QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w dniu 7 maja 2008 r. w sprawie II PK 313/07 uznał, że obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powstanie w sytuacji, gdy z ważnych przyczyn pracownik nie mógł wypoczywać w terminie wyznaczonym przez pracodawcę.


Sprawa dotyczyła pracownicy dwuosobowego działu odpowiedzialnego za kontakty z klientami, która została skierowana przez pracodawcę na 15-dniowy urlop wypoczynkowy. Termin urlopu przypadał na drugą połowę marca. W marcu okazało się, że drugi pracownik tego działu rozchorował się. Pracownica, pomimo przysługującego jej urlopu, pojawiła się w pracy, bowiem nie było osoby, której mogłaby przekazać swoje obowiązki. Następnie zażądała od pracodawcy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca uznał to roszczenie za bezpodstawne. Jego zdaniem pracownica dostała skierowanie na zaległy urlop, któremu się nie podporządkowała.


Sąd Najwyższy uznał, że w opisanej sytuacji pracownicy przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W opinii Sądu niemożność wypełnienia przez pracownicę obowiązku przekazania jej zadań wyznaczonej osobie jest okolicznością uzasadniającą odmowę wykorzystania zaległego urlopu w terminie określonym przez pracodawcę. W przedmiotowej sprawie tego, że podwładna nie zastosowała się do polecenia pracodawcy dotyczącego skorzystania z urlopu, nie można uznać ani za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, ani za próbę wyłudzenia ekwiwalentu. 


Stanowisko Sądu Najwyższego prowadzi do konkluzji, iż w sytuacjach, gdy zajdą okoliczności uniemożliwiające lub uzasadniające odmowę wykorzystania zaległego urlopu do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po tym, za który wypoczynek się należał, pracownik będzie miał roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop. Teza ta odbiega od, powszechnego dotychczas, poglądu, iż ekwiwalent za urlop jest związany z ustaniem stosunku pracy.


Bardzo prosimy o ewentualne pytania!


Porady prawne

Prawo Pracy - Porada Tygodnia


Opracował: mec. Wojciech Zając, Radca Prawny

                       Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy


Źródło: Kancelaria Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.