QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Zwolniony pracownik pozywa o przywrócenie do pracy

Zwolnienie pracownika może nastąpić za wypowiedzeniem albo bez uprzedniego wypowiedzenia umowy o pracę. Kodeks pracy szczegółowo reguluje dopuszczalność obu tych trybów. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy na żądanie pracownika orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. Jeśli umowa ta uległa już rozwiązaniu wskutek upływu okresu wypowiedzenia tenże sąd orzeka o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Wybór należy do pracownika.


Pracownik nie może domagać się przywrócenia do pracy, jeśli pracodawca wypowiedział mu umowę zawartą na czas określony, na czas wykonania określonej pracy czy na okres próbny. W takich przypadkach pracownikowi przysługuje tylko roszczenie o odszkodowanie. Sąd, zanim orzeknie o przywróceniu do pracy, musi najpierw ustalić, że wypowiedzenie było nieuzasadnione lub nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę. Takie naruszenie oznacza niezachowanie wymaganej przez prawo formy, trybu czy niespełnienie przesłanek dopuszczających wypowiedzenie.


Sąd pracy może nie uwzględnić żądania byłego pracownika dotyczącego przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. Stanie się tak na przykład, gdy pracodawca przeprowadza restrukturyzację albo wprowadza zmiany w produkcji. W takim przypadku sąd może przyznać niesłusznie zwolnionemu pracownikowi jedynie odszkodowanie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Pracownica w ciąży albo przebywająca na urlopie macierzyńskim także nie podlega temu ograniczeniu. Jednakże w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przywrócenie pracownika do pracy, także szczególnie chronionego, jest wykluczone. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Gdyby pracodawca odmówił ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika mimo orzeczenia sądu, pracownik ma prawo żądać dopuszczenia go do pracy, a za czas niewykonywania pracy przysługuje mu stosowne wynagrodzenie. Pracownikowi, którego pracodawca zwolnił bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, również przysługuje prawo wyboru pomiędzy żądaniem przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach a odszkodowaniem. Jeśli pracownik zażąda przywrócenia do pracy i podejmie ją w wyniku orzeczenia sądu, ma prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za miesiąc. Sąd może nie uwzględnić żądania przywrócenia do pracy, opierając się na tych samych zasadach, jak w przypadku zwolnienia pracownika za wypowiedzeniem.


Autor: Krystian Stanasiuk, LL.M., aplikant radcowski w kancelarii e|n|w|c i Jan Jałosiński, paralegal e|n|w|c


Źródło: e|n|w|c

04.04.2011


Tagi: prawo pracy, Krystian Stanasiuk, pracownicy, zwolnienie z pracy


Udostępnij

SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...