QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Rząd ogłosił Tarczę Antykryzysową

wykres


Plan rządu obejmuje 5 obszarów a w jego ramy wchodzą 3 grupy środków o łącznej wartości 212 mld zł. Składają się na nie wydatki z budżetu (66 mld zł), gwarancje, opóźnienie płatności składek i PIT oraz działania płynnościowe dla firm (74 mld zł) a także działania NBP wspierające sektor bankowy (o wartości ok. 70 mld zł).


1. Bezpieczeństwo pracowników

Pierwszy obszar obejmuje środki w wysokości 30 mld zł (z tego 24 mld zł pochodzą bezpośrednio z sektora finansów publicznych), które zostaną przeznaczone na ochronę rynku pracy, w tym m.in. na:


Dofinansowanie zatrudnienia (pod warunkiem braku zwolnień pracowników przez firmę):

- Jeżeli firma w ciągu ostatniego miesiąca wykazywała spadek przychodów o 25% (lub o 15% w ciągu dwóch miesięcy) to może ograniczyć wymiar etatu pracownika do 0,8, a połowę jego wynagrodzenia (40% dotychczasowej pensji ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia) pokryje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w sumie do 1900zł pokryje Państwo)

- Jeżeli firma zawiesza działalność, pracownikowi przysługiwać będzie tzw. „postojowe” – ma on otrzymywać 50% pensji (nie mniej niż płacę minimalną), z czego Państwo dopłaci 130% zasiłku dla bezrobotnych oraz pokryje składki pracodawcy (w sumie 1300zł pokryje Państwo);


Wprowadzenie jednorazowego gwarantowanego świadczenia miesięcznego dla osób samozatrudnionych (2000 zł miesięcznie) pod warunkiem wykazania istotnego spadku dochodu (przy założeniu, że skorzysta 75% z 2,9 mln osób samozatrudnionych koszt wyniesie 4,7 mld zł).


Wydłużenie zasiłku opiekuńczego o kolejne 14 dni (koszt: 1,8 mld zł);


Przesunięcie terminu złożenia deklaracji PIT do końca czerwca (przesunięcie o 2 miesiące płatności, która zazwyczaj obejmuje 3-3,5 mld zł dopłat);


Zasiłek dla rodziców dzieci niepełnosprawnych poniżej 25 roku życia (14-dniowy) oraz wsparcie niepełnosprawnych w domu (PFRON i FUS, koszt: 0,6 mld zł).


Większość z kosztów będzie pokryte z FGŚP, a wyliczenia zakładają, że dofinansowanie do pensji obejmie 20% pracowników.


Poza tym pakiet obejmuje także wprowadzenie dodatkowych kontroli ze strony UOKiK, który ma badać, czy nie dochodzi do bezpodstawnego wzrostu cen oraz rozwoju lichwy. Jednocześnie trwają rozmowy ze spółkami energetycznymi i gazowymi, aby w uzasadnionych przypadkach zawieszały pobór opłat za media. W ramach działań wspierających gospodarstwa domowe wymieniono także wprowadzone przez banki wakacje kredytowe (w tym zakresie nie jest planowane żadne administracyjne rozwiązanie).


2. Finansowanie przedsiębiorstw

Wartość pomocy w ramach tego obszaru ma objąć 73,2 mld zł, z czego 4,3 mld zł to tegoroczne wydatki budżetu, 0,6 mld zł to przyszłoroczne wydatki, a reszta to środki płynnościowe (w tym gwarancje). W skład pakietu wchodzą:

 • Rozszerzenie gwarancji de minimis do 80% kwoty kredytu (maks. 3,5 mln zł kredytu). Fundusz gwarancji kredytowych BGK ma zostać zwiększony o 1,1 mld zł, co pozwoli wygenerować do 50 mld zł gwarancji (w razie potrzeby dofinansowanie funduszu wzrośnie);
 • Dopłaty do odsetek (z BGK: koszt 0,5 mld zł);
 • Stworzenie funduszu restrukturyzacyjnego w BGK (2 mld zł);
 • Polski Fundusz Rozwoju ma wygospodarować 6 mld zl na podwyższanie kapitału w firmach;
 • Agencja Rozwoju przemysłu ma otrzymać 1,7 mld zł na dofinansowanie płatności leasingowych firm transportowych z tytułu leasingu operacyjnego (do 3 miesięcy);
 • Pożyczki z funduszu pracy dla mikrofirm (5 tys. zł, koszt: 1,2 mld zł);
 • Odroczenie lub rozłożenie na raty składek na ZUS bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej (na wniosek płatnika);
 • Wydłużenie terminów w przetargach publicznych;
 • Wydłużenie spłaty bankowych kredytów obrotowych (wolumen to 150 mld zł), w tym zmiana zasad oceny zdolności kredytowej uwzględniająca jej stan na koniec 2019;
 • Przejmowanie przez KUKE wypowiadanych umów ubezpieczeniowych;
 • Wydłużenie czasu na zwrot środków klientom dla firm z branży turystycznej (z 30 do 180 dni);
 • Możliwość zaliczenia tegorocznej straty przez korektę CIT za 2019 (0,6 mld zł kosztu w 2021);
 • Wprowadzenie usług doradczych dla firm;
 • Opóźnienie wejścia w życie JPK, PPK, bazy danych o odpadach;
 • Wakacje kredytowe ogłoszone przez Związek Banków Polskich i wprowadzane przez banki.

3. Ochrona zdrowia

Koszty w tym obszarze mają wynieść 7,5 mld zł i będą pokryte z budżetu. Działania obejmą w pierwszej kolejności finansowanie działań związanych z walką z epidemią (6 mld zł), w tym zakup sprzętu, rozwój infolinii pacjenta, dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia, dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej, w tym telemedycyny (ok. 420 mln zł).


4. Wzmocnienie systemu finansowego

Na ten obszar składa się szereg działań ogłoszonych przez Zarząd NBP, RPP, KSF(M) oraz KNF. Kwota 70 mld zł podana podczas konferencji Premiera obejmuje ok. 40 mld zł pochodzących z obniżenia rezerwy obowiązkowej (z 3,5% do 0,5%) oraz ok. 30 mld zł wpompowanych do banków przez NBP w ramach operacji repo. Nie obejmuje ona innych działań, np. skupu obligacji skarbowych przez NBP. Warte podkreślenia są zapowiedzi KNF, która:

 • zawnioskuje do MinFin o zmiany w zasadach dokonywania odpisów przez banki;
 • wprowadziła rekomendacje w zakresie MSSF9;
 • uelastyczni podejście co do ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych;
 • wyraziła gotowość do odłożenia wejścia w życie rekomendacji R;
 • wyraziła miękką zgodę na czasowe funkcjonowanie banków poniżej wymogu połączonego bufora;
 • wskazała na możliwość zniesienia bufora OSII w przyszłości oraz zmiany struktury narzutu kapitałowego;
 • zapowiedziała indywidualne podejście do wypełniania wymogu LCR przez banki.

5. Program Inwestycji Publicznych

Rząd zapowiedział wprowadzenie stymulusu fiskalnego po przeminięciu epidemii, tak aby wspierać V-kształtne odbicie wzrostu gospodarczego. Na ten cel mają zostać przeznaczone środki w wysokości ok. 30 mld zł pozostające w gestii premiera. Nowe inwestycje mają obejmować wydatki na infrastrukturę (drogi samorządowe), szkoły, szpitale, transformację energetyczną, cyfryzację, ochronę środowiska, biotechnologię i farmację.


W sumie (razem ze środkami uwolnionymi przez NBP) wartość pakietu to 212 mld zł, czyli ok. 9,2% PKB. Z tego bezpośrednie wydatki sektora finansów publicznych obejmą ok. 2,9% PKB. Premier zapowiedział, że rząd przygotuje pakiet specustaw w tym tygodniu i przedłoży go na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Plan ma podlegać ciągłej ewaluacji i dostosowaniom ze względu na nieprzewidywalny charakter pandemii.


Oprócz pakietu rząd wprowadzi również szereg działań wspierających gospodarkę, m.in.

 • automatyczne odnowienie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców i przedłużenie badań medycyny pracy;
 • uelastycznienie zakazu handlu w niedzielę poprzez dopuszczenie możliwości rozładowywania towaru (bez wpuszczania klientów);
 • przedłużenie terminów egzekucyjnych i sądowych;
 • wsparcie twórców i artystów.

W konsekwencji wprowadzenia pakietu (i spadku dochodów budżetowych z uwagi m.in. na spowolnienie wzrostu PKB) potrzeby pożyczkowe rządu mogą wzrosnąć w tym roku (w łagodnym scenariuszu) o 60-70 mld zł, przy założeniu przesunięcia likwidacji OFE na przyszły rok. Obecnie rząd posiada niezbędną poduszkę płynnościową, aby sprawnie działać przez najbliższe 1-3 miesiące (ustawa budżetowa może podlegać nowelizacji w czerwcu). Część wydatków zostanie pokryta z przesuniętych z innych kierunków funduszy europejskich (7-8 mld euro). Ma dojść również do konsolidacji środków z funduszy celowych. Wobec deklaracji KE o wyjęciu wydatków związanych z walką z pandemią z procedury nadmiernego deficytu nie widzimy ryzyka, że Polska mogłaby zostać nią objęta (także ze względu na solidną kondycję finansów w przededniu wybuchu epidemii).


Pakiet rozwiązań rządowych (oraz NBP i KNF) należy ocenić pozytywnie, w szczególności w kontekście wsparcia pracowników i przedsiębiorstw, co jest kluczowe w krótkim okresie, tak aby zapobiec długotrwałej recesji. Podkreślenia wymaga także koordynacja działań potwierdzająca sens istnienia Komitetu Stabilności Finansowej. Działania dotyczące sektora bankowego co do zasady wychodzą naprzeciw jego oczekiwaniom, niemniej należy podkreślić, że brak zawieszenia / ograniczenia podatku bankowego może przełożyć się na problemy z implementacją niektórych rozwiązań, w szczególności skupu obligacji skarbowych przez NBP (oddając nieopodatkowane obligacje banki otrzymują „karę” w postaci płaconego podatku bankowego) oraz kredytów wekslowych. Trudno sobie wyobrazić, żeby banki były chętne zaciągać kredyt wekslowy po stopie 1,10% mając do dyspozycji depozyty (oprocentowane przeciętnie na 0,76%, stan na styczeń) przy malejącej i najniższej od 2007 relacji kredytów do depozytów (93,7% po styczniu) oraz opodatkowaniu wzrostu aktywów podatkiem bankowym. Potrzeba rozszerzania akcji kredytowej przyjdzie w średnim okresie (po przeminięciu epidemii), więc być może do tego czasu podatek zostanie zawieszony, np. dla ekspozycji kredytowej na sektor przedsiębiorstw.


Źródło: PKO Bank Polski

18.03.2020


Tagi: pakiet antykryzysowy


ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE