QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Nowości w polskim Kodeksie Pracy 2011

Jedną z najistotniejszych zmian w polskim Kodeksie pracy 2011 jest zmiana obowiązującego wymiaru czasu pracy. Wnika ona z dwóch istotnych rozwiązań. Po pierwsze po raz pierwszy od ponad 50 lat Polacy mogą świętować Święto Trzech Króli (przypadające dnia 6 stycznia), który to dzień określono jako ustawowy dzień wolny od pracy. Poza tym wprowadzono zasadę nie obniżania wymiaru czasu pracy w przypadku, gdy święto ustawowe wypada w dniu wolnym od pracy (np. w sobotę). Powyższa regulacja oznacza nie tylko likwidację dotychczasowego obowiązku udzielania pracownikom innego dnia wolnego od pracy, jeśli jakiekolwiek święto ustawowe wystąpi w sobotę (zwyczajowo ten dzień określa się jako wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy), ale i umożliwia ona także elastyczne kształtowanie grafików w ten sposób, aby święta zbiegały się z dniami wolnymi – wskazanymi przez pracodawcę nie tylko w sobotę, ale również w każdym innym dniu od poniedziałku do soboty.


Zmiany w polskim Kodeksie pracy dają także nieco więcej uprawnień dla ojców, w tym także ojców adopcyjnych. Ojcowie adopcyjni będą mogli w szerszym niż dotychczas zakresie skorzystać z prawa do urlopu ojcowskiego. W myśl regulacji kodeksowych ojcowie biologiczni i ojcowie adopcyjni mogą wnioskować o udzielenie urlopu ojcowskiego wg tej samej procedury. Ustalono, że pracownik–ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. O ile w przypadku ojców biologicznych taka zasada nie budziła do tej pory wątpliwości, o tyle w odniesieniu do rodziców adopcyjnych warunek wykorzystania urlopu do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia oznacza często, że wskazani rodzice pozbawieni byli możliwości ubiegania się o urlop ojcowski. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż postępowanie w sprawie przysposobienia dziecka jest stosunkowo skomplikowane i długotrwałe oraz faktu, że adopcja dotyczy również dzieci, które mają już ukończony rok życia – w takiej sytuacji prawo do urlopu ojcowskiego ulega dezaktualizacji. Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie 01.01.2011 roku ojciec adopcyjny może złożyć wniosek o urlop ojcowski później niż do dnia ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.


Dnia 5 stycznia 2011 r. Sejm uchwalił kolejne zmiany w Kodeksie Pracy. Zmiany dotyczą wykonywania badań wstępnych i zasad wydawania świadectw pracy. Badaniom wstępnym nie będą podlegać osoby przyjmowane ponownie do pracy na to samo stanowisko, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy, zawartej z tym samym pracodawcą. Do tej pory badaniom takim nie podlegały osoby, które zawarły kolejną umowę bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniej. Zmiany w wydawaniu świadectw pracy również dotyczą sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnych umów o pracę. W obecnej sytuacji prawnej pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie, bezpośrednio po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy o pracę. Ustawa wprowadza obowiązek wydania takiego świadectwa, ale tylko za okresy pracy udokumentowane umowami zawartymi w czasie do 24 miesięcy licząc od pierwszej umowy o pracę. Pracodawca ma 2 lata na wydanie świadectwa, ale na żądanie pracownika świadectwo ma być wydawane niezwłocznie. Ustawa zawęża jednocześnie pojęcie „umowa o pracę” do umowy na czas próbny, umowę na czas określony lub umowę na czas wykonania określonej pracy.Autor: Ewelina Stobiecka, radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|cEwelina Stobiecka jest polskim radcą prawnym. Dysponuje 10-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla najważniejszych międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, które są obecne na polskim rynku. Mecenas Ewelina Stobiecka posiada szerokie doświadczenie w szczególności w obsłudze korporacyjnej, prawie handlowym, prawie cywilnym - materialnym i procesowym oraz prawie pracy. Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy negocjacji i mediacji, pozwalającej wielokrotnie na pozasądowe, szybkie i w rezultacie najtańsze rozstrzygnięcie sporu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami.e|n|w|c jest wiodącą siecią kancelarii w Europie Środkowo-Wschodniej, świadczącej kompleksowe usługi doradztwa prawnego. Warszawskie biuro e|n|w|c jest jednym z sześciu w regionie (Wiedeń, Budapeszt, Praga, Brno, Bratysława i Kijów). Ścisła współpraca między biurami umożliwia kompleksową i sprawną obsługę przedsiębiorców operujących zarówno lokalnie jak i międzynarodowo, w tym klientów przeprowadzających transakcje międzynarodowe.

Praktyka kancelarii e|n|w|c koncentruje się wokół szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym m.in. prawa spółek, prawa kontraktów, prawa nieruchomości, prawa pracy, M&A, ochrony środowiska oraz różnych aspektów materialnego i procesowego prawa cywilnego. Istotną częścią praktyki kancelarii e|n|w|c jest także mediacja pozasądowa, umożliwiająca niejednokrotnie polubowne i korzystne dla obu stron zakończenie wszelkiego rodzaju sporów cywilno-gospodarczych.

Obecnie, e|n|w|c Kancelaria Prawna zrzesza ponad 70 prawników w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którzy doradzają znaczącym krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwom w takich dziedzinach jak: handel, transport, przemysł, technologia i świadczenie usług, banki i ubezpieczenia.

Ponadto sieć e|n|w|c jest członkiem Interlaw – międzynarodowej organizacji skupiającej wiodące Kancelarie prawa gospodarczego w ponad 100 krajach na świecie, dysponujące ponad 4300 adwokatami i radcami prawnymi.

W warszawskim biurze e|n|w|c do dyspozycji pozostaje zespół prawników biegle władających językami obcymi: angielskim i niemieckim. Eksperci e|n|w|c posiadają zarówno wiedzę wynikającą z międzynarodowej praktyki kancelarii jak i doskonałą znajomość lokalnych uwarunkowań prawnych, z którymi musi zmierzyć się przedsiębiorca.


Źródło: Kancelaria Prawna e|n|w|c

04.04.2011


Tagi: prawo pracy, Kodeks Pracy, Ewelina Stobiecka


Udostępnij

SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...