QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Więcej przedsiębiorców może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP. Są jednak wątpliwości

wykres


Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza znaczące zmiany dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych. Znowelizowane przepisy pozwolą firmom dofinansować wynagrodzenia pracowników bez zmian w zasadach ich zatrudnienia. Z możliwości dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP będzie też mogło skorzystać więcej firm. Nowe rozwiązania rodzą jednak nowe wątpliwości, które bez urzędowej wykładni przepisów będą dla podatników problematyczne – uważają eksperci firmy doradczej KPMG.


Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza znaczące zmiany do zagadnień związanych z dofinansowaniami wynagrodzeń pracowniczych. Część przedsiębiorców, u których występował kwalifikowany spadek obrotów gospodarczych nie występowała dotychczas o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwagi na konieczność wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. U niektórych pracodawców istniejące potrzeby kadrowe lub polityka zatrudnienia uniemożliwiały w praktyce takie działanie. Część firm obejmowała z kolei zmienionymi warunkami jedynie wybranych pracowników.


- Art. 15gg zawarty w nowelizacji daje obecnie szansę na uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń bez zmian w zasadach zatrudnienia pracowników. Co istotne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie zasad znanych do tej pory, czyli art. 15g, przysługuje tylko do końca września 2020 r. Co prawda brak jest w przepisach jednoznacznego ograniczenia czasowego w stosunku do zasad znowelizowanych, tj. art. 15gg, ale aby uniknąć odmiennej interpretacji i skorzystać ze wsparcia przez pełny okres 3 miesięcy należałoby złożyć wniosek o dofinansowanie najpóźniej w lipcu 2020 r. – mówi Wojciech Majkowski, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.


Więcej podmiotów skorzysta z dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych

Znana dotychczas instytucja dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zawarta w art. 15g Tarczy antykryzysowej, została udostępniona szerzej – nowym podmiotom. Co istotne, uregulowane zostało w sposób bardziej rozbudowany zagadnienie kontroli. Ma ona dzielić się na 2 etapy: wstępny w terminie 60 dni od upływu terminu rozliczenia dofinansowań (tj. w praktyce do 90 dni od okresu dofinansowania) i końcowy w terminie 3 lat od upływu terminu rozliczenia dofinansowań (tj. w praktyce 3 lata i 30 dni od okresu dofinansowania).


- Należy z pewnością pochwalić ustanowioną w art. 15gg możliwość ubiegania się o dofinansowanie bez obniżania wymiaru czasu pracy lub wprowadzania przestoju ekonomicznego. Ponadto Tarcza 4.0 ustanawia szereg instrumentów prawnych, z których przy spełnieniu określonych warunków przedsiębiorcy mogą skorzystać. Wśród nich można wymienić: zawieszenie części obowiązków pracowniczych, „kominowe” ograniczenie odpraw czy obowiązek wykorzystania urlopu na polecenie pracodawcy – mówi Paweł Szala, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.


Dodatkowa możliwość aplikowania o wsparcie z FGŚP

Tarcza antykryzysowa 4.0 w nowym artykule 15gg wprowadza dodatkową możliwość aplikowania o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bez konieczności wymaganego na gruncie dotychczas obowiązującego art. 15g porozumienia z reprezentacją załogi tj. bez konieczności wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.


- Wzajemna relacja obu uregulowań, które będą teraz funkcjonować równolegle nie jest jednak do końca jasna. Wątpliwości budzi możliwość wystąpienia o kolejne wsparcie na podstawie nowego art. 15gg przez pracodawców, którzy korzystali już z rozwiązania z art. 15g w stosunku do tych samych pracowników. Jeżeli tak będzie, to należy zastanowić się czy będą jakiekolwiek ograniczenia korzystania z takiej możliwości – np. czy ta możliwość dotyczyłaby jedynie pracowników wcześniej nieobjętych ani przestojem, ani obniżonym wymiarem czasu pracy. Pozostaje niewyjaśnione czy firmy nie będą zmuszone do przyjęcia kompromisowego stanowiska i uzyskania pomocy jedynie w zakresie wcześniej niewykorzystanego w pełni 3-miesięcznego maksymalnego okresu wsparcia na tych samych pracowników, ponieważ firma musiała przywrócić pełne moce produkcyjne i musiała zrezygnować z dalszej pomocy. Z jeszcze innej strony, dodatkowe wsparcie może być całkowicie wykluczone w stosunku do tych pracowników, na których uzyskano już pomoc choćby w części 3-miesięcznego okresu. Należy podkreślić, że istnieją argumenty przemawiające za dopuszczalnością złożenia wniosku na podstawie art. 15gg, na kolejne 3 miesiące, w stosunku do pracowników, na których wcześniej uzyskano pomoc z art. 15g. Jednak pewne jest to, że bez urzędowej wykładni wątpliwości nie zostaną rozstrzygnięte – mówi Łukasz Piwowarczyk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.


Źródło: KPMG

30.06.2020


Tagi: Tarcza antykryzysowa 4.0, przedsiębiorcy, dofinansowanie, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


.

ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE