QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Czy jako jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogę zawrzeć z nią umową o pracę?

Czy jako jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogę zawrzeć z nią umową o pracę. Podobno zaszły zmiany w regulacji przepisów dotyczących zawierania umów pomiędzy spółką, a jej jedynym wspólnikiem. Czy mają one zastosowanie w moim przypadku?


Odpowiada: mec. Tomasz Szarek


Zmiany w zakresie regulacji art. 173 KSH doprowadziły do ujednolicenia formy w jakiej zawarta musi być umowa pomiędzy spółką a jej jedynym wspólnikiem. W efekcie obecnie wystarczająca jest zwykła forma pisemna (nawet przy sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki). W przypadku zatem, gdyby zawarcie umowy o pracę z jedynym wspólnikiem spółki uznane zostało za przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, do zawarcia takiej umowy wystarczająca będzie już zwykła forma pisemna, nie zaś jak do tej pory forma z podpisem notarialnie poświadczonym.


Istotnym problemem, który pojawia się na gruncie przedstawionego stanu faktycznego, może być kwestia osoby reprezentującej jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy zawieraniu umowy o pracę z jedynym wspólnikiem. W przypadku bowiem, gdy funkcja członka zarządu sprawowana jest przez osobę trzecią (a zatem nie przez jedynego wspólnika, która ma zawrzeć ze spółką umowę o pracę), dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o pracę pomiędzy jedynym wspólnikiem, a spółką reprezentowaną przez członka jej zarządu. W przypadku jednak, gdy osoba jedynego wspólnika pokrywa się jednocześnie z osobą członka zarządu, trudno wskazać argumenty przemawiające za uznaniem istnienia w takim przypadku stosunku podporządkowania pomiędzy pracodawcą (spółka) a pracownikiem (jedyny wspólnik-członek zarządu), tak charakterystycznego dla stosunku pracy. W takim przypadku bowiem pracownik nie może podlegać w wykonywaniu pracy samemu sobie, co czyni zawarcie takiej umowy niemożliwym.


23.01.2009


Tagi: spółka z o.o., umowa o pracę