QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

Kwietniowe dane GUS potwierdzają silne ożywienie w polskim przemyśle, którego produkcja wzrosła o 9,3 proc. To wynik nieznacznie słabszy niż się spodziewano...

foto

W tym roku polski PKB powinien wzrosnąć o 4,1 proc. Tempo wzrostu będzie jednak spadać w kolejnych kwartałach, w ocenie Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych...

giełda

Dane z przemysłu i budownictwa za kwiecień potwierdziły, że marcowe efekty jednorazowe ustąpiły. Produkcja przemysłowa zwiększyła się o 9,3% r/r...

giełda

W centrum uwagi pozostają Włochy. Ruch 5 Gwiazd i Liga mają dziś przedstawić Prezydentowi skład nowego rządu. W piątek partie opublikowały...

stacja benzynowa

W kwietniu 2018r. w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) opublikowano informacje o 76 przypadkach niewypłacalności...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w kwietniu o 7,8% r/r (PKO i konsensus 7,2% r/r vs 6,7% r/r w marcu). Był to najsilniejszy wzrost...

giełda

Obrazy humanitarnego dramatu i ogromnej zapaści gospodarczej Wenezueli w niedzielę przegrają z propagandową machiną prezydenta Maduro. Wybory, tylko z pozoru...

foto

W I kw. br. polski PKB wzrósł o 5,1 proc.. Są to dane wstępne GUS, pod koniec maja dowiemy się co przyśpiesza wzrost gospodarczy, ale na pewno nie są to inwestycje...

giełda

Barometr EFL za II kwartał 2018 roku wyraźnie wskazuje, że kondycja sektora MŚP w Polsce poprawia się. Po trzech kolejnych spadkach wskaźnika...

Według szybkiego szacunku GUS, w pierwszym kwartale nasza gospodarka rosła w tempie 5,1 proc., a więc zdecydowanie wyższym niż się spodziewano...

giełda

Oczekujemy, że dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu krajowy wzrost gospodarczy w 1 kwartale osiągnął cykliczny szczyt (PKO: 5,3% r/r, konsensus: 4,8% r/r)...

foto

Według najnowszych danych GUS wartość polskiego eksportu w I kw. 2018 r. (liczona w euro) wzrosła o 3,7% r/r, a import o 6,9% r/r. Na drugim miejscu...

foto

Ponad 30% przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy klimat ekonomiczny w Polsce nie sprzyjał prowadzeniu działalności, a ponad 13%...

W pierwszym kwartale 2018 roku tempo wzrostu wynagrodzeń nieznacznie spadło. To prawdopodobnie jedynie chwilowy zastój, po którym nadejdzie przyspieszenie...

foto

Eurostat podaje, że w Polsce bezrobocie wynosi 4,4 proc. Natomiast według GUS wynosi 6,6 proc. W obu przypadkach są to dane za marzec. Skąd tak duże różnice?

foto

Kwiecień był dobrym miesiącem dla inwestorów giełdowych, ale z wyłączeniem Polski. Słabość warszawskiej giełdy oznacza, że w finansowaniu inwestycji firm...

giełda

Inflacja CPI w USA najprawdopodobniej wzrosła w kwi. do 2,5% r/r. Choć w dużym stopniu odpowiadać za to będą m.in. rosnące ceny paliw, to inflacja bazowa...

giełda

W obliczu braku istotnych danych z Polski (poza piątkową publikacją przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej w 1q, która zweryfikuje czy silne...

foto

Polską gospodarkę charakteryzuje wysoki wzrost wynagrodzeń, związany z niską stopą bezrobocia, i wysoka dynamika konsumpcji prywatnej.Największym...

giełda

Inflacja CPI wzrosła w kwietniu do 1,6% r/r (PKO: 1,6% r/r, kons.: 1,5% r/r) z 1,3% r/r w lutym, wracając po 2 miesiącach do dopuszczalnego przedziału odchyleń...

foto

Branża, która będzie generować najwyższe wzrosty w najbliższych latach, to ICT, która jest związana z wszystkimi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi...

Który sposób finansowania bieżącej działalności jest najlepszy? Wydawać by się mogło, że odpowiedź „najtańszy” jest oczywista. Tymczasem z badania NFG...

foto

Orlen połączony z Lotosem to nie jedyny pomysł stworzenia championa narodowego. Może dojść do połączenia czterech koncernów energetycznych...

giełda

Z punktu widzenia wydarzeń makro bieżący tydzień będzie daleki od atmosfery długiego weekendu. W centrum uwagi znajdzie się Fed, który choć nie podniesie...

stacja benzynowa

Euler Hermes zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. W I kwartale w oficjalnych źródłach opublikowano informacje o 260 przypadkach...

Według najnowszych danych GUS, sytuacja w polskiej gospodarce wciąż jest bardzo korzystna, ale widać już, że bardzo dobre wyniki osiągnięte w ubiegłym...

giełda

Dla polskiej gospodarki zdrowsza byłaby 2 proc. inflacja, czyli wyższa niż w ostatnich miesiącach. Duża dynamika wzrostu wynagrodzeń nie wywołała...

giełda

Odczyty makroekonomiczne za marzec 2018 r. były generalnie niższe niż w pierwszych dwóch miesiącach roku, ale można je uznać za dobre. Na plus zasłużyła sprzedaż...

giełda

276 proc. PKB, czyli niespełna 5 bln zł - tyle wynoszą zobowiązania emerytalno-rentowe państwa wobec obywateli. Chociaż wartość szokuje, to nie ma...

Mimo wprowadzenia częściowego zakazu handlu w niedziele, w marcu sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 9,2 proc. Ostatnio tak silną zwyżkę zanotowano w styczniu...

Marcowe dane o produkcji przemysłowej okazały się wyraźnie słabsze niż się spodziewano, z kolei budownictwo utrzymuje dość wysokie tempo wzrostu...

giełda

Marcowe wyniki przemysłu i budownictwa w dużej mierze odzwierciedlać będą mniej korzystny niż przed rokiem układ kalendarza. W konsekwencji spodziewamy się...

giełda

Szybki wzrost PKB, podwyżki wynagrodzeń i kiełkujące inwestycje wskazują na dobrą kondycję polskiej gospodarki. Jednak deficyt w handlu zagranicznym jest...

giełda

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w marcu utrzymała się na poziomie 3,7% r/r (PKO i konsensus: 3,7% r/r), a wzrost płac był zbliżony do obserwowanego...

foto

W marcu inflacja wyniosła jedynie 1,3 proc. w ujęciu rocznym i było to najwolniejsze tempo od grudnia 2016 roku – pierwszego miesiąca ze wzrostem cen...

foto

Lepsza koniunktura gospodarcza nie poprawia dyscypliny płatniczej firm – uważa 47 proc. przedsiębiorców i jest ich nieznacznie więcej niż uznających...

Paweł Grubiak

Azja to 48 krajów, zamieszkałych przez 4,5 mld ludności – co oznacza ogromny potencjał konsumpcyjny. Analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego...

foto

Polscy eksporterzy korzystają z dobrego otoczenia gospodarczego na rynkach światowych. Obserwujemy przyspieszenie globalnego wzrostu...

foto

Czy druga połowa kwietnia przyniesie ożywienie na giełdach, także na warszawskiej? Marzec pod tym względem nie spełnił oczekiwań, spowodowane to było obawami...

giełda

W tym tygodniu rynkowe nastroje w dużo większym stopniu niż publikacje danych makro determinować będą: geopolityka (po ataku odwetowym USA w Syrii zapowiedziano...

Główny Urząd Statystyczny potwierdził swoje wcześniejsze szacunki, według których inflacja w marcu wyniosła 1,3 proc. Ten zaskakująco niski poziom dość...

giełda

Koszt ubezpieczenia polskiego długu spada do poziomów niewidzianych od 10 lat. Dodatkowo niższa od oczekiwań inflacja powoduje, że rentowności obligacji wyraźnie się...

foto

Z pozoru ostatnie dane o inwestycjach przedsiębiorstw były bardzo dobre. Jednak okazuje się, że to był wzrost dotyczący sektora publicznego i firm...

foto

W 2017 r. PKB Francji wyniósł 2% w ujęciu rok do roku, co stanowi największy wzrost od 2011 r. W 2018 r. tempo wzrostu powinno się utrzymać: większość...

giełda

Rozszerza się konflikt handlowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Obie strony w ostatnich godzinach licytują się zapowiedziami wprowadzenia ceł...

foto

Sytuacja na rynku pracy w Polsce będzie coraz trudniejsza. Będziemy w najgorszej sytuacji wśród 35 wysokorozwiniętych państw demokratycznych...

Według wstępnych szacunków GUS inflacja w marcu wyniosła jedynie 1,3 proc. To kolejny zaskakująco niski odczyt, po tym jak w lutym spadła z 1,9 do 1,4 proc...

Utrzymanie marcowego PMI dla polskiego przemysłu na poziomie identycznym jak miesiąc wcześniej, czyli 53,7 punktu, sugeruje wyhamowanie trwającej...

giełda

PMI dla polskiego przemysłu utrzymał się w marcu na niezmienionym poziomie (53,7 pkt.; PKO: 53,5 pkt; konsensus: 53,1 pkt.) sygnalizując dalszy silny wzrost...

foto

Polska gospodarka rosła szybko w 2017 r., głównie dzięki dobrej koniunkturze europejskiej. Teraz z Europy napływają coraz mniej optymistyczne sygnały...

foto

W styczniu wynagrodzenia wzrosły o 7,1 proc. licząc rok do roku, a w lutym o 6,8 proc. Stąd w lutym średnie wynagrodzenie to 4 599 zł. Kiedy przekroczy granicę...

foto

Wyraźne na początku tego roku nadzieje na reflację okazały się krótkotrwałe pomimo obaw o wojnę handlową. W państwach G7 średnia inflacja była w ubiegłym...

giełda

Wskaźnik ESI dla strefy euro pokaże (w ślad za ubiegłotygodniowymi odczytami koniunktury), że europejska gospodarka znajduje się blisko punktu...

foto

Co drugi Polak jest zdania, że na wejściu do strefy euro i wprowadzeniu w naszym kraju wspólnej waluty stracą rodzime firmy. Pozytywny wpływ zakłada dopiero...

giełda

Przedświąteczny tydzień zdominują wstępne odczyty inflacji w Europie, które potwierdzą, że jej ostatnie spadki były jedynie przejściowe. Dane z Niemiec...

foto

Wskaźniki obrazujące koniunkturę w polskim biznesie potwierdzają, że przedsiębiorstwa notują coraz lepsze wyniki. W 2017 r. firmy zwiększyły wynik finansowy...

Sprzedaż detaliczna w lutym była wyższa niż przed rokiem o 7,9 proc. Dane GUS okazały się minimalnie gorsze niż spodziewali się analitycy i nieznacznie niższe...

giełda

Dzisiejsze posiedzenie FOMC prawdopodobnie przyniesie „gołębią podwyżkę” stóp procentowych w USA o 25 pb. Będzie to pierwsze decyzyjne posiedzenie pod sterami...

giełda

Dzięki samorządom terytorialnym wzrosły inwestycje w Polsce. I jeszcze przyśpieszą bo mamy rok wyborczy. Natomiast polskie firmy robią to niechętnie...

stacja benzynowa

Zaplanowane od przyszłego roku zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe budzi obawy zwłaszcza dużych firm, mimo to większość...

stacja benzynowa

W lutym w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) opublikowano informacje o 76 przypadkach niewypłacalności przedsiębiorstw...

foto

Według najnowszej projekcji NBP ceny żywności mają wzrosnąć w 2018 r. o 3,3 proc., w kolejnych latach ten wzrost będzie niższy. Natomiast niska w tym roku...

W lutym produkcja przemysłowa wzrosła o 7,4 proc., a budowlano-montażowa zanotowała wzrost o 31,4 proc. Analitycy spodziewali się obniżenia...

Rozgrzany rynek pracy w lutym zanotował wyraźnie mniejszą dynamikę. Z danych GUS wynika, że liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw (dane obejmują firmy...

foto

Większość firm optymistycznie ocenia swoje perspektywy w najbliższym czasie. 51 proc. spodziewa się wzrostu rentowności swoich firm na przestrzeni 6 miesięcy...

foto

Rok 2018 zaczęliśmy z liczbą wolnych miejsc pracy w firmach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynoszącą 117,8 tys. W porównaniu z IV...

Zaskakująco niska, wynosząca w lutym zaledwie 1,4 proc. inflacja, nie powinna usypiać czujności. To efekt bardzo wysokiej bazy odniesienia z lutego ubiegłego...

giełda

Nowy rok w najlepszych nastrojach rozpoczęły średnie firmy – odczyt „Barometru EFL” dla tej grupyw I kwartale był najwyższy w całym sektorze MŚP...

Deklaracje, jakie usłyszeliśmy po marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wywarły wpływ nie tylko na przewidywania ekonomistów i analityków...

foto

Jak wynika z najnowszych danych GUS IV kw. 2017 r. PKB był realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z IV kw. 2016 r., wobec 2,7% w analogicznym...

Wszystko wskazuje na to, że stopy procentowe pozostaną na rekordowo niskim poziomie nie tylko w tym roku, ale prawdopodobnie także przez większą...

giełda

Dynamika inwestycji publicznych będzie najprawdopodobniej najwyższa w 2018 r. W II półroczu 2018 r. i 2019 roku będziemy mogli zaobserwować spadkową fazę...

giełda

Najszybsze tempo wzrostu gospodarczego mamy już za sobą. Konsumpcja już nie będzie tak rosnąć, ale stanie się to z inflacją. Ten rok będzie jeszcze dobry...

giełda

Odczyt PMI polskiego przemysłu za luty 2018 r. wyniósł 53,7, co z jednej strony było wynikiem najniższym od czterech miesięcy (dla porównania w styczniu...

giełda

Mikro, małe i średnie firmy, które w bieżącej działalności wspierają się zewnętrznym finansowaniem najczęściej robią to z dwóch głównych powodów...

Potwierdziły się wstępne szacunki GUS dotyczące polskiej gospodarki. PKB wzrósł w czwartym kwartale 2017 r. o 5,1 proc., a więc najmocniej od sześciu lat...

Mimo silnego wzrostu dochodów i rekordowo dobrej sytuacji na rynku pracy, oszczędności w bankach i kredytów przybywa najwolniej od lat. Banki...

foto

Konstrukcja programu 500 plus nie promuje zatrudnienia, a ostatnie dane GUS sugerują nawet, że może ona sprzyjać wzrostowi bierności zawodowej. Prawdopodobnie...

Wyliczane przez Główny Urząd Statystyczny wskaźniki nastrojów konsumentów osiągają poziom najwyższy w historii tego typu badań. To oczywisty...

Po lekkiej grudniowej zadyszce, styczeń przyniósł bardzo wysoką dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Ta ostatnia wzrosła najmocniej...

stacja benzynowa

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności w styczniu. W pierwszym...

giełda

Wyniki polskiej gospodarki pozytywnie zaskakują analityków, nasila się tylko jedno poważne zagrożenie. To sytuacja na rynku pracy i coraz szybszy wzrost...

giełda

Problemy z nieterminowymi płatnościami firm w Polsce w IV kwartale 2017 roku były najmniejsze od stycznia 2009 roku - tak wynika z badania „Portfel należności polskich...

Sięgający 5,1 proc. w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrost PKB to najlepszy wynik od czwartego kwartału 2011 r. Będzie on trudny do powtórzenia nie tylko...

foto

Tylko 27 proc. przedsiębiorców jest konsekwentnych w stosowaniu sankcji wobec firm, które nie płacą im za towary i usługi. Mimo że zapowiadają podjęcie...

giełda

Zwiększenie mocy produkcyjnych oraz zakup nowych technologii lub sprzętu – to najczęściej deklarowane przez polskie firmy plany związane z inwestycjami...

O wpływie światowych tendencji na krajowe ceny żywności mogliśmy się boleśnie przekonać w ostatnich kilkunastu miesiącach w przypadku masła i jaj, choć...

Rosnąca skala polskiej wymiany handlowej przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania krajowych firm na obsługę transakcji walutowych. W tym segmencie...

foto

Transakcje nieruchomościowe w roku 2017 osiągnęły rekordową kwotę EUR 4.8 mrd, ze zwyżką ok. 5% w stosunku do poprzedniego roku...

giełda

Według analityków PKO BP wśród licznych zaplanowanych na ten tydzień posiedzeń banków centralnych najistotniejsze będzie posiedzenie krajowej RPP...

foto

Europejskie przedsiębiorstwa od wielu lat są znane z nadmiernego zadłużania się w instytucjach bankowych. Ale od 21 lipca będą mogły znacznie łatwiej...

foto

Eksperci są podzieleni co do tego, czy stopy procentowe wzrosną już w tym roku, czy dopiero w następnym. Tym większym zaskoczeniem jest wypowiedź jednego...

foto

W polskiej gospodarce nadal wyraźny jest trend rosnący. Jednym z preferowanych wskaźników ewolucji wzrostu gospodarczego w Saxo Banku jest impuls...

Po kilku miesiącach wzrostu, wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu obniżył w styczniu swoją wartość z 55 do 54,6 punktu. Koniunktura i jej perspektywy wciąż...

foto

Złoty rok zaczął bardzo dobrze i to może być koniec dobrych informacji dla naszej waluty. Koniec silnego złotego może być bliski. Na wzrost wartości złotego...

Ubiegłoroczny wzrost PKB do 4,6 proc. to wynik najlepszy od 2011 r., gdy tempo wzrostu wyniosło 5 proc. Jednocześnie oznacza to bardzo wyraźne przyspieszenie...

foto

Rok 2018 będzie kolejnym ciekawym rokiem w polskiej gospodarce. Wpłynie kolejna transza funduszy unijnych do wydania, a duże programy infrastrukturalne...

foto

Monopol nie jest dobrym motorem napędowym dla rozwoju rynku, ponieważ ogranicza konkurencyjność. Trudno jednak przewidzieć, aby którekolwiek z państw...

foto

Prognozy gospodarcze na najbliższe dwa lata są optymistyczne. Jednak najbliższy kryzys gospodarczy jest bliżej niż nam się to wydaje...

giełda

Dane z Polski potwierdzą dobrą kondycję gospodarki na przełomie 2017 i 2018 r. PKB w 2017 (wt.) prawdopodobnie wzrósł o 4,6% (kons.:4,5%), co odznaczałoby...

SPOTKANIA BIZNESOWE

ZOBACZ JAK ODNIEŚĆ SUKCES

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

WROCŁAW - BIURA DO WYNAJĘCIA

foto

Zlokalizowany w rejonie wrocławskiego śródmieścia biurowiec Promenady ZITA oferuje do wynajęcia...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

STUDIA PODYPLOMOWE

giełda

MWSLiT to istniejąca od 2001 r., specjalistyczna, niepubliczna...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zapraszamy do warszawskiego showroomu Kinnarps w nowej odsłonie. Zaktualizowana...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...