QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

W lutym wzrosła liczba upadłości firm

wykres


W lutym upadłość ogłosiły 64 firmy, czyli o 3,2 proc. więcej niż w styczniu i o 36,2 proc. więcej niż rok wcześniej.Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 50, co oznacza wzrost o 72,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 61,3 proc. więcej w skali roku. Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła zatem 114, czyli była o 25,3 proc. większa niż miesiąc wcześniej i o 37,3 proc. wyższa niż przed rokiem.


Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się w styczniu do 1002 – to o 36 przypadków więcej w stosunku do stanu ze stycznia.


Otoczenie makroekonomiczne – komentuje Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

W lutym nastąpił wzrost upadłości i restrukturyzacji firm – wynika z danych publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Należy zwrócić uwagę, że był to ostatni miesiąc przed wprowadzeniem w Polsce i innych krajach dolegliwych dla gospodarki restrykcji związanych z pandemią wirusa COVID-19. Dlatego lutowe dane będą mogły służyć jako baza do porównań z sytuacją w kolejnych okresach. Przeanalizujmy zatem, jakie sektory mogą przeżywać największe trudności w najbliższym czasie.


Generalnie można stwierdzić, że wzmożona niepewność jest doświadczeniem praktycznie każdego podmiotu gospodarczego. Jednak sektorem najsilniej dotkniętym obostrzeniami w prowadzeniu biznesu są usługi, a konkretne branże, w pierwszej kolejności zagrożone utratą płynności, to: rozrywka i rekreacja, hotele, restauracje oraz sklepy handlujące artykułami nieżywnościowymi.


Kolejnym sektorem, stojącym przed poważnym wyzwaniem, jest transport. Ruch osobowy w większości zamarł. Ruch towarowy odczuwa zarówno utrudnienia w ruchu transgranicznym, jak i redukcję zleceń ze względu na czasowe ograniczenie popytu na usługi przewozowe, co może być źródłem utraty płynności. Pewną ulgą jest spadek cen paliw wynikający z drastycznej przeceny ropy naftowej na rynkach światowych.


Bardzo zagrożone są również firmy, w których bilansie dominują przychody z eksportu i będące częścią międzynarodowych łańcuchów dostaw. Podmioty dostarczające komponenty dla branży samochodowej muszą liczyć się z czasowym zaprzestaniem produkcji dla swoich kontrahentów. Także sektor meblarski, który produkuje w większości na eksport, ze względu na ograniczenie popytu może spodziewać się czasowego spadku przychodów. Kłopoty mogą czekać także firmy wykorzystujące w swoich procesach produkcyjnych komponenty zagraniczne, których dostawa może być w najbliższym czasie zaburzona, a ich zastąpienie przez krajowe zamienniki niemożliwe bądź znacznie opóźnione.


Skala niewypłacalności w kolejnych miesiącach będzie w dużym stopniu uzależniona od zakresu działań władz wspierających polskie przedsiębiorstwa i stopnia wykorzystania tych instrumentów przez biznes oraz od rozmiarów recesji, jaka dotknie głównych partnerów handlowych Polski. W celu przeciwdziałania skutkom kryzysu rząd przygotował szeroki zestaw rozwiązań, a w pakiecie, który ma służyć finansowaniu sektora przedsiębiorstw (jego wartość szacowana jest na ponad 74 mld zł), ważną rolę odegrać ma KUKE jako instytucja dbająca o ubezpieczenie obrotu handlowego. Podobne zadanie spółka pełniła już w okresie kryzysu z lat 2008-09, gdy – pomimo znacznego wzrostu ryzyka – dostarczała krajowym firmom ubezpieczenia należności.


Indeks upadłości i restrukturyzacji w branżach


PRZEMYSŁ

Indeks upadłości w przemyśle wzrósł w lutym do poziomu 0,62 proc. z 0,57 proc. przed miesiącem (rok wcześniej wynosił 0,82 proc.). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zwiększył się nieznacznie z 0,56 proc. do 0,59 proc., czyli osiągnął praktycznie poziom sprzed roku (0,58 proc.).


BUDOWNICTWO

Indeks upadłości w budownictwie w ostatnim miesiącu wzrósł do poziomu 1,32 proc. z 1,23 proc. miesiąc wcześniej. Rok temu ten parametr wynosił 1,85 proc. W przypadku indeksu rozpoczętych restrukturyzacji luty przyniósł wzrost z 0,67 do 0,69 proc. Na koniec lutego 2019 r. było to 0,79 proc.


HANDEL

W branży handlowej miernik upadłości spadł z 0,86 proc. do 0,82 proc., oscylując wokół poziomów notowanych rok temu (0,85 proc.). W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji obniżył się on do 0,32 proc. z 0,33 proc. (w lutym 2019 r. wynosił on 0,45 proc.).


TRANSPORT I LOGISTYKA

W tym segmencie zanotowano wzrost indeksu upadłości z 0,75 proc. do 0,82 proc. wobec 0,72 proc. rok wcześniej. W przypadku rozpoczętych restrukturyzacji ich wskaźnik obniżył się do 0,17 proc. w porównaniu z 0,24 proc. w styczniu (rok wcześniej było to 0,41 proc.).


USŁUGI

Indeks upadłości w usługach podniósł się w ciągu miesiąca do 0,82 proc. z 0,80 proc., podczas gdy w ubiegłym roku w tym czasie wynosił 0,96 proc. Jeśli chodzi o wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji to luty zakończył się na poziomie 0,36 proc. wobec 0,43 proc. na koniec stycznia (rok temu było to 0,45 proc.).


Źródło: KUKE SA

26.03.02.2020


Tagi: niewypłacalność firm, bankructwo


ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE