QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Pracownik może zgłosić gotowość do pracy pisemnie, ustnie lub telefonicznie

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.10.2007 r., sygn. akt I PK 117/07, stanął na stanowisku, iż pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy także w sytuacji, gdy pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy w błędnym przekonaniu, że stosunek pracy ustał, a pracownik wyraził gotowość wykonywania pracy.


W opisywanej sprawie sąd I instancji uznał, iż wypowiedzenie umowy o pracę względem byłego prezesa spółdzielni mieszkaniowej było nieskuteczne, a co za tym idzie powód nadal jest pracownikiem spółdzielni. W konsekwencji należy mu się wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy, gdyż pracownik wielokrotnie deklarował gotowość wykonywania pracy na rzecz swojego dotychczasowego pracodawcy. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się sąd odwoławczy wskazując, iż pracownik składał swe deklaracje względem osób nie uprawnionych do reprezentacji spółdzielni, a brak innych działań z jego strony nie pozwala przyjąć, iż gotowość do pracy miała charakter rzeczywisty. Sąd Najwyższy nie zgodził się ze stanowiskiem sądu II instancji i wskazał, iż zgłoszenie gotowości do pracy może nastąpić przez każde zachowanie pracownika objawiające w dostateczny sposób jego zamiar kontynuacji stosunku pracy. Nie ma przeszkód, aby zgłoszenie takie oświadczyć pełnomocnikowi procesowemu pracodawcy albo poszczególnym członkom zarządu.


Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.