QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

foto

Wszystko wskazuje na to, że światowa gospodarka będzie zmuszona przywitać się ze swoją starą, lekko już zapomnianą koleżanką – recesją. Niektóre z już...

foto

Obserwując stan gospodarki chińskiej, ekonomiści generalnie przewidują duży, silnie skoncetrowany w czasie spadek tempa wzrostu polskiego, a także....

foto

Obserwując stan gospodarki chińskiej, ekonomiści generalnie przewidują duży, silnie skoncetrowany w czasie spadek tempa wzrostu polskiego, a także....

giełda

Kryzys długu państw europejskich z 2012 r. doprowadził do utworzenia unii bankowej. Kryzys spowodowany koronawirusem z 2020 r. może skłonić UE do podjęcia...

giełda

Rozwój pandemii pozostanie kluczowym tematem dla gospodarki i rynków finansowych. Dla nastrojów bardzo ważne będą m.in. informacje o tempie wzrostu ofiar wirusa...

foto

Lekarstwa na koronawirusa nie wynaleźli, póki co naukowcy, natomiast własną wersję panaceum na światową pandemię zdają się tworzyć Banki Centralne oraz politycy...

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym w ujęciu realnym o 7,3% r/r po wzroście o 3,5% r/r w styczniu (po korekcie) – odczyt okazał się wyraźnie wyższy od konsensusu...

giełda

W lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 7,7% r/r. To konsekwencja podwyższenia płacy minimalnej. Czy byłoby bezpieczniej, gdyby...

giełda

Rząd przedstawił program ratunkowy („Tarcza antykryzysowa") ukierunkowany na wsparcie gospodarki i przeciwdziałanie skutkom koronawirusa. Całkowita...

giełda

Już teraz ograniczenia wprowadzane w stanie epidemicznym przynoszą firmom straty. W oczekiwaniu na rządowy pakiet osłonowy poszczególne segmenty gospodarki...

giełda

Dane z sektora przemysłowego w lutym, po raz kolejny, zaskoczyły pozytywnie. Produkcja sprzedana polskiego przemysłu wzrosła o 4,9% r/r po wzroście o 1,1% r/r w styczniu...

giełda

Firmy nie oczekują zmian w Kodeksie pracy, ułatwiających zwalnianie pracowników. Założenia pakietu antykryzysowego są już znane. Natomiast wiele jest jeszcze...

giełda

Zwiększone gwarancje państwa w pożyczkach dla MŚP, odroczenia spłaty podatków, rekompensaty i dotacje – nie tylko polski rząd intensywnie pracuje nad projektem...

giełda

W ciągu ostatnich kilku dni politycy oferują środki ekonomiczne mające na celu złagodzenie skutków COVID-19. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że państwo...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 7,7% r/r (PKO i konsensus: 6,9% r/r; poprzednio: 7,1% r/r), a zatrudnienie o 1,1% r/r...

giełda

RPP na jednodniowym posiedzeniu obniżyła stopy proc.: referencyjną o 50pb do 1,00%, lombardową o 100pb do 1,50%, redyskonta weksli o 70pb do 1,05%...

giełda

W minionym tygodniu głos zabrali decydenci z poszczególnych krajów, ponieważ środki mające powstrzymać rozwój pandemii mogą kosztować od 0,7 do -3,0 punktu...

giełda

Epidemia koronawirusa spowodowała znaczący spadek obrotów wielu firm. Dodatkowo istotnie wzrosły kursy franka i euro, podbijając raty kredytów w tych walutach...

giełda

W styczniu rachunek obrotów bieżących zanotował wysoką nadwyżkę w wysokości 2265 mln EUR wobec nadwyżki 990 mln EUR w grudniu. Konsensus prognoz rynkowych...

giełda

Wypowiedzi członków RPP, w tym głos A.Glapińskiego wyraźnie zapowiadają obniżkę stóp procentowych, której celem ma być wsparcie gospodarki w obliczu szoku...

giełda

Inflacja CPI w lutym wyniosła 4,7% r/r (PKO: 4,4% r/r, konsensus: 4,4% r/r) vs 4,3% r/r w styczniu (po rewizji z 4,4%). Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy...

giełda

Negatywny wpływ na wzrost gospodarczy rośnie wraz z pozostawaniem cen ropy poniżej 45 USD za baryłkę. W szczególności ucierpią na tym gospodarki...

giełda

Europejski Bank Centralny nie zmienił głównych stóp procentowych oraz utrzymał forward guidance, wprowadził jednak szeroki wachlarz działań, które wspierają...

giełda

Wbrew powszechnej opinii, polityce pieniężnej jeszcze nie brakuje amunicji. EBC może obniżyć stopy procentowe, wdrożyć specjalny program długoterminowych...

foto

Tempo wzrostu chińskiego handlu w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. było najniższe od 2016 r. Spadek ten jest mimo wszystko niewielki...

foto

Odżywa gospodarka Chin i Korei. To pierwsza optymistyczna informacja dla krajów, które są osłabione z powodu tzw. łańcucha dostaw, a wśród nich jest Polska...

giełda

Według najnowszych obliczeń Euler Hermes istniejące środki ograniczające rozprzestrzenianie epidemii Covid-19 już stanowią odpowiednik +0,7 p.p. dodatkowych taryf...

giełda

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował marcowy Raport o inflacji, zawierający wyniki najnowszej projekcji makroekonomicznej opracowanej w Departamencie...

foto

Scenariusz, że z powodu koronawirusa dojdzie do recesji w światowej gospodarce jest nadal realny. Najnowsze indeksy dotyczące chińskiej gospodarki są fatalne...

foto

Wtorkowa obniżka stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu sprawiła, że inwestorzy zaczęli jeszcze bardziej...

foto

Rekordowa inflacja po marcu powinna spadać. Jednak możliwe są też pesymistyczne scenariusze dotyczące wzrostu cen...

foto

VIX, nazywany indeksem strachu, pokazuje jak zmieniają się nastroje inwestorów. Im większa jego wartość, tym gwałtowniejsze będą wahania na rynku. Ostatnio...

giełda

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna: 1,50%). Komunikat po posiedzeniu RPP uległ istotnym zmianom...

foto

Prognozy dla polskiego PKB w 2020 r. są coraz gorsze i będą się jeszcze wielokrotnie zmieniać. Niepewność narasta i możliwe, że wzrost gospodarczy spadnie...

giełda

FOMC obniżył przedział dla stopy Fed funds o 50 pb do 1,00-1,25%. Decyzja zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu FOMC i była jednogłośna, a skala obniżki jest...

giełda

Niskie realne stopy procentowe i wysoka inflacja powodują, że nie opłaca się oszczędzać na bezpiecznych instrumentach, takich jak lokaty. Z tego...

giełda

PMI dla krajowego przemysłu wzrósł w lutym do najwyższego poziomu od sześciu miesięcy tj. 48,2 pkt. z 47,4 pkt. w styczniu (PKO: 48,0 pkt., kons: 47,8 pkt.)...

foto

Jeśli obecny stan nadzwyczajny w chińskiej gospodarce potrwa dłużej, sytuacja wielu polskich firm wykorzystujących komponenty z Chin może stać się bardzo zła...

giełda

Wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła na koniec 2018 r. 92,5 mld PLN. Według raportu „Zagraniczna ekspansja inwestycyjna polskich...

foto

Spowolnienie gospodarcze nie przekreśla szans na realizację budżetu państwa bez deficytu w 2020 r. Wzrost inflacji będzie podbijał nominalne dochody ministra...

giełda

Wzrost gospodarczy w 4q19 wyhamował do 3,2% r/r z 3,9% r/r w 3q19. Dane potwierdziły to, co przypuszczaliśmy wcześniej: zaskakująca struktura wzrostu...

giełda

Pod koniec 2019 r. konsensus na 2020 r. brzmiał: akcje rynków wschodzących będą odnotowywać świetne wyniki w efekcie spadku indeksu dolara, złagodzenia...

giełda

W nadchodzących latach konsumenci mogą spodziewać się wzrostu cen pojazdów. Związane to jest z m.in. wprowadzonymi regulacjami prawnymi, zmianami...

foto

Najnowsze dane dotyczące sprzedaży samochodów na największych rynkach na świecie są bardzo pesymistyczne. Kłopoty tej branży zaczną się przenosić...

foto

Styczniowe dane z polskiej gospodarki wpisały się w oczekiwania co do wolniejszego wzrostu w całym 2020 r. Dane z poszczególnych sektorów nie zaskakiwały...

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o 3,4% r/r (PKO i kons: 4,4% r/r) po wzroście o 5,7% r/r w grudniu. Wyhamowanie sprzedaży w porównaniu z poprzednim...

foto

O niskiej inflacji musimy zapomnieć. W każdym miesiącu tego roku będzie wyższa od celu inflacyjnego. Najważniejszą przyczyną jest bardzo wysoki wzrost...

giełda

Z opisu dyskusji (minutes) na lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wynika, że w ocenie większości członków RPP stopy procentowe NBP powinny pozostać...

foto

Czasem może się wydawać, że gospodarka chińska nie stosuje tych samych reguł, co gospodarki większości państw na świecie. Teraz właśnie Bank Chin postanawia...

giełda

Na koniec I kwartału można spodziewać się wyraźnego wyhamowania tempa wzrostu PKB w Chinach, do czego przyczynią się m.in. problemy...

giełda

Rządowi będzie trudno obronić zrównoważony budżet. Ta obrona może się skończyć już przed II turą wyborów prezydenckich, jeżeli do niej dojdzie i pojawią się...

giełda

W styczniu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 7,1% r/r z 6,2% r/r w grudniu, a więc w skali zbliżonej do konsensusu prognoz (7,0% r/r)...

foto

Przed nami sesja wypełniona wieloma istotnymi odczytami. Polski rynek pracy, brytyjska i amerykańska inflacja. A na kolację “minutki” FOMC...

giełda

Zagrożeń w gospodarce przybywa. Konsumpcja słabnie, a z inwestycjami przedsiębiorstw jest jeszcze gorzej. Firmy prywatne inwestują niechętnie...

foto

Narastające ryzyko recesji spowoduje presję, aby osłabić tempo walki o pozytywne zmiany klimatyczne. Najwięksi truciciele zyskają argumenty na swą obronę...

giełda

Ponad połowa jednoosobowych firm, które rozpoczęły działalność w 2019 r. i w tym samym roku zostały wpisane do Krajowego Rejestru Długów, była już w nim wcześniej...

giełda

Rachunek obrotów bieżących (CA) odnotował w grudniu nadwyżkę na poziomie 990 mln EUR (PKO: -192 mln EUR; kons: -521 mln EUR). To pierwsza nadwyżka...

foto

Działania monitorujące przeprowadzone przez ekspertów z Euler Hermes wskazują rekordowe poziomy liczby poważnych przypadków niewypłacalności i ich ciężaru...

giełda

Wzrost polskiego eksportu ma szansę na ożywienie w nadchodzących miesiącach – twierdzą ekonomiści Banku Pekao S.A. W swojej najnowszej analizie wskazują...

giełda

Według wstępnych danych GUS rok 2019 zakończył się dla Polski nadwyżką w handlu zagranicznym w wysokości 7,9 mld zł (1,8 mld euro). To znaczące odbicie...

foto

Wybuch epidemii koronawirusa, poza ewidentnym wpływem na Chiny oddziałuje również na resztę świata. W ocenie Euler Hermes, recesja w sektorze...

giełda

Oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski w 2019 r. zostało potwierdzone. Realny PKB wzrósł o +4.0% w roku jako całości, co oznacza spadek...

giełda

Tradycyjnie styczniowe dane z rynku pracy mocno zaskakują. Coroczna rewizja próby przedsiębiorstw# powoduje w styczniu znaczące przesunięcia w danych o zatrudnieniu...

foto

Rok 2019 charakteryzował się rekordową wysoką niepewnością i dwiema recesjami. Jednak recesji o szerszym zakresie udało się uniknąć dzięki szybkiej...

foto

Dane z Niemiec pokazują, że gospodarka europejska ma wyraźną zadyszkę, z drugiej strony Amerykanie pokazują kolejne bardzo dobre dane z tamtejszego rynku...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała na dzisiejszym posiedzeniu stopy procentowe NBP bez zmian (referencyjna nadal na rekordowo...

giełda

W oparciu o dane roczne szacujemy, że w 4Q19 wzrost PKB obniżył się w okolice 3,0% r/r z 3,9% r/r w 3Q19. Inwestycje zwiększyły się o ok. 7,2% r/r, konsumpcja...

giełda

PMI dla polskiego przemysłu spadł w styczniu do 47,4 pkt. (z 48,0 pkt. w grudniu), utrzymując się 15. miesiąc z rzędu poniżej neutralnego progu 50 pkt...

giełda

Wbrew opinii niedźwiedzi nie uważamy, że koronawirus przyczyni się do dłuższego spowolnienia lub istotnej korekty na rynku. Wiele wskazuje na to, że wzrost...

giełda

31 stycznia 2020 r. rozpoczął się okres przejściowy, który do 31 grudnia 2020 r. daje czas na wypracowanie ostatecznej umowy handlowej między Unią Europejską...

giełda

Polska gospodarka w ubiegłym roku wzrosła o 4 proc. w ujęciu rocznym – wynika ze wstępnych danych GUS. Ten wynik plasuje nas w unijnej czołówce...

giełda

W bieżącym stuleciu niewątpliwie poczyniliśmy znaczące postępy w kontekście wielu wyzwań. Globalizacja, wolne rynki i zaawansowane technologie dla niektórych...

giełda

Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że w 2019 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki wyhamowało do 4,0% z 5,1% odnotowanych w roku 2018. W oparciu o dane...

giełda

Polska gospodarka wzrosła w 2019 o 4,0% (wobec 5,1% w 2018). Spowolnienie wzrostu gospodarczego nabrało w końcówce roku większego impetu...

giełda

Rosnące koszty wynagrodzeń i energii oraz inne obciążenia, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy sugerują, że w obliczu słabnącego wzrostu...

foto

W I kwartale 2020 subindeks Barometru EFL dla mikroprzedsiębiorców już po raz trzeci spadł, co pogłębiło rekordowo niski poziom w tej grupie. Wartość wskaźnika...

giełda

Opublikowany dziś przez NBP raport o koniunkturze w krajowym sektorze przedsiębiorstw wskazuje na postępujące pogarszanie się nastrojów wśród krajowych...

giełda

W 2019 roku w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) opublikowano informację o 977 niewypłacalnych firmach wobec 990 w 2018 roku...

foto

Największym zagrożeniem dla naszej gospodarki w 2020 r. będzie sytuacja na zagranicznych rynkach. Niestety możliwości dostosowawcze polskich zmniejszy...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 wyraźnie spowolniło w grudniu do 8,3% r/r (wobec 9,4% r/r w listopadzie; PKO: 9,1%; kons.: 9,1%)...

foto

Tak wysokiego tempa wzrostu płacy minimalnej nie wytrzymają firmy z małych miast. Z takich branż, jak gastronomia, hotelarstwo czy turystyka...

foto

Polska po raz pierwszy znalazła się w gronie państw, które sprzedają obligacje rządowe z ujemnym oprocentowaniem. Jednak jest to symboliczny sukces...

giełda

Realna sprzedaż detaliczna w grudniu przyspieszyła do 5,7% r/r z 5,2% r/r w listopadzie (PKO: 5,0% r/r, kons. 5,8% r/r). Sprzedaż w ujęciu nominalnym...

giełda

Z opisu dyskusji (minutes) na styczniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, na którym podstawowe stopy procentowe NBP pozostały bez zmian...

giełda

Styczniowe posiedzenie Rady EBC, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło zmian w polityce pieniężnej. EBC nie podjęło żadnych nowych działań w polityce...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 3,8% r/r wobec wzrostu o 1,4% r/r w listopadzie – wyraźnie poniżej konsensusu prognoz rynkowych na poziomie...

giełda

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w grudniu o 3,8% r/r, słabiej od oczekiwań (PKO: 5,0% r/r, kons.: 6,0% r/r). Przyspieszenie w porównaniu ze wzrostem...

giełda

W trzecim kwartale 2019 roku gospodarka Unii Europejskiej wzrosła o 0,3 proc. kwartał do kwartału, natomiast kraje strefy euro odnotowały...

giełda

Pierwszy w 2020 roku pomiar Barometru EFL wskazuje, że wciąż utrzymują się pesymistyczne nastroje wśród przedstawicieli sektora MŚP. Główny indeks...

giełda

W grudniu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 6,2% r/r z 5,3% r/r w listopadzie, a więc w skali zbliżonej do konsensusu prognoz i naszej...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 6,2% r/r (PKO: 6,3% r/r; konsensus: 6,1% r/r, poprzednio: 5,3% r/r), a zatrudnienie...

foto

Zaplanowane podpisanie "pierwszej fazy" umowy handlowej pomiędzy USA i Chinami dobrze wpłynęło na nastroje inwestorów. D. Trump zapowiedział, że od razu...

giełda

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że od stycznia do września 2019 roku (ostatnie dane) wartość wyleasingowanego sprzętu IT wyniosła ponad 806 mln zł...

giełda

Pogarszają się nastroje gospodarcze, a co za tym idzie zaufanie inwestorów funduszy private equity do rynku. Niemal połowa z nich spodziewa się osłabienia...

giełda

Wciąż rośnie liczba upadłości firm na całym świecie, co wiąże się ze wzrostem ryzyka w eksporcie: taki wniosek płynie z najnowszego Raportu o niewypłacalnościach...

giełda

Największą bolączką dla firm są ciągłe zmiany regulacyjne i podatkowe – podkreśla Konfederacja Lewiatan. W tym roku wyzwaniem...

giełda

Finalne dane potwierdziły, że inflacja CPI w grudniu wyniosła 3,4% r/r (wobec 2,6% r/r w listopadzie). Zaskakująco wysoka dynamika CPI w grudniu (kons: 2,8-2,9%)...

giełda

W listopadzie rachunek obrotów bieżących zanotował zaskakująco wysoką nadwyżkę w wysokości 1457 mln EUR wobec nadwyżki 573 mln EUR w październiku (po korekcie)...

giełda

Inflacja CPI wzrosła w grudniu do 3,4% r/r (PKO: 3,0% r/r, kons.: 2,9% r/r) z 2,6% r/r w listopadzie, osiągając najwyższy poziom od października 2012...

foto

Dane makroekonomiczne, zarówno z Wysp, jak i ze Stanów, rozczarowały. Przemysł Wielkiej Brytanii cierpi z powodu oczekiwania na brexit. Natomiast w USA rynek pracy...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE