QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
KOKTAJL
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

Polska gospodarka wzrosła w 2019 o 4,0% (wobec 5,1% w 2018). Spowolnienie wzrostu gospodarczego nabrało w końcówce roku większego impetu...

giełda

Rosnące koszty wynagrodzeń i energii oraz inne obciążenia, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy sugerują, że w obliczu słabnącego wzrostu...

foto

W I kwartale 2020 subindeks Barometru EFL dla mikroprzedsiębiorców już po raz trzeci spadł, co pogłębiło rekordowo niski poziom w tej grupie. Wartość wskaźnika...

giełda

Opublikowany dziś przez NBP raport o koniunkturze w krajowym sektorze przedsiębiorstw wskazuje na postępujące pogarszanie się nastrojów wśród krajowych...

foto

Największym zagrożeniem dla naszej gospodarki w 2020 r. będzie sytuacja na zagranicznych rynkach. Niestety możliwości dostosowawcze polskich zmniejszy...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 wyraźnie spowolniło w grudniu do 8,3% r/r (wobec 9,4% r/r w listopadzie; PKO: 9,1%; kons.: 9,1%)...

foto

Tak wysokiego tempa wzrostu płacy minimalnej nie wytrzymają firmy z małych miast. Z takich branż, jak gastronomia, hotelarstwo czy turystyka...

foto

Polska po raz pierwszy znalazła się w gronie państw, które sprzedają obligacje rządowe z ujemnym oprocentowaniem. Jednak jest to symboliczny sukces...

giełda

Realna sprzedaż detaliczna w grudniu przyspieszyła do 5,7% r/r z 5,2% r/r w listopadzie (PKO: 5,0% r/r, kons. 5,8% r/r). Sprzedaż w ujęciu nominalnym...

giełda

Z opisu dyskusji (minutes) na styczniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, na którym podstawowe stopy procentowe NBP pozostały bez zmian...

giełda

Styczniowe posiedzenie Rady EBC, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło zmian w polityce pieniężnej. EBC nie podjęło żadnych nowych działań w polityce...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 3,8% r/r wobec wzrostu o 1,4% r/r w listopadzie – wyraźnie poniżej konsensusu prognoz rynkowych na poziomie...

giełda

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w grudniu o 3,8% r/r, słabiej od oczekiwań (PKO: 5,0% r/r, kons.: 6,0% r/r). Przyspieszenie w porównaniu ze wzrostem...

giełda

W trzecim kwartale 2019 roku gospodarka Unii Europejskiej wzrosła o 0,3 proc. kwartał do kwartału, natomiast kraje strefy euro odnotowały...

giełda

Pierwszy w 2020 roku pomiar Barometru EFL wskazuje, że wciąż utrzymują się pesymistyczne nastroje wśród przedstawicieli sektora MŚP. Główny indeks...

giełda

W grudniu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 6,2% r/r z 5,3% r/r w listopadzie, a więc w skali zbliżonej do konsensusu prognoz i naszej...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 6,2% r/r (PKO: 6,3% r/r; konsensus: 6,1% r/r, poprzednio: 5,3% r/r), a zatrudnienie...

foto

Zaplanowane podpisanie "pierwszej fazy" umowy handlowej pomiędzy USA i Chinami dobrze wpłynęło na nastroje inwestorów. D. Trump zapowiedział, że od razu...

giełda

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że od stycznia do września 2019 roku (ostatnie dane) wartość wyleasingowanego sprzętu IT wyniosła ponad 806 mln zł...

giełda

Pogarszają się nastroje gospodarcze, a co za tym idzie zaufanie inwestorów funduszy private equity do rynku. Niemal połowa z nich spodziewa się osłabienia...

giełda

Wciąż rośnie liczba upadłości firm na całym świecie, co wiąże się ze wzrostem ryzyka w eksporcie: taki wniosek płynie z najnowszego Raportu o niewypłacalnościach...

giełda

Największą bolączką dla firm są ciągłe zmiany regulacyjne i podatkowe – podkreśla Konfederacja Lewiatan. W tym roku wyzwaniem...

giełda

Finalne dane potwierdziły, że inflacja CPI w grudniu wyniosła 3,4% r/r (wobec 2,6% r/r w listopadzie). Zaskakująco wysoka dynamika CPI w grudniu (kons: 2,8-2,9%)...

giełda

W listopadzie rachunek obrotów bieżących zanotował zaskakująco wysoką nadwyżkę w wysokości 1457 mln EUR wobec nadwyżki 573 mln EUR w październiku (po korekcie)...

giełda

Inflacja CPI wzrosła w grudniu do 3,4% r/r (PKO: 3,0% r/r, kons.: 2,9% r/r) z 2,6% r/r w listopadzie, osiągając najwyższy poziom od października 2012...

foto

Dane makroekonomiczne, zarówno z Wysp, jak i ze Stanów, rozczarowały. Przemysł Wielkiej Brytanii cierpi z powodu oczekiwania na brexit. Natomiast w USA rynek pracy...

foto

Podatek na napoje słodzone jest najłatwiejszy do wprowadzenia. Czy serki i jogurty również powinny być dodatkowo opodatkowane?

giełda

Australia, najbardziej suchy zamieszkały kontynent na świecie i siedziba tak wrażliwych ekosystemów, jak Wielka Rafa Koralowa, to miejsce szczególnie narażone...

foto

Większość polskich MŚP jest zadowolona z ostatniego roku. Dla 30 proc. był on dobry, a dla 44 proc. raczej dobry – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała na dzisiejszym posiedzeniu stopy procentowe NBP bez zmian (referencyjna nadal na rekordowo...

giełda

Grudniowy odczyt inflacji zaskoczył ekonomistów i obserwatorów rynku znacznie wyższym tempem wzrostu cen niż prognozowano. Najbardziej...

giełda

Inflacja CPI wzrosła w grudniu do 3,4% r/r (PKO: 3,0% r/r, kons.: 2,9% r/r) z 2,6% r/r w listopadzie, osiągając najwyższy poziom od października 2012...

giełda

Dostępne dane wysokiej częstotliwości za 4Q19 oraz prognozy grudniowych odczytów sugerują, że wzrost PKB w ubiegłym kwartale był zbliżony do 3,6% r/r. Rewizja...

foto

W 2019 r. ogłoszono 1 019 postanowień o upadłości i restrukturyzacji firm. To o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym roku ta dynamika wzrośnie do 6 proc...

giełda

Początek roku to dobry moment na omówienie najistotniejszych tematów makroekonomicznych na nadchodzący czas. Poniższa lista nie wyczerpuje...

giełda

PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w grudniu do 48,0 pkt. (z 46,7 pkt. w listopadzie), utrzymując się czternasty miesiąc z rzędu poniżej progu 50 pkt. sygnalizującego...

Wartość zaległości przedsiębiorstw wobec partnerów biznesowych i banków zbliżyła się na koniec III kw. do 31,5 mld zł. Od lipca do września na kontach...

foto

Wzrost cen będzie w I kw. 2020 r. najwyższy od 2012 r. Nie tylko ze względu na podwyżki opłat za energię elektryczną, ale także z powodu wyjątkowo...

giełda

Jaka była kondycja polskiej gospodarki w mijającym roku? Jak radziła sobie złotówka i co może przynieść nadchodzący rok? Jakie są perspektywy...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 nieznacznie przyspieszyło w listopadzie do 9,4% r/r (wobec 9,3% r/r w październiku; PKO: 9,1%; kons.: 9,2%)...

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie w ujęciu realnym o 5,2% r/r po wzroście o 4,6% r/r w październiku – odczyt okazał się wyższy od konsensusu prognoz...

giełda

Wzrost gospodarczy przekraczający 4 proc., dobra koniunktura wśród firm, rosnące wpływy z CIT, spadek szarej strefy i nowe rozwiązania proinwestycyjne – to zdaniem...

giełda

Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 1,4% r/r (PKO: -2,5% r/r; kons.: 0,9% r/r; vs 3,5% r/r w październiku). Wzrost produkcji odnotowano w 19 spośród 34 działów...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 1,4% r/r wobec wzrostu o 3,5% r/r w październiku – powyżej konsensusu prognoz rynkowych na poziomie 0,3% r/r...

giełda

Po roku 2019 - kolejnym bardzo dobrym roku w gospodarce Polski, koniunktura w 2020 r. będzie również dobra, ale wyraźniej zaznaczy się spowolnienie gospodarcze...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w listopadzie o 5,3% r/r (PKO i konsensus: 5,9% r/r, poprzednio: 5,9% r/r), a zatrudnienie o 2,6% r/r...

giełda

W listopadzie dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się do 5,3% r/r z 5,9% r/r w październiku wobec konsensusu prognoz 5,9% r/r. Do niższej...

giełda

Przez cały rok na rynkach inwestycyjnych przeważały spadkowe scenariusze i obawy przed recesją, a mimo to w 2019 roku ogólnoświatowa hossa przyczyniła się...

giełda

Niemcy, spośród głównych rynków strefy euro najbardziej odczują skutki spowolnienia gospodarczego. Według ekspertów Atradius, na koniec 2019 roku PKB...

giełda

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących (CA) w październiku wyniosła 529 mln EUR (PKO: -101 mln EUR; kons: +250 mln EUR). Nadwyżka w obrotach towarowych...

giełda

W listopadzie upadłość ogłosiło 37 firm, a więc mniej o 28,8 proc. w porównaniu z październikiem i o 27,5 proc. mniej niż w listopadzie ubiegłego roku. Liczba...

giełda

Finalne dane o inflacji CPI w listopadzie potwierdziły przyspieszenie dynamiki cen do 2,6% r/r z 2,5% r/r w październiku. Tym samym inflacja wróciła na ścieżkę...

giełda

Obecny wybory powszechne uznano już za najważniejsze od czasu zwycięstwa konserwatystów pod przywództwem Margaret Thatcher w 1979 r. Można...

foto

Większa niepewność i wyższe globalne taryfy celne mają niezwykle negatywny wpływ na handel: w 2019 r. wolumen światowego handlu towarów i usług...

foto

Transformacja gospodarki chińskiej z eksportu w stronę produkcji na rynek wewnętrzny trwa. Bilans handlowy nie jest może bliski zrównoważenia, ale ponownie...

foto

Kolejne dane z niemieckiego przemysłu znów okazują się słabsze od oczekiwań. Rząd Abe Shinzo zaakceptował kolejny gigantyczny projekt stymulacyjny...

giełda

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie, z główną równą 1,50%. ...

giełda

W nowym roku przedsiębiorców czekają kolejne podatkowe zmiany legislacyjne w dokumentowaniu dla celów VAT dostaw towarów pomiędzy państwami...

Aż 1,3 mld zł wynoszą zaległości firm-multidłużników, widniejące w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Multidłużnicy to przedsiębiorstwa, które są winne...

giełda

Saxo Bank opublikował dziś 10 szokujących prognoz na 2020 rok. To szereg mało prawdopodobnych, ale często niedocenianych zdarzeń...

foto

Polską gospodarkę nadal napędza konsumpcja. Natomiast coraz większym zagrożeniem są niewielkie inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw...

foto

Przykładem tego jak kosztowne dla społeczeństwa są populistyczne decyzje są kraje Ameryki Łacińskiej. Waluty trzech państw bardzo osłabły, a koszty obsługi...

giełda

PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w listopadzie do 46,7 pkt. (vs 45,6 pkt. w październiku). Był to trzynasty miesiąc z rzędu, gdy wskaźnik utrzymywał się...

giełda

W ostatnich miesiącach narracja rynku zmieniła się na rzecz stabilizacji gospodarczej w miarę, jak banki centralne zaczęły podejmować szeroko zakrojone...

giełda

Inflacja CPI wzrosła w listopadzie do 2,6% r/r (PKO: 2,7% r/r, kons.:2,6% r/r) z 2,5% r/r w październiku. Inflacja powróciła do trendu wzrostowego po październikowym...

giełda

W 3 kwartale 2019 r. roczne tempo wzrostu PKB obniżyło się do 3,9% z 4,6% w 2Q19 i po raz pierwszy od 4 kwartału 2016 roku było niższe niż 4%. Najniższy od blisko...

giełda

Biorąc pod uwagę strukturę wzrostu w 3q19 (rozczarowujący wzrost konsumpcji, szybszy i głębszy niż zakładaliśmy spadek inwestycji publicznych) oraz...

foto

Najnowsze informacje o polskiej gospodarce nadal są dobre, ale niepokój wywołała sytuacja w budownictwie. Dlatego analitycy z dużym zainteresowaniem czekają...

giełda

W październiku 2019 roku w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) opublikowano informację o 82 niewypłacalnych polskich firmach wobec 101...

foto

Do 56% (65% w 2017 roku) spadł odsetek MŚP wyrażających zaniepokojenie stanem globalnej gospodarki. Niemniej, tylko 20% ankietowanych firm uważa, że...

foto

W październiku ponownie mieliśmy do czynienia z bardzo dobrymi danymi z rynku deweloperskiego. Na wyróżnienie, zwłaszcza w kontekście słabych danych...

Aż 60,5 mln zł długu ma przedsiębiorca-rekordzista wpisany do Krajowego Rejestru Długów. To firma z branży budowlanej działająca w Świętokrzyskiem. Ławka...

giełda

Nie będzie zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS, a to oznacza brak 5 mld zł po stronie dochodowej...

giełda

W październiku podaż pieniądza mierzona agregatem M3 wzrosła o 9,3% r/r po wzroście o 9,4% r/r we wrześniu. Wśród głównych agregatów monetarnych największy...

foto

Płaca minimalna brutto ma wzrosnąć w 2020 r. do 2 600 zł brutto. Wzrost ma być większy niż wcześniej zapowiadano. Średnie wynagrodzenia też będą rosły...

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 4,6% r/r po wzroście o 4,3% r/r we wrześniu (PKO i kons.: 4,1% r/r). Od trzech miesięcy, przy jednym dniu handlowym...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 3,5% r/r wobec wzrostu o 5,6% r/r we wrześniu – wyraźnie powyżej konsensusu prognoz rynkowych na poziomie...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 3,5% r/r wobec wzrostu o 5,6% r/r we wrześniu – wyraźnie powyżej konsensusu prognoz rynkowych na poziomie...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 5,9% r/r (PKO: 6,4% r/r, kons: 6,2% r/r) po wzroście o 6,6% r/r we wrześniu...

giełda

Po 3 kwartałach 2019 r. polskie firmy niefinansowe zatrudniające powyżej 49 pracowników wypracowały wynik netto w wysokości 96,4 mld PLN...

giełda

W październiku dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się do 5,9% r/r z 6,6% r/r we wrześniu wobec konsensusu prognoz 6,2% r/r i naszej prognozy...

foto

Ostatnie dane z Chin pokazują znaczący wpływ wzajemnej wojny celnej na chińską gospodarkę, ale cierpi na niej także amerykański...

giełda

W październiku upadłość ogłosiły 52 firmy, czyli o 6,1 proc. więcej niż we wrześniu, ale o 22,4 proc. mniej w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Liczba...

foto

Gospodarka europejska hamuje i w najbliższych kwartałach będzie mieć problemy z utrzymaniem dodatniego wzrostu...

foto

Dane zza oceanu okazały się słabsze od oczekiwań. Po lepszej passie dla dolara przyszedł czas na słabszy moment. W rezultacie oglądamy spadek wartości...

foto

Zgodnie z oczekiwaniami większości instytucji zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, polskie PKB nie wzrasta tak szybko, jak przewidywano jeszcze rok temu...

giełda

W 2020 r. płaca minimalna ma wynosić 2 600 zł, a średnie wynagrodzenia w małych firmach w 2018 r. wynosiły ok. 3 tys. zł. Największe kłopoty przed małym firmami...

foto

W III kwartale 2019 roku PKB Polski zwiększyło się o 3,9 proc. w ujęciu rocznym. To wprawdzie najwolniejsze...

foto

Po porównaniu nastrojów dotyczących koniunktury w 20 najważniejszych gospodarkach świata okazuje się, że pojawił się powiew optymizmu. W Polsce...

giełda

W październiku inflacja CPI obniżyła się do 2,5% r/r z 2,6% r/r we wrześniu. Odczyt okazał się zgodny ze wstępnym szacunkiem. W oparciu o dostępne dane szacujemy...

giełda

Według szacunku flash wzrost PKB w Polsce (w cenach średnich roku poprzedniego) w 3q19 spowolnił do 3,9% r/r wobec 4,6% r/r w 2q19, wyraźnie silniej od oczekiwań...

giełda

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących (CA) we wrześniu wyniosła 171 mln EUR (PKO: -7 mln EUR; kons: -302 mln EUR). Nadwyżka w obrotach towarowych...

foto

Po wielu kwartałach korzystnych zmian na rynku pracy pojawiają się sygnały nadchodzącego pogorszenia. NBP w swojej kwartalnej projekcji o inflacji uważa...

foto

41% przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że to właśnie podmioty ze sfery publicznej są rzetelne – wynika z badania „Rzetelność branżowa” przeprowadzonego...

giełda

Polska nadwyżka w zagranicznej wymianie handlowej sektora usług prawdopodobnie osiągnie w tym roku 100 mld złotych. To niesamowity sukces naszego kraju...

foto

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce dyktowany jest przede wszystkim dobrymi chęciami i doprowadzeniem w sposób sztuczny do stworzenia państwa...

foto

Niskie inwestycje są zagrożeniem dla przyszłości polskiej gospodarki. W 2020 r. ich dynamika spadnie do bardzo niskiego poziomu, a regres będzie dotyczył...

foto

Obniżenie wieku emerytalnego spowodowało, że mamy bardzo młodych emerytów, a emerytury będą bardzo niskie. Polska gospodarka będzie miała z tego powodu...

foto

Subindeks „Barometru EFL” dla mikrofirm w IV kwartale br. wyniósł tylko 46,7 pkt. i był niższy o 3,1 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału...

foto

Rosnąca zdolność do ekspansji zagranicznej, wysokomarżowe produkty i usługi oraz przyciąganie dobrze wykształconych pracowników to główne czynniki...

SPOTKANIA BIZNESOWE

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...