QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców

wykres


Zawieszenie w płaceniu czynszu, podatku od nieruchomości lub płaceniu za dzierżawę terenu, rozłożenie tych opłat na raty lub umorzenie odsetek – wrocławscy przedsiębiorcy mogą wnioskować o miejskie wsparcie w związku z epidemią koronawirusa. „Wrocławski Pakiet Pomocowy” to pierwsza odsłona rozwiązań, z których skorzystać mogą m.in. właściciele restauracji, kawiarń, hoteli, ośrodków kulturalnych czy salonów kosmetycznych. Z pakietu skorzystać mogą również właściciele księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego.


– Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się wrocławskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. We Wrocławiu zarejestrowanych mamy 120 tys. podmiotów gospodarczych. Nie zapomnimy o was – zapewnia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – To pierwsza odsłona podstawowego pakietu pomocowego dla wrocławskich przedsiębiorców. Będę obserwował, jak rozwiązanie sprawdza się w praktyce i na bieżąco reagował.


Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:

– odroczenie terminu płatności na okres od 3 do 6 miesięcy;

– rozłożenie płatności na raty, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020r);

– umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetek)


– Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy nie musieli martwić się zobowiązaniami wobec miasta, zarówno prawnymi, jak i cywilno-prawnymi. Chodzi między innymi o podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz czynsz za lokal użytkowy, czy dzierżawę terenu od miasta. W uzasadnionych przypadkach bierzemy pod uwagę możliwość umorzenia powstałych zaległości – mówi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.


Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy podstawowe wymagane dokumenty:

– Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

– Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

– Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).

– Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

– Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).


Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, drogą mailową na adres pomoc.firma@um.wroc.pl lub w formie pisemnej, wysyłając wniosek pocztą. Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, nie przewiduje się dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miejskiego.


W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, możliwe będzie ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.


Z pakietu mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433, to jest:

- polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków oraz napojów gościom siedzącym przy stołach;

- dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;

- związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje;

- twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;

- związaną ze sportem i rekreacją – w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;

- związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;

- związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

- związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);

- działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

- działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;


lub prowadzący handel detaliczny :

- wyrobami tekstylnymi;

- wyrobami odzieżowymi;

- obuwiem i wyrobami skórzanymi;

- meblami i sprzętem oświetleniowym

- sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego

- artykułami piśmiennymi i księgarskimi.


Pakiet jest również adresowany do innych podmiotów prowadzących działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii – np. do właścicieli salonów fryzjerskich i kosmetycznych czy kwiaciarni.


Źródło: UM Wrocław

18.03.2020


Tagi: firmy, koronawirus, wsparcie, magistrat, Wrocławski Pakiet Pomocowy


ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE