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskiego rządu na krótko spadła poniżej rentowności obligacji dwuletnich. W przeszłości...

giełda

PMI dla przetwórstwa przemysłowego w Polsce w sierpniu wzrósł do 48,8 pkt, powyżej najwyższej prognozy w konsensusie (wobec 47,4 pkt. w lipcu; PKO: 48,0 pkt..

giełda

Wzrost gospodarczy w II kwartale wyhamował tylko nieznacznie, do 4,5% r/r z 4,7% r/r w 1q19, a odczyt okazał się wyższy od szacunku flash na poziomie 4,4% r/r...

giełda

Według wstępnego szacunku, inflacja CPI spowolniła w sierpniu do 2,8% r/r z 2,9% r/r w czerwcu (PKO: 2,7% r/r, kons.: 2,8% r/r)...

giełda

Według wstępnych danych, światowy impuls kredytowy – pochodna drugiego rzędu globalnego wzrostu kredytów i kluczowy czynnik aktywności gospodarczej...

giełda

Utrzymanie szybkiego tempa rozwoju polskiej gospodarki w długiej perspektywie będzie coraz trudniejsze. Jednak ta wciąż ma potencjał, żeby w nadchodzącym...

foto

Mimo że lipcowe dane odnotowały przyzwoite wzrosty, w większości okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych do 1 pkt proc. Głównym „wygranym” lipca...

foto

Niemcy kosztem wzrostu PKB stabilizują sytuację swojego budżetu. O ile dane z gospodarki mogą wywoływać spore obawy, o tyle zmniejszony deficyt daje naszym...

giełda

W lipcu br. upadłość ogłosiły 44 firmy, czyli o 15,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku liczba upadłości zmniejszyła się o 4,3 proc...

giełda

Nadchodzi gorszy czas dla niemieckiej gospodarki. Po zaskakujących danych o spadku produkcji przemysłowej, który w czerwcu wyniósł 5% w stosunku...

SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Bidroom to holenderska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 rokujako bezprowizyjna hotelowa...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...