QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Zakaz konkurencji po zakończeniu umowy zlecenia bez odszkodowania

Umowa zlecenia jest umową powszechnie zawieraną w stosunkach gospodarczych, zwracam uwagę, iż w wyroku z dnia 11 września 2003 roku (Sygn. akt III CKN 579/01) Sąd Najwyższy stwierdził iż, nieważne jest postanowienie umowne zobowiązujące Zleceniobiorcę do niepodejmowania działań konkurencyjnych wobec Zleceniodawcy po ustaniu obowiązywania umowy bez zapłaty odszkodowania.


W powyższym orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał, iż wprowadzenie postanowień o zakazie konkurencji w czasie obowiązywania umowy wraz z dookreśleniem rozumienia tego pojęcia przez strony nie narusza granic swobody zawierania umów określonych w art. 3531 Kodeksu cywilnego.


Za nieważne Sąd uznał natomiast wprowadzenie do umowy zlecenia postanowienia zobowiązującego Zleceniobiorcę do niepodejmowania działalności konkurencyjnej po ustaniu obowiązywania umowy, bez przyznania Zleceniobiorcy jakiegokolwiek ekwiwalentu. Postanowienie takie uznał za naruszające zasady współżycia społecznego, odwołując się do art. 1012 Kodeksu pracy, w którym przewidziano możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jednakże za zapłatą odszkodowania.


W związku z powyższym wskazujemy, iż wprowadzenie klauzuli konkurencyjnej do treści umowy zlecenia bez zapłaty odszkodowania Zleceniobiorcy jest dopuszczalne, tylko i wyłącznie w czasie obowiązywania umowy. Po jej ustaniu dalsze obowiązywanie zakazu możliwe jest jedynie pod warunkiem zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy odszkodowania. W zakresie prawidłowego formułowania klauzul zapraszam do współpracy.


Bardzo prosimy o ewentualne pytania!


Porady prawne

Prawo Pracy - Porada Tygodnia


Opracował: mec. Wojciech Zając, Radca Prawny

                       Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy


Źródło: Kancelaria Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.

04.09.2009