QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Rekordowe obroty energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE w lutym

wykres


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2020 roku 23 183 082 MWh, co oznacza wzrost o 41,1 proc. w stosunku do lutego roku 2019. Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym transakcje o wolumenie 13 973 425 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 116,0 proc.


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lutym 2 400 864 MWh. Wolumen wzrósł zatem r/r o 44,6 proc. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lutym o 15,7 proc. r/r, do poziomu 16 702 toe. Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 624 211 MWh, co oznacza spadek o 3,8 proc. r/r.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym br. 23 183 082 MWh i był o 41,1 proc. wyższy niż w lutym roku 2019. Jest to najwyższy łączny wolumen obrotu, jaki kiedykolwiek miał miejsce na rynku energii elektrycznej TGE w miesiącu lutym. Jest to zarazem więcej niż w rekordowym do tej pory miesiącu pierwszej połowy roku – marcu 2018 r. (20 457 571 MWh). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 47,6 proc. r/r, do wolumenu 20 351 386 MWh. Tym samym, po raz pierwszy w historii rynku terminowego TGE nastąpiło przekroczenie 20 TWh obrotu miesięcznego energią elektryczną w pierwszej połowie roku. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 7,1 proc., do poziomu 2 831 696 MWh. Obrót na Rynku Dnia Następnego wyniósł 2 759 556 MWh (wzrost r/r o 4,5 proc.), zaś na Rynku Dnia Bieżącego 72 140 MWh (22-krotny wzrost r/r).


Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lutym na poziomie 170,24 zł/MWh, co oznacza spadek o 19,22 zł/MWh w porównaniu do stycznia. Na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w lutym 245,23 zł/MWh i jest to spadek o 7,19 zł/MWh względem analogicznej ceny ze stycznia br.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 13 973 425 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 116,0 proc. Podobnie jak w przypadku rynku energii elektrycznej, jest to najwyższa wartość miesięczna w historii notowań na tym rynku w lutym. Przekracza ona zarazem najwyższą do tej pory wartość miesięczną z pierwszej połowy roku (13 724 448 w maju ubiegłego roku). Na RTT wolumen obrotu wyniósł 11 716 264 MWh, a więc o 136,2 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 257 161 MWh, a więc o 49,5 proc. wyższym niż w lutym roku 2019.


Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w lutym 51,93 zł/MWh, co oznacza spadek o 7,65 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w lutym 73,47 zł/MWh, czyli o 4,85 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu bieżącego roku.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w lutym 2 400 864 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do lutego roku 2019 o 44,6 proc. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 346 764 MWh (wzrost o 45,8 proc. r/r). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 150,32 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,73 zł/MWh względem stycznia roku 2020.


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł w lutym 16 702 toe, co oznacza spadek r/r o 15,7 proc. Dla instrumentu PMEF wolumen wyniósł 11 579 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 857,35 zł/toe (znaczny wzrost względem stycznia 2019 r. – o 113,27 zł/toe).


Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE zmalał w lutym o 3,8 proc. r/r, do wolumenu 1 624 211 MWh. Średnia ważona cena wyniosła 1,01 zł/MWh, co stanowi wzrost o 0,09 zł/MWh w stosunku do stycznia br.


Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec stycznia 2020 r. wyniósł 268,32 zł/t, co stanowi wzrost o 1,17 proc. w stosunku do grudnia 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii w tym samym okresie spadła o 0,66 proc. i wyniosła 12,05 zł/GJ. Indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 0,88 proc. w tym samym okresie i wynosi 298,77 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 0,24 proc., osiągając wartość 12,69 zł/GJ.


Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do stycznia 2019 roku wyniosła 13,55 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 5,32 proc.), natomiast dla PSCMI 2 -2,14 zł/t (spadek o 0,71 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r dla PSCMI 1 o 0,19 zł/GJ (o 1,60 proc.), a dla PSCMI 2 o 0,08 zł/GJ (o 0,63 proc.).


Nowi uczestnicy

Na koniec lutego br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 77 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 29 lutego 2020 r. członkami rejestru było 3901 podmiotów.


Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 650 podmiotów.


Źródło: TGE

04.03.2020


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna


ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE