QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Pracodawcy RP apelują o wdrożenie specjalnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku pracy i w kwestii danin publicznych

wykres


W związku z trudną sytuacją, spowodowaną wybuchem pandemii koronawirusa, przedsiębiorcy potrzebują szybkich i konkretnych rozwiązań – dlatego Pracodawcy RP apelują do Rządu o niezwłoczne działania, dzięki którym uda się utrzymać gospodarkę w możliwie najlepszej kondycji.


1. Pracodawcy RP zaapelowali do Minister Rodziny Pracy i Polityki o niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań wspierających pracodawców i pracowników z uwagi na problemy rynku pracy wywołane przez pandemię koronawirusa. Eksperci postulują m.in. automatyczne odnawianie pozwoleń na pracę pracowników z zagranicy oraz ułatwienia w zakresie medycyny pracy i BHP.


Ograniczenia związane z zagrożeniem koronawirusem nie tylko utrudniają funkcjonowanie firm, ale wręcz uniemożliwiają zatrudnianie pracowników, co dotyczy również cudzoziemców. Problemem są też warunki zawierania umów w formie elektronicznej, a także wygasająca ważność badań profilaktycznych medycyny pracy, czy konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń BHP.


W związku z tym Pracodawcy RP apelują o możliwość automatycznego odnawiania legalnego prawa do pobytu i pracy dla pracowników z zagranicy, szczególnie z Ukrainy, którzy utracą w najbliższym czasie prawo do legalnego zatrudnienia w ramach obowiązującej uproszczonej procedury zatrudniania czy innego sposobu ich zatrudnienia na czas określony. Innym ułatwieniem dla rynku pracy byłoby odstąpienie od obowiązku posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy zawieraniu umów na odległość.


Pracodawcy RP postulują też warunkowe dopuszczenie do pracy przy komputerze osób bez badania wstępnego i skierowanie ich na badania po 3 miesiącach. Ponadto, obowiązek ograniczenia dużych skupiska osób wpływa na możliwość przeprowadzania okresowych szkoleń BHP. Dlatego w ocenie Pracodawców RP najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzanie szkoleń za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy udostępnieniu niezbędnych materiałów szkoleniowych, bez konieczności osobistego stawiennictwa na szkoleniu.


2. Pracodawcy RP apelują do Rządu o przyjęcie bez zbędnej zwłoki kluczowych rozwiązań dla biznesu, mogących ograniczyć negatywne skutki ekonomiczne:

 • złagodzenie terminów podatkowych i sprawozdawczych,
 • wyłączenie stosowania sankcji za niewywiązanie się z obowiązków ustawowych w terminie,
 • szerszy zakres i ułatwienie proceduralne odroczenia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy,
 • skrócenie terminów weryfikacji rozliczeń w podatku VAT i dokonanie zwrotów nadwyżki podatku na rachunki bankowe przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki,
 • umożliwienie odroczenia terminów składania i rozliczania rocznego podatku dochodowego na III kwartał br.,
 • zawieszenie terminu naliczania odsetek podatkowych od 1 marca 2020 do 30 września br.,
 • złagodzenie rygorów dot. kosztów uzyskania przychodów poprzez np. możliwość rozliczenia kar umownych,
 • zawieszenie terminów do raportowania MDR (schematów podatkowych) począwszy od 1 marca 2020 do 30 września br.,
 • wstrzymanie procedowania nowelizacji ustawy deweloperskiej wprowadzającej fundusz deweloperski,
 • zawieszenie administracyjnych postępowań sankcyjnych i wyjaśniających,
 • wydłużenie terminów związanych z dematerializacją akcji,
 • umożliwienie rozliczenia ew. straty za 2020 r. w rozliczeniu za rok 2019,
 • umożliwienie przesunięcie terminów płatności podatku od nieruchomości,
 • wprowadzenie ulg w podatkach dochodowych i VAT oraz w składkach na ZUS,
 • bezzwłoczne uwolnienie środków zgromadzonych na rachunkach VAT,
 • wstrzymanie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Choć Rząd zapowiedział, że przedstawi specustawę dla gospodarki i biznesu do końca bieżącego tygodnia, to są obszary, w których potrzebne są rozwiązania niecierpiące zwłoki.


- Jednym z tych obszarów jest bez wątpienia kwestia zapewnienia płynności firm. Obecną sytuację można porównać do zatrzymania krążenia u pacjenta – ważne jest pompowanie krwi, czyli zapewnienie firmom płynności, aby nie nastąpiły trwałe zmiany w organizmie, np. niedotlenienie mózgu. W gospodarce takie ‘niedotlenienie’ to zatory płatnicze, a w ich konsekwencji – bankructwa. Liczymy na szybkie wprowadzenie i skonkretyzowanie instrumentów wsparcia płynności – podkreśla dr Sławomir Dudek, Główny Ekonomista Pracodawców RP.


- Oprócz standardowych instrumentów finansowych, istotną rolę mogą tu odegrać strumienie regulowania danin publicznych. Należy unikać sytuacji, w której z jednej strony od rządu szłoby wsparcie płynnościowe, a z drugiej strony przedsiębiorca musiałby płacić daniny publiczne. Ten obieg jest zbędny w chwili, gdy istotą sprawy jest zachowanie płynności – mówi ekspert Pracodawców RP.


Proponowane zmiany, choć niewątpliwie daleko idące, należy uznać w obecnej sytuacji za niezbędne. Ogłoszone przez Rząd rozwiązania w postaci odroczenia płatności i rozłożenia zobowiązań publicznych na raty należy uznać za niewystarczające. Należy pamiętać, że są to rozwiązania, które obowiązują obecnie i są realizowane na wniosek zainteresowanego podmiotu. Taki tryb rodzi ryzyko nieuwzględnienia wniosku, jak również znacząco wydłuża procedury. Rozważenia i analizy wymaga kwestia, aby zakres możliwości odraczania danin był szerszy i nie powodował przynajmniej jałowego obiegu tak potrzebnej obecnie gotówki.


Sytuacja gospodarcza spowodowała, że przedsiębiorcy potrzebują zmian tu i teraz, chociażby z uwagi na zbliżający się termin składania zeznań podatkowych dla większości podatników CIT (31 marca). W celu szybszego wprowadzenia odpowiednich rozwiązań warto, aby Minister Finansów skorzystał ze swoich szczególnych kompetencji i rozważył wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa np. w zakresie kosztów uzyskania przychodów czy przesłanek przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.


Źródło: Pracodawcy RP

19.03.2020


Tagi: koronawirus, rozwiązania dla biznesu, rynek pracy


ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE